Húsz éves a Sándorfalvai polgárőrség

2016.03.05 10:31

Ünnepi emléknapot és évértékelő közgyűlést tartott március 4 – én a Polgárőr Egyesület Sándorfalva, a Kulturális Központ dísztermében.

Vendégként az ünnepi közgyűlésen részt vett Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester asszony, Kalapács Zoltán tűzoltó őrnagy az Önkéntes Tűzoltó Egyesület elnöke, Magyari Béla a Csongrád Megyei Polgárőr Szövetség tiszteletbeli elnöke, Dékány Péter a Balástyai Polgárőr Egyesület elnöke, Pap Istvánné a Domaszéki Polgárőr Egyesület elnöke és Dr Farkas László R. őrnagy őrsparancsnok képviseletében  Kőhegyi Ágnes R. főtőrzszászlós.

Bereczné Bősi Gizella elnök asszony köszöntötte a megjelent vendégeket és a polgárőröket. Ezután röviden számot adott a 2015 évben végzett munkáról. Kiemelte, hogy a mai nap nem a szolgálaté, hanem az ünnepé, hisz a polgárőr egyesület ma 20 éve alakult és ma kerül átadásra a polgárőrség irodája, amelyet az önkormányzattól kapnak. A pályázaton nyertek egy új szolgálati gépkocsit 100%-os állami támogatással, aminek nagyon örülnek. Még hozzájutottak olyan pályázati forráshoz, amelyen megrendezhették a környék általános iskola tanulói részére a közlekedés biztonsági versenyt, a rendőrség közreműködésével.

Ezután Bata Szilveszter elnökhelyettes részletesen beszámolt a tavalyi évben végzett munkáról. Elmondta, hogy fő feladatuk volt a lakosság biztonság érzetének növelése, amelyet járőrözéssel igyekeztek biztosítani. Megnövekedett óra számban voltak a városban és a szegedi területeken is, ügyelve a lakosok biztonságára és védték értékeiket. Az önkormányzat anyagilag támogatta az egyesületet, amelyet működésre fordítottak. Elmondta még fontos feladatuknak tekintik a tag toborzást és a fiatalítást, valamint az ifjú polgárőr toborzást, hisz  a tag létszámuk jelenleg 15 fő. Kiemelte, hogy az önkormányzattal és a helyi rendőrőrs állományával nagyon jó az együttműködésük. Az elmúlt évben közel 5000 órát voltak szolgálatba és szolgálati gépkocsikkal közel 20000 kiló métert tettek meg. Végül bejelentette, hogy január hónapban tartottak egy alapszabály módosító és tisztújító közgyűlést, ahol az elnöknek Bereczné Bősi Gizellát, elnökhelyettesnek Bata Szilvesztert, titkárnak Kovács Lászlónét választotta meg a tagság.

A képen balról jobbra Kovács Lászlóné, Bata Szilveszter, Bereczné Bősi Gizella látható

Kőhegyi Ágnes R. főtőrzszászlós hozzászólásában elmondta mindig számíthattak a polgárőrök együttműködésére, nagyon korrekt munka kapcsolatot sikerült megvalósítani. Meg köszönte az elmúlt évben végzett közös munkát. Gratulált az egyesület 20 éves évfordulójához.

Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester asszony az iroda átadásánál köszönte meg a város lakossága nevében a polgárőrök tevékenységét. Elmondta, hogy legyen választó vonal az egyesület életében ez az új székhely, hisz a tűzoltó egyesület karrierje az új székhellyel felfelé ível. A polgárőrökre rámerik bízni a város védelmét, sokat tesznek a lakosság biztonság érzetének szinten tartása érdekében. Azt kérte a polgárőröktől, hogy továbbra is működjenek együtt a rendőrséggel a város biztonsága és nyugalma érdekében. Sok sikert kívánt az egyesület tagságának az elkövetkező időben.

Ez után az általános iskola tanulói rövid műsort adtak az átadási ünnepségen résztvevők részére.

A Sándorfalvai Polgárőr Egyesület emléknapja alkalmából oklevelet adományoztak Parragi József és Kothencz Sándor alapító tagoknak.

Végül egy születésnapi torta került elfogyasztásra.

Fotó és írás Magyari Béla

A cikkhez tartozó fotók