Két segédmotoros kerékpárral gyarapodott az Ásotthalmi polgárőrség a '',,100X100 BIZTONSÁG'' ELNEVEZÉSŰ PROGRAM keretén belül

2013.05.25 15:06
 A bűnözés összetett társadalmi jelenség, amely ellen hatékonyan küzdeni csak minden egyes állampolgár és a helyi közösség közreműködésével lehet. Erre kitűnő példaként szolgál a „100X100 BIZTONSÁG'' elnevezésű program, mely a Polgárőrség kiemelt bűnmegelőzési mintaprogramja. A kezdeményezés - Magyarország 100 településén - a közbiztonság erősítésére és a lakosság biztonságérzetének javítására irányul. A program várhatóan 2013. január 01-től 2014. december 31-ig tart.

A program célja többek között az átlagtól eltérő közbiztonsági kihívásokkal rendelkező településeken (településrészeken) hozzájárulni az életminőséget javító közbiztonság fenntartásához, ennek érdekében elnyerni a Belügyminisztérium és más együttműködő szervezetek valamint az állampolgárok kiemelt támogatását. Az OPSZ, a megyei szövetségek és egyesületek hatékony munkáján keresztül hozzájárulni az egyenlőtlenségek felszámolásához, a társadalomban elfogadott normák, viselkedési szabályok megismertetéséhez és elfogadtatásához. Cél továbbá a polgárőrség népszerűsítése, elismertségének fokozása, a polgárőr egyesületek számának és létszámának növelése.

A program által érintett területek a megyei / fővárosi szövetségek által – az egyesületek javaslatai alapján – kijelölt, megyénkénti 5 település vagy azonosíthatóan körülhatárolható településrész, a fővárosból 3 kerület, valamint legalább két kiemelt feladathoz (tagozathoz) kapcsolható, földrajzilag meghatározható terület (pl.: idegenforgalmi szezon; vasúti ellenőrzés).

A program céljainak elérése érdekében az Országos Rendőr-főkapitányság, ORFK-Országos Balesetmegelőzési Bizottság húsz darab segédmotoros kerékpárral/robogóval támogatta „100x100 biztonság” elnevezésű bűnmegelőzési mintaprogramban résztvevő Polgárőr egyesületek hatékony munkáját.

A segédmotoros kerékpárok ünnepélyes átadására 2013. május 24-én került sor a Készenléti Rendőrségen. Az eseményen beszédet mondott Papp Károly rendőr vezérőrnagy, országos rendőrfőkapitány, az ORFK-OBB elnöke valamint Dr. Túrós András az Országos Polgárőr Szövetség elnöke.

A támogatásban részesülő egyesület:

 Ásotthalom Községi Polgárőr Egyesület, Elnöke Pőce Levente

 

 

 

 

 

 

 

 

A megyei polgárőr szövetségek és a polgárőr egyesületek programból fakadó legfőbb feladatai:

- Mind a száz településen polgárőr egyesületnek kell működnie. Ahol indokolt, ott közvetlen intézkedéseket, tagtoborzást kell kezdeményezni az egyesület megerősítésére, létszámának növelésére.

- Szorosan működjenek együtt a rendőrséggel, rendészeti szervekkel és az alternatív rendészeti szervezetekkel (pl. a közterületfelügyelettel, természetvédelmi őrökkel, halőrökkel, vadőrökkel, mezőőrökkel, közterületi településőrökkel, közterületeken működő fegyveres biztonsági őrökkel).

- Ennek keretében egyeztessék, hangolják össze a szolgálatot, törekedjenek arra, hogy a településen folyamatos legyen a közterületi szolgálat, ne maradjon – különösen a fertőzött terület - rendészeti ellenőrzés nélkül.

- Önkormányzati testületi ülésen a polgárőr egyesület vezetője adjon tájékoztatást a program céljáról, tartalmáról.

Kezdeményezzék a bűnmegelőzés széleskörű tudatosítását lakossági fórumokon, rendezvényeken, a helyi és a regionális médiákban, vagy a már folyamatban lévő programok keretén belül pl. „Egy iskola – egy polgárőr”.

- Folyamatosan értékeljék a lakosság biztonságérzetét.

- Támogatni kell a roma értelmiség bevonását a közösségi bűnmegelőzési tevékenységbe.

forrás Erdős Viktória, Magyari Béla

Téma: Két segédmotoros kerékpárral gyarapodott az Ásotthalmi polgárőrség a '',,100X100 BIZTONSÁG'' ELNEVEZÉSŰ PROGRAM keretén belül

Nincs hozzászólás.

Új hozzászólás hozzáadása