Húszéves a Tápéi polgárőr egyesület

2015.04.27 14:52

A Tápéi polgárőr egyesület április 25- én szombaton tartotta jubileumi és évértékelő közgyűlését Szegeden a Heller Ödön művelődési házban.

Vendégként az ünnepi közgyűlésen részt vett Batiz István a Csongrád Megyei Polgárőr Szövetség elnöke, Magyari Béla a Csongrád Megyei Polgárőr Szövetség tiszteletbeli elnöke; Zélity László a Szegedi rendőrkapitányság vezetője, Bakai Krisztián Tarjáni rendőrőrs vezetője és Szécsényi Ferencné Szeged Megyei Jogú Város, Tápéi városrész önkormányzati képviselője. Megjelent még vendégként Dr. Márton István nyugalmazott rendőr, Szilágyi Robert megyei rendőr főkapitányság helyettes vezetője, Skribanek Csaba megyei rendőr főkapitányság közrendvédelmi osztály vezetője és a körzeti megbízottak.

Tóth Zoltánné egyesületi elnök köszöntötte a megjelent vendégeket és a polgárőröket és családtagjaikat, ezt követően az elhuny polgárőrökről emlékeztek meg. Majd, a megemlékezett arról, hogy 1995-ben megalakult a helyi Polgárőr Egyesületet 13 fővel. Szabadidejüket nem sajnálva részt kívántak venni a bűnmegelőzésben, a lakosság nyugalmának megőrzésében. Ma még hat fő alapító tag van sorainkban. Ezután hosszan sorolta azokat a feladatokat, amelyeket végeztek, valamint az elismeréseket, amelyet az egyesület tagjai kaptak a húsz év alatt a  munkájuk elismeréseként.

Majd az elnök ezt követően beszámolt a 2014 évben végzett feladatokról és kiemelte, hogy fő feladatuk volt a városrész lakosságának biztonság érzetének megőrzése és a bűnözés-megelőzés.  A külterületen (Tépéi réten) a termény lopások megelőzése különösen a betakarítások alkalmával nagy feladatot rótt az egyesületre. A városrész rendezvényeinek biztosítási feladataiban is részt vettek a rendőrséggel együttműködve.

Megemlítette még, hogy a Megyei és a Szegedi rendőrkapitánysággal, a Tarján rendőrőrssel és az önkormányzattal nagyon jó kapcsolatot ápolnak. Az elmúlt évben 11230 óra szolgálatot láttak el önállóan és a rendőrséggel együttműködve. A szolgálati gépkocsikkal átlagosan 1200 km-t tettek meg havonta. Az elnök úgy fogalmazott, hogy egy feladatokkal teli évet tudhatnak maguk mögött. Úgy gondolja, hogy a vállalt feladatokat sikeresen megoldották.

Bakai Krisztián szolt hozzá a rendőrség képviseltében, hozzászólásában nagy szeretettel köszöntötte a 20 éves polgárőr egyesület lelkes csapatát. Köszöni a rendőrség nevében azt a lelkes önzetlen munkát, amelyet a lakosság érdekében és a rendezvények biztosításában végeztek önállóan és a rendőrséggel együttműködve. A mai világban nem sokan akarnak tenni a közösség érdekében, és a polgárőröknek a végzett tevékenysége, amelyet a szabadidejük terhére végeznek az igen tiszteletre méltó. Elmondta még, hogy Szeged viszonylatában véleménye szerint az egyesületek között az egyik legjobban dolgozó egyesület a Tépéi polgárőr egyesület. A jövőben is számítanak a polgárőrök segítségére és köszönetét fejezte ki az elmúlt évi együttműködésért.

Szécsényi Ferencné önkormányzati képviselő hozzászólásában köszönetét fejezte ki az elmúlt évi munkáért és gratulált az egyesületnek a 20 éves évfordulóhoz. Nagyra értékeli azt a munkát, amelyet a polgárőrök végeznek, időt és fáradságot nem kímélve tesznek a lakótársak közösségért. Az egyesület húsz év alatt megőrizte szerepét város részben.  A polgárőrség jelenléte szinte mindennapos, midig mindenben számítani lehet munkájukra. A Tápéi polgárőr egyesület jó példája a civil összefogásnak, jó példája az egymás iránti figyelemnek. Nem régóta képviselő, de az előző ciklusban is volt rálátása a polgárőr munkára, hisz ezen a településen él. Kéri a polgárőröket, hogy az idén is segítsenek a rendezvények biztosításában. A város támogatja az egyesületet az idén is.

Batiz Istváni elnök köszönetét fejezte ki az elmúlt 20 évben végzett munkáért. Elmondta, hogy  érdekes lett volna meghallgatni azt statisztikát amelyet az egyesület az elmúlt húsz év alatt dolgozott. Ha csak azt vesszük alapul, hogy évente több min 10000 óra szolgálatot teljesítettek, akkor ez több százezer órát jelent. Véleménye szerint a Tápéi polgárőr egyesület a teljesítményével a csúcson van. Gratulált az egyesületnek a húsz éves jubileumi évfordulójához.

Ezután elismerések átadására került sor

Az egyesület által alapított Év Polgárőre elismerésben részesült Szvoboda László polgárőr

Jutalom és oklevél elismerésben részesült: Dr Bárdos Robert, Iván János, Miklós Lajos, Salamon Sándorné, Szabó János, Tóth István, Kószó György,

Batiz István elnök EMLÉKLAPOT adott át

Húsz éves szolgálatért: Litovecz János, Szabó János, Szvoboda László, Tóth István, Tóth Zoltán, Tóth Zoltánné

Tizenöt éves szolgálatért: Nyári Mihály

Tíz éves szolgálatért: Dr Bárdos Robert

Őt éves szolgálatért: Batiz Balázs, Szvobodáné Piacsek Ilona

Ezt követően a résztvevők finom bográcsos pörköltet fogyaszthattak el a vállalkozói felajánlásnak köszönhetően és ezt követően kötetlen baráti beszélgetést folytattak.

Az egyesület további munkájához sok sikert és kitartást kívánunk.

Forrás és kép: Magyari Béla

A cikkhez tartozó képek