Húszéves a Szeged-Szőregi polgárőr egyesület

2015.03.22 23:13
A szőregi polgárőr egyesület március 21- én szombaton tartotta ünnepi és évértékelő közgyűlését a faluházban. Vendégként az ünnepi közgyűlésen részt vett Magyari Béla a Csongrád Megyei Polgárőr Szövetség tiszteletbeli elnöke; Iklai István és Vági Anita a Kiszombori Határrendészeti kirendelt munkatársai és Dr. Berkesi Ottó Szeged Megyei Jogú Város, szőregi városrész önkormányzati képviselője.

Huszti Zoltán egyesületi elnök köszöntötte a megjelent vendégeket és a polgárőröket, majd, a megemlékezett arról, hogy 1995- ben Gyovai József vezetésével megalakult a helyi Polgárőr Egyesületet. Szabadidejüket nem sajnálva részt kívántak venni a bűnmegelőzésben, a lakosság nyugalmának megőrzésében. Sajnos ma már egyetlen alapító tag nincs a tagjaink sorában.
Majd az elnök ezt követően beszámolt a 2014 évben végzett feladatokról és kiemelte, hogy fő feladatuk volt a városrész lakosságának biztonság érzetének megőrzése és a bűnözés-megelőzés. A megnövekedet migráns áradat miatt szorosan együttműködtek a határrendészettel.  A külterületen a termény lopások megelőzése különösen a betakarítások alkalmával nagy feladatot rótt az egyesületre. A városrész rendezvényeinek biztosítási feladataiban is részt vettek a rendőrséggel együttműködve.
Megemlítette még, hogy a kiszombori határrendészeti kirendeltséggel és az újszegedi rendőrőrssel és az önkormányzattal jó kapcsolatot ápolnak. Az elmúlt évben havonta 120 óra szolgálatot láttak el önállóan és a rendőrséggel együttműködve. A szolgálati gépkocsival átlagosan 1200 km-t tettek meg havonta. Az elnök úgy fogalmazott, hogy egy feladatokkal teli évet tudhatnak maguk mögött. Úgy gondolja, hogy a vállalt feladatokat sikeresen megoldották. Elmondta még, hogy a tavalyi évben 1,6 millió ft-al gazdálkodtak, amelyet működésre fordítottak.
Iklai István hozzászólásában nagy szeretettel köszönti a 20 éves polgárőr egyesület lelkes kis csapatát. Köszöni a rendőrség nevében azt a lelkes önzetlen munkát, amit a lakosság érdekében végeztek. A mai világban nem sokan akarnak tenni a közösség érdekében és a polgárőröknek a végzett tevékenysége, amelyet a szabadidejük terhére végeznek az igen tiszteletre méltó. A jövőben is számítanak a polgárőrök segítségére.
Vági Anita a migránsokról beszélt hozzászólásában és kérte a polgárőröket, ha idegeneket látnak településen, értesítsék a határrendészetet. Köszönetét fejezte ki az elmúlt évi együttműködésért.
 
 
 
 
Dr Berkes Ottó önkormányzati képviselő hozzászólásában köszönetét fejezte ki az elmúlt évi munkáért és gratulált az egyesületnek a 20 éves évfordulóhoz. Nagyra értékeli azt a munkát, amelyet a polgárőrök végeznek, időt és fáradságot nem kímélve tesznek a lakótársak közösségért. Nem régóta képviselő, de az előző ciklusban is volt rálátása a polgárőr munkára, hisz ezen a településen él. Kéri a polgárőröket, hogy az idén is segítsenek a rendezvények biztosításában, különös tekintettel a rózsafesztiválra, amely június 19-21 között kerül megrendezésre. A város támogatja az egyesületet az idén is.
Magyari Béla tiszteletbeli elnök tolmácsolta az elnökség köszönetét az elmúlt 20 évben végzett munkáért. Elmondta, hogy az egyesület megalakulásán itt volt, mint megyei elnök és az ünneplésre is nagy örömmel jött el. A szőregi polgárőrök 2009 ben megújultak és akkor került az egyesület élre Huszti Zoltán, aki jelenleg is az egyesület elnöke. Majd felvázolta a 2015-ös év feladatait és kérte az egyesületet, hogy aktívan vegyenek részt a feladatok megvalósításában. Gratulált az egyesületnek az évfordulóhoz.
Magyari Béla ünnepélyes megemlékezés végén EMLÉLAPOT  adott át a polgárőröknek,  öt éves szolgálat után: Huszti Zoltán, Huszti Zoltánné, Kovács Friderika, Huszti Mihály, Husztiné Dobó Katalin, Szűcs Erika, Ökrös István, Szabó B István és Smith István   részére.
A 20 éves egyesület részére a közbiztonság érdekében és a bűnözésmegelőzésben végzett eredményes működésért az elnökség köszönő OKLEVELÉT adta át Huszti Zoltán elnöknek.
Ezt követően a résztvevők finom bográcsos pörköltet fogyaszthattak el a vállalkozói felajánlásnak köszönhetően és kötetlen baráti beszélgetést folytattak.
Forrás és kép: Magyari Béla
A cikkhez tartozó képek