Kelet-Magyarországon is arra voksoltak – folytatni kell a Nagyvárosi Bűnmegelőzési Programot!

2017.10.30 20:03

Kelet-Magyarország tíz megyei jogú városának önkormányzati képviselőit, az érintett polgárőr egyesületek vezetőit és kapitányságvezetőit várták arra a fórumra, amelyet Nyíregyházán, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányságon október 28-án rendeztek, s amelyen a Nagyvárosi Bűnmegelőzési Program kelet-magyarországi regionális tapasztalatait összegezték a résztvevők.

Akiket – közöttük is kiemelten Papp Károly r. altábornagyot, az Országos Rendőr-főkapitányság vezetőjét, dr. Túrós Andrást, az Országos Polgárőr Szövetség elnökét, Farkas József r. dandártábornokot, megyei főkapitányt és dr. Ulrich Attilát, Nyíregyháza Megyei Jogú Város alpolgármesterét –Csóra György, az OPSZ általános elnökhelyettese köszöntött. Mindjárt fel is kérte az országos főkapitányt és a Polgárőrség elnökét elismerések átadására.

A Sátoraljaújhelyi Rendőrkapitányság körzeti megbízottjai két polgárőrrel közösen járőröztek Cigándon október 18-án, amikor közúti ellenőrzés alá vontak egy személygépkocsit és annak vezetőjét. A zavartan viselkedő férfinál kábítószergyanús anyagot foglaltak le. Másnap a beszerzett adatok és információk alapján házkutatást tartottak egy sátoraljaújhelyi férfinél, akinek ingatlanában több mint egy kiló kábítószert, annak előállítására és forgalmazására alkalmas műszereket találtak.

Papp Károly r. altábornagy, az ORFK vezetője dicséretben és jutalomban részesítette Oláh László r. törzszászlóst, cigándi körzeti megbízottat és Lehóczki Sándor r. főtörzsőrmestert, a Cigándi Rendőrőrs járőrvezetőjét, valamint Horváth Andrást és Králik Jánost, a Cigándi PE tagjait. A rendőrök tevékenységét segítő két polgárőrt dr. Túrós András, az OPSZ elnöke tárgyjutalomban részesítette.

Az ünnepi percek után Zámbó Péter, az OPSZ szakmai elnökhelyettese értékelte a bűnmegelőzési program másfél éves tapasztalatait. Kiemelte: számunkra a legfontosabb értékmérő az állampolgárok véleménye a közrendről, a közbiztonságról. A Rendőrség hatékony tevékenysége azt eredményezte, hogy az állampolgárok életminősége javult a nagyvárosokban is, s ehhez a munkához a polgárőrök is hozzátették a magukét. Nyugalmat áraszt a jelenlétük – fogalmaztak nagyon sokan. Az önkormányzatok, a Rendőrség és a Polgárőrség összehangolt együttműködése hozta meg a sikert, a biztonság növekedését – emelte ki Zámbó Péter. Aki a továbbiakban azt fejtegette: szép eredmények születtek e programnak köszönhetően, de néhány ellentmondás is felszínre került. Budapesten minőségi és mennyiségi változást eredményezett ez a program, s ez még inkább látható és érezhető a vidéki nagyvárosokban.

A Nyugat-magyarországi tapasztalatokat Dézsi János, a Veszprém MPSZ elnöke összegezte, kiemelve: a tucatnyi megyei jogú városban komplett tervek készültek a sikeres végrehajtás érdekében, amelyeket havonta értékeltek az illetékesek. Külön is felelevenítette a „Közösen Veszprém város biztonságáért” cselekvési programot, amely a polgárőrök kezdeményezése volt, s ehhez partner volt a Veszprémi Rendőrkapitányság állománya. Önzetlen, példamutató együttműködésük volt a siker kulcsa! Amihez egy rendőrőrs kezdeményezése is hozzájárult: közterületeken tartanak nyilvános fogadóórákat, közvetlenül tájékozódva ily módon a lakosság véleményéről.

Csökkenés tapasztalható mind a tíz kelet-magyarországi megyei jogú városban a bűncselekmények számát tekintve, s ehhez a Rendőrség és a Polgárőrség példaértékű együttműködése, a közös járőrszolgálatok is igen sokat hozzátettek – mondotta dr. Illés László r. alezredes, a Nyíregyháza Városi Rendőrkapitányság vezetője. A szabolcsi megyeszékhelyen ebbe besegítettek a Városgondnokság munkatársai is. A polgárőr egyesületeket érintő személyi változások is hozzájárultak mindehhez, hiszen lovas és kerékpáros csoportok mellett légi felderítőkkel is bővült a külterületeken bevethetők palettája. Szakmai projekteket a polgárőrök nélkül nem tudtunk volna kellő hatékonysággal végrehajtani, az önkéntes bűnmegelőzők aktív részvétele volt eredményeink egyik záloga. Ami a jövőt illeti: megfelelő kommunikációval kell elérnünk a lakosságot, s az új kihívásokra is választ kell adnunk! – emelte ki a kapitány.

A hat hozzászóló mindegyike – egy jegyző és öt polgárőr vezető – azt hangsúlyozta: az eredmények arra inspirálják őket, hogy kérjék e program folytatását. Hallhattunk a Miskolcon sikeres „Éjjeli őrjáratról”, a miskolci „serifekkel” való jó együttműködésről, az egri gyakorlati bizonyítékról, miszerint a közterület felügyelőkkel is kiváló lehet az együttmunkálkodás. Aszegedi Civil hírlánc sikeréről, vagy a békéscsabai Szakképzési Centrumban alakult polgárőr egyesületről, amely hamarosan az Ifjú Polgárőrök legnagyobb bázisa lesz. Miként az érdiek sikeres tevékenységéről, aminek köszönhetően 50 százalékkal mérséklődött a bűnesetek száma a városban, azután arról is: milyen nehézséget jelent a főváros egyes kerületeiben még egy polgárőr egyesület létrehozása is.

A Rendőrség a folytatásban is partner lesz, tovább kell vinni ezt a programot – kezdte felszólalását Papp Károly r. altábornagy. – Hiszen az itt hallottak meggyőztek ennek fontosságáról. A közrend, a közbiztonság megteremtésének élharcosai a rendőrök, az önkormányzatok, a polgárőrök. Nem véletlen, hogy az állampolgárok bíznak bennünk, de ezt a nehezen felépített bizalmat egy pillanat alatt el lehet veszíteni! Önkormányzat minden településen van, miként rendőrség is. S ma már egyre kevesebb azoknak a száma, ahol nincs polgárőr egyesület. A közbiztonság rezdülésének fő fokmérője az állampolgárok biztonságérzete. Amiért ez a hármas tehet a legtöbbet!

Az ORFK vezetője ezt követően számadatokkal illusztrálta, hogyan minősítik az önkormányzatok a Rendőrség munkáját, majd arról szólt, miként változott a keleti 10 megyei jogú városban a bűncselekmények száma, miként csökkent a kiemelt bűnesetek mennyisége. Abban, hogy a Rendőrség bizalmi indexe a legjobb az állami szervek között, közrejátszik, hogy Magyarország Kormánya pénzt, paripát és fegyvert biztosít a jó közbiztonság kialakításához. A 23 megyei jogú városban élők közül 2013-ban 56 százalék, tavaly már 71 százalék érezte biztonságban magát. S ebben a jelentős eredményjavulásban a Polgárőrség szerepe elévülhetetlen! Együttműködés és együtt gondolkodás – ezzel adjunk példát, mert mindenkire szükségünk van, aki ehhez a programhoz hozzá tud tenni! Mert az a célunk: köznyugalom legyen Magyarország minden településén. Külön köszönöm a polgárőröknek, hogy az elvezényelt rendőri állomány helyére léptek az ország több városában, falvában, a külterületeken! Ez a mi közös feladatunk és eredményünk! – zárta gondolatait Papp Károly.

A kistelepülések egyesületei mellett nagy figyelmet kell szentelni a nagyvárosok polgárőr egyesületeire is – kezdte összegzését dr. Túrós András. Az OPSZ elnöke mindjárt példával is szolgált: Budapest belvárosában, az V. kerületben az önkormányzati akarat ellenére sem sikerül önkéntes bűnmegelőzőket toborozni. Mást mutat ugyanakkor az országos körkép: teljesültek azok a célkitűzések, amelyeket a program 2016 februári indításakor tűztünk ki! Sajnálatos, hogy ezekre az eredményekre itt hét önkormányzat a keleti régióból nem volt kíváncsi, de figyelmeztető az is: sok érintett polgárőr egyesület sem volt jelen! Nem véletlenül nehéz a nagyvárosi és a budapesti kerületi önkormányzatok egy részével felvenni a kapcsolatot. Már csak azért sem, mert többnyire úgy gondolják: a Rendőrség és saját rendészetük elég a biztonság megteremtéséhez. Megfeledkeznek rólunk, polgárőrökről, nem véletlen, hogy ezeken a területeken az önkéntes bűnmegelőzők lakossághoz viszonyított aránya rendkívül alacsony!

Nem rejtette véka alá az OPSZ elnöke: gondban vagyok! Döntés született ugyanis a 300×100 Biztonság Kiemelt Polgárőr Mintaprogram folytatásáról, annak pénzügyi támogatásáról. Ebből a támogatásból nem kaphatnak azok a nagyvárosi egyesületek, amelyek a 300×100-ban is érdekeltek, ennek jogi akadályai vannak. Ígérem, az OPSZ Elnöksége bölcs döntésével kompenzálni fogjuk ezeket az egyesületeket is! Ám azt is tudni kell: amely egyesületek képviselői ma itt voltak, elsőséget élveznek majd a támogatásban! Mert azt is bejelentem: 2018-ban is folytatjuk a Nagyvárosi Bűnmegelőzési Programot, s mindent elkövetek a támogatás megszerzése érdekében. Egyben bejelentette: a Polgárőr Érdemkereszt Arany fokozatával tünteti ki az Eger Agria Polgárőr Egyesületet, és 100 ezer forintos működési támogatással is jutalmazza őket tartalmas bűnmegelőző munkájukért. Magyarország közbiztonsága igényli a Polgárőrséget – legyünk erre büszkék! – fejezte be összegzését az OPSZ elnöke.

A fórum végén ismét elismerések átadására került sor. Somogyi János, a Sz-Sz-B MPSZ elnöke a bűnmegelőzésben végzett kiemelkedő munkájáért tárgyjutalmat adott át Bordás Bélának, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közbiztonsági Közalapítványa elnökének, Nagy Istvánnak, a Rozsréti PE elnökének és Szokol Tibornak, a Nyíregyháza Városközpont PE elnökének.  Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata, a Nyíregyházi Rendőrkapitányság és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Polgárőr Szövetség nevében a turisztikai idényben végzett kimagasló, a közbiztonságot erősítő tevékenysége elismeréseként 26 polgárőrnek és két közterület-felügyelőnek adott át jutalmat dr. Ulrich Attila alpolgármester

T. Z.

Forrás: rádiop

Feltette: Magyari Béla