Kiválóra értékelték az elmúlt évet Csongrád megyében (+ fotó)

2017.05.11 04:50

Évértékelő közgyűlést tartott a Csongrád Megyei Polgárőr Szövetség 2017. május 6-án Szegeden a Megyei rendőr főkapitányság tanácstermében, ahol kiválóra értékelték az elmúlt évi munkát.

Batiz István, a Csongrád Megyei Polgárőr Szövetség elnöke köszöntötte a jelenlévő polgárőröket és a meghívott vendégeket, Csaplár Zoltán OPSZ alelnök urat, aki egyben a Győr-Moson-Sopron  Megyei Polgárőr Szövetség elnöke is, Dr. Rádi Norbert r. ezredes, megyei főkapitány helyettes urat, rendőrségi főtanácsost, a Rendőrkapitányságok képviseletében megjelent kapitány urakat, valamint a Határrendészeti kirendeltségek képviselőit, Tátrai János tü. alezredes urat, a Csongrád megyei Katasztrófavédelmi  igazgatóság képviseletében, Kakas Béla urat, a Csongrád megyei közgyűlés elnökét, Zakar Péter urat a Megyei Kormányhivatal képviseletében,. Hargitainé Fixmer Tünde úrhölgyet a NAV  képviseletében, Turi Zsolt urat a Magyar Posta Dél – Kelet magyarországi biztonsági iroda vezetőjét és Dr. Palotai Jenő honvéd ezredes urat a MATASZ elnökét.

A meghívottak köszöntése után  Batiz István a megyei szövetség elnöke az elmúlt év feladatait, eredményeit értékelte részeltesen. A kiküldött írásbeli beszámolót, szóban is kiegészítette. Megköszönte minden polgárőr munkáját, és a hozzátartozók támogatását. Kiemelte, hogy az önkormányzatokkal, a postával,  a rendőrséggel és a katasztrófavédelemmel példaértékű az együttműködés. Külön megköszönte a rendőrségi szakemberek által, a polgárőröknek szervezett képzéseket, amiket jól tudtak hasznosítani a feladatellátások során. Beszámolt arról is, hogy a megyei szövetségnek tovább nőt a koordináló szerepe a tagegyesületek felé. Egy sikeres évet tudhat maga mögött a szövetség, gazdaságilag és szakmailag egyaránt. Kiemelte értékelésében, hogy a megyében a polgárőrök kivállóan teljesítettek, összességében több mint 295 ezer óra szolgálatot láttak el, az egy főre jutó szolgálati óra 195. Beszámolóban elhangzott az is, hogy a migráns áradat kezelését a polgárőrök a rendőrséggel közösen oldották meg, hozzátette azt is, hogy az előző évekhez viszonyítva kevesebb migráns lépett az ország területére a jogi határzár miatt. Tudták fogadni a vendég polgárőröket is, akik a határ térségében láttak el szolgálatot. Ez a feladat, többletmunkát jelentett a határ menti polgárőr egyesületeknek is.  A lakosság elfogadja a polgárőrséget, és az elmúlt évek tapasztalatai arra kötelezik a megye polgárőreit, hogy továbbra is vállalják a polgárőr munkát. Ezt követően a megyei elnök elmondta, hogy az idén a polgárőrnapot Balástyán rendezik meg szeptember 16-án és kérte a tagegyesületek vezetőit, hogy minél többen vegyenek részt a rendezvényen. Ezután a  2017 évi feladatokat ismertette a közgyűléssel.

Ezt követte Tóth Zoltánné Gardasági elnökhelyettes pénzügyi beszámolója. Elmondta, hogy a szövetség rendben és fegyelmezetten gazdálkodott a kapott támogatásokkal. Felhívta az egyesületek figyelmét, hogy az idén is tartsák be az elszámolási határidőket. Majd ismertette a 2017 évi pénzügyi tervezetet, amit javasolt a közgyűlésnek elfogadni.

A pénzügyi tájékoztató után a FEB beszámolóját hallhatták a meghívottak amit, Tímár Lajos  FEB elnök ismertetett. A beszámolóban elhangzott, hogy a FEB mindent rendben talált az elmúlt évben. Elmondta, hogy a FEB a vezetés a működésére vonatkozó ellenőrzési tevékenységét a kabinet és az elnökségi üléseken való rendszeres részvételével, valamint OPSZ- FEB képviselői közös ellenőrzésen illetve  helyszíni ellenőrzés formájában a megyei szövetség  irodában gyakorolták. A célellenőrzés keretében ellenőrizték a közgyűlési és elnökségi határozatokat, valamint az OPSZ támogatások pénzügyi terv (bevételek-kiadások) időarányos teljesítését és az éves végrehajtását, valamint a korábban felmerült észrevételek, hiányosságok megszüntetését. Végezetül kiemelte, hogy a  FEB megállapítja, hogy a megyei szövetség vizsgált időszakában, az alapszabályban és SZMSZ-ben előírtaknak megfelelően jól működött. A tagegyesületeit jól irányította és a munkatervében szereplő feladatait többségében teljesítette.

Elsőként Dr. Rádi Norbert  megyei főkapitány helyettes úr hozzászólásában köszönetét fejezte ki a polgárőröknek azért az áldozatos munkájukért, amelyet a közbiztonság, a lakosság érdekében fejtettek ki.  Kiemelte, hogy a polgárőrök sokat segítettek a rendőrségnek, így a 2016 os évben jelentősen csökkent a bűncselekmények száma. A rendőrség Csongrád megyében az elmúlt évben volt a legeredményesebb, amely természetesen a polgárőrök munkájának is köszönhető. Beszélt még a migrációról és megköszönte a határ menti polgárőrök és a vendég polgárőrök áldozatos munkáját is. A rendőrséggel közös szolgálatban a polgárőrök több min 25 ezer óra szolgálatot láttak el, amiért köszönetét fejezte ki.

A hozzászólást Tátrai János tű. alezredes úr folytatta, aki megköszönte az igazgatóság nevében a polgárőrök munkáját, és köszöni az együttműködést, amit a tavalyi évben együtt végeztek a Katasztrófavédelemmel. A beosztásából adódóan testközelből ismeri az önkéntes munkavégzést, mivel a katasztrófavédelmi szolgálatnál is vannak önkéntes mentő szervezetek. Az önkéntes munka nagy áldozatvállalással jár, amit a polgárőrök is végeznek, amiért köszönet illeti az önkénteseket.

Vas Tibor úr a Földeáki polgárőr egyesület elnöke, aki egyben a megyei szövetség szakmai alelnöke is, az aktuális feladatok végrehajtására hívta fel a figyelmet, amit az egyesületeknek még ebben a hónapban el kell végezniük.

Pőcze Levente úr az OPSZ határvédelmi tagozat alelnöke, aki egybe a megyei szövetség elnökhelyettese is, hozzászólásában a határvédelmi tagozatról beszélt. Kérte a határ menti egyesületeket, hogy a végzett feladataikról tájékoztassák a tagozatot is. Megköszönte mindazon polgárőröknek a munkáját, akik a határmentén vállaltak feladatot vagy vendég polgárőr szolgálatot láttak el.

Az OPSZ képviseletében Csaplár Zoltán alelnök úr szólt a megjelentekhez, és tolmácsolta az OPSZ elnökének, dr. Túrós András elnök úrnak a köszönetét és jókívánságait. Elmondta, hogy megyei elnökként látja, hogy kell működni egy szövetségnek és, hogy az érdemi munkát a helyi egyesületek végzik. Fontos a jó kapcsolat a stratégiai partnerekkel, és nagyon fontos a kommunikáció a megyei vezetéssel, aminek mindkét irányban működnie kell. Továbbra is nagy szükség van az ifjú polgárőrökre, és adottak a lehetőségek, hogy a fiatalokat beszervezzék a polgárőrségbe. Úgy fogalmazott hozzászólásában, hogy a Csongrád megyei polgárőrök kiválóan teljesítettek, ami az elnök úr beszámolójából is kitűnik.

A közgyűlés a beszámolókat és a költségvetési tervet egyhangúan elfogadta.

Ezután a jelölő és választási bizottság került megválasztásra, mivel mandátumuk lejárt. A bizottság elnöke ismét Pőcze Levente lett, a tagjainak járásokból egy – egy főt választottak az elnökség jelölése alapján. 

A közgyűlés végén elismerések kerültek átadásra..

Kiemelkedő polgárőr tevékenységük elismeréseként, valamint egyesületük és a megyei  szövetségben végzett eredményes munkájuk elismeréseként, a megyei szövetség elnöksége javaslata alapján az OPSZ elnöksége:

Polgárőr Érdemkereszt arany fokozatát adományozta

Tóth István-Tápéi, Gyuris Ernő Bordány

 Polgárőr Érdemkereszt ezüst fokozatát adományozza

Bajusz András Földeák, Petrity Rudolf Tisza-táj, Csongrád

Polgárőr Érdemkereszt bronz fokozatát adományozza

Markovics Tivadar Pitvarosi, Krisztin Gábor Ruzsa

A Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság Vezetője amelyet Dr. Rádi Norbert ezredes adott át, a rendőrség munkájának segítése terén kifejtett kimagasló tevékenységéért elismerésben részesítette:

Dobó István a Makói P.E. elnökét

Jakus István a Pusztamérgesi P.E. elnökét

Borsos Lajos a Csanytelek P.E. tagját.

A Csongrád Megyei Közgyűlés elnöke Kakas Béla úr a kimagasló polgárőr tevékenység végzéséért jutalomban részesítette:

Tóth Ferenc a Szegvári P.E. tagját,

Somogyi Lajos a Mórahalmi Önvédelmi Egylet (Polgárőrség) tagját,

Deák Olivér a Röszkei P.E. tagját,

Lakó János úr az Újszentiváni P.E. tagját.

A Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részéről Tátrai János tű. alezredes úr adta át az elismeréseket:

Sárközi László a Mórahalmi Önvédelmi Egylet (Polgárőrség) elnöknek,

Murvai Zsigmond az Ásotthalomi P.E. tagjának

A Csongrád Megyei Polgárőr Szövetség elnöke az elmúlt években végzett kimagasló polgárőr tevékenységéért emléktárgy és oklevél elismerésben részesítette:

Asztali emléktárgy: Bakai Krisztián r. őrnagy Szeged-Tarjáni rendőr őrsparancsnok – a Polgárőrséggel való együttműködésért.

Emléktárgyak, oklevél elismerésben részesült:

Bálint Zoltán Öttömös, Borcsa Zoltán Kiszombor,Csőke Zsolt Belváros, Dr. Varga Szabolcs Csengele, Horváth András Szeged-Tarján, Horváth János Ásotthalom, Kovács István Forráskút, Mucsi Antal Ópusztaszer, Nagy Sándor Csanytelek, Párkány György Nagymágocs, Pipicz György    Makó, Tokovics Attila Hódmezővásárhely.

Virág, oklevél elismerésben részesült:

Bereczné Bősi Gizella Sándorfalva, Gilingerné Lele Nikoletta Földeák, Jaksa Zsanett Baks, Lajos Ferencné Röszke és Tóth Zoltánné Tápé.

Ital, oklevél elismerésben részesült:

Gyáni István Szeged-Belváros, Hegyesi József Zákányszék, Minyó Zoltán Szatymaz,

Molnár úrnak Tiszasziget,Tündik Attila Zsombó, Dékány Péter Balástya.

Forrás és kép: Magyari Béla

További képek itt