Ismételten „Egy iskola, egy polgárőr” akció, 2013. szeptember 1. és október 15. között.

2013.08.28 15:54
 Az OPSZ ismételten „Egy iskola, egy polgárőr” akciót hirdetett meg 2013. szeptember 1. és október 15. között. Kérem Elnök Asszonyt/Urat, hogy az alábbi ajánlásban foglaltakat a rendelkezésre álló lehetőségek függvényében teljesíteni szíveskedjék.
   Az elmúlt évek tapasztalatainak figyelembe vételével vegyék fel a kapcsolatot a területükön található általános és középiskolák vezetőivel. Tekintsék át és térképezzék fel, melyek azok a stratégiailag kiemelkedő fontosságú területek, helyek, helyszínek, ahol az iskolákba igyekvő gyermekek fokozott közlekedési balesetveszélynek vannak kitéve, illetve hol válhatnak esetlegesen bűncselekmények potenciális áldozatává. Ilyen területeken az iskolakezdést megelőző és a befejezést követő órában - a lehetőségek maximális figyelembe vételével – folyamatosan tartózkodjon egy-két fő polgárőr.
 
  • A forgalomirányítással kapcsolatos tevékenység ellátásába – előzetesen egyeztetve a tanári karral - vonják be az iskolák önként jelentkező tanulóit is, akik a helyszínen segítsék a tanulók biztonságos közlekedését. Egyedül az úttestre ne engedjék őket, csak és kizárólag polgárőr mellett vegyenek részt a feladat ellátásában A polgárőrségről szóló 2011. évi CLXV. Törvény 20.§. /3/., /4/., és /6/. bekezdések alábbiakat taglalják:
/3/ A polgárőr – a bölcsőde, az óvoda, valamint az általános és középiskola  fenntartójának értesítése mellett a megyei Rendőr-főkapitánysággal l kötött együttműködési megállapodás alapján – jogosult a gyermekek úttesten történő biztonságos átkelése elősegítése érdekében a bölcsődék, az óvodák és általános iskolák közvetlen közelében jelzőőri feladatokat ellátni.”
/4/„A (3) bekezdésben foglalt célból a jelzőőr nappal jelzőtárcsával, éjszaka és korlátozott látási viszonyok esetén piros fényt adó lámpával irányítja a forgalmat. Munkáját jól látható és hallható jelzésekkel köteles összehangolni. A jelzőőri tevékenységet végzőnek és jelzéseinek a megállási látótávolságból folyamatosan láthatónak kell lenniük.
/6/ „A jelzőőri feladatokat ellátó polgárőr e tevékenysége során láthatósági mellénnyel kiegészített formaruhát visel.”
/A jelzőtárcsa akkor szabványos, ha a fehér alapszínű tárcsa mindkét oldalában kerek alakú, vörös fényvisszaverő prizma található./
 
  • Szükség és igény esetén az oktatási intézmények fenntartóival, a rendőrséggel egyeztetve szervezzenek közös szolgálatokat a bölcsődék, az óvodák és általános iskolák közvetlen környékére közlekedés-biztonsági, baleset, - és bűnmegelőzési célból.
 
  • Osztályfőnöki órák keretében tartsanak közlekedésbiztonsági előadásokat, KRESZ oktatásokat, versenyeket. Ehhez igényeljék a megyei szövetség rendelkezésére álló KRESZ táskát. A rendezvényeken hívják fel a gyermekek figyelmét a közúti közlekedés veszélyeire, tudatosítsák a gyermekekben a balesetveszélyes helyszíneket, neveljék őket a helyes közlekedési magatartási formák elsajátítására, a jogkövető cselekvések következetes betartására.
 
  • Az általános iskolákban szükség és igény szerint tartsanak bűn- és baleset megelőzést szolgáló propaganda előadásokat. Az utánpótlás biztosítása érdekében tegyék vonzóvá, érdekessé a polgárőri tevékenységet, törekedjenek arra, hogy a fiatalok megszeressék ezt a mozgalmat a jövő generációjának biztosítása céljából. Ezen a területen élen járnak a mártélyi polgárőrök, irányukba bizalommal lehet fordulni
 
  • Hívják fel a fiatalkorúak figyelmét, ha a környezetükben kábítószer fogyasztó személyt észlelnek, kit és hogyan értesíthetnek, kinek adhatnak jelzést. Tudatosítani kell a gyerekekben, hogy az iskolák környékén, a szórakozóhelyeken idegen személyektől semmilyen ételt, italt, csokoládét, cukrot, stb., ne fogadjanak el, mert igen sok esetben – „beetetés céljából” - kábítószer terjesztők lehetnek a kínáló személyek.
  • Az általános iskolák felsőbb osztályos tanulóinak és a középiskolák diákjainak bevonásával szervezzenek ifjú polgárőr szakköröket. Megfelelő képzést követően vonják be őket kisebb súlyú feladatok teljesítésébe, szociális, karitatív tevékenység végzésébe, figyelő és jelző szolgálatok ellátásába.
 
  • Az iskoláknál tartsanak kerékpár ellenőrzéseket, hogy a kerékpárok a kötelező felszerelésekkel legyenek ellátva, mivel szeptembertől már korán sötétedik, így a világítás és a sárga mellény életeket menthet.
 
  • Az egyesületek törekedjenek a bűnmegelőzési célt szolgáló közterületi jelenlét fokozására. Szolgálatukat a korábbinál is körültekintőbben és éberebben lássák el.
 
  • A szolgálatuk megkezdéséről és helyszínéről tájékoztassák a helyi rendőri, biztosítva ezzel a gyors segítségnyújtási lehetőséget és az információáramlást.
 
  • Az akciósorozat tevékenységi mutatóit, statisztikai adatait - a már megszokottól - elkülönülten kezeljék annak érdekében, hogy a program végrehajtását követő értékelésen számot adhassunk a végzett tevékenységükről.
 
Kérem az egyesületek elnökeit, vezetőit, hogy a pontos és precíz feladatellátás, iskolákkal történő folyamatos kapcsolat tartás érdekében „ha lehetséges+ jelöljenek ki egy polgárőrt, aki a mozgalom teljes ideje alatt ezen tevékenységet koordinálja. A témakör kapcsán tett adminisztratív tevékenységeiket előre is megköszönöm
 
 
     Batiz István
                                                                                                        elnök

Feltette Magyari Béla

 
                       

Téma: Ismételten „Egy iskola, egy polgárőr” akció, 2013. szeptember 1. és október 15. között.

Nincs hozzászólás.

Új hozzászólás hozzáadása