Közhasznúsági jelentés 2012 évről

2013.04.04 11:12

 

 

 

 
   

Közhasznúsági beszámoló

2012

Csongrád Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetsége

 

 

 

 

 

Mérleg forduló napja: 2012. december 31.

Mérlegzárás időpontja: 2013. január 31.


Kiegészítő melléklet

 

 

A szervezet bemutatása

 

A Csongrád Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetsége (CSMPSZSZ) közhasznú szervezet, amelynek célja lakossági önszerveződésű önkéntes társulások létrehozása a szilárdabb közrend és közbiztonság érdekében. Segíti a Csongrád megye területén a polgárőr-csoportok szerveződését, népszerűsíti a polgárőr mozgalmat. A szervezet 1991-ben jött létre.

 

A számviteli politika fő vonásai

 

Év végi beszámolóját a 224/2000. (XII. 19.) Kormány rendelet 4. és 5. melléklete szerint meghatározott formában készíti el.

Az 100.000,- Ft alatti beszerzési értékű tárgyi eszközök után az amortizációt aktiváláskor egy összegben számolja el.

Egyéb tárgyi eszközök értékcsökkenésének elszámolása az eszköz élettartamának megfelelően lineárisan történik.

Az értékcsökkenést a tárgyi eszköz aktiválásának napjától kezdődően számolja el.

Készletnyilvántartást nem vezet, a készletek mennyiségét és értékét év végi leltárral állapítja meg.

 

 

Eszközök és források

 

Befektetett eszközök

2012-ben 239 e Ft értékben vásárolt eszközöket az egyesület, az elszámolt értékcsökkenés összege 188 e Ft.

Rendkívüli esemény a tárgyi eszközök állományában nem történt.

 

Forgó eszközök

A készleteket a forduló napon az egyesület nem tartott nyilván.

Pénzeszközeinek értéke 1 834 e Ft.

A követelések között biztosításra adott előleg összege szerepel.

 

Aktív időbeli elhatárolások

Aktív időbeli elhatárolásként képzésére nem került sor.

 

Eredmény, likviditás

A szervezet induló tőkével nem rendelkezik, a saját tőke az előző évek és a tárgyévi eredményt mutatja. A tárgyévi közhasznú eredmény 586 e Ft, vállalkozási tevékenységet 2012-ben a szövetség nem végzett. A saját tőke értéke 1 668 e Ft. A szövetség kötelezettségeit határidőben teljesíteni tudta.

 

Céltartalékok

A tárgyévben céltartalék képzésére nem volt szükség.

 

Kötelezettségek

A kimutatott 670 e Ft hosszú lejáratú kötelezettség a cél szerinti tevékenységhez használt személygépkocsi lízing tartozása

A rövid lejáratú kötelezettségek között 65 e Ft a határidőn belüli szállítói tartozás, 76 e Ft az APEH felé fennálló kötelezettség.

Lejárt esedékességű kötelezettsége a szövetségnek nincs.

 

Passzív időbeli elhatárolás

Passzív időbeli elhatárolás értéke a térítés mentesen átvett gépkocsi költségként még el nem számolt értéke 77 e Ft

 

Egyéb információk

Működési kiadások

 

Irodaszer

329 961

Iroda rezsi költség

154 599

Posta

21 645

Bankköltség

106 574

Bérleti díj

226 450

Fénymásolás

35 614

Karbantartási költségek

394 272

Könyvelés

228 600

Összesen

1 497 715

 

 

Személyi jellegű kifizetések, foglalkoztatottak

 

2012. április 1-től az egyesületnek nincs alkalmazottja, a foglalkoztatást átvette az Országos Polgárőr Szövetség. Az 1-3 hónapra elszámolt munkabér összege 309 e Ft.

Az egyéb személyi jellegű kifizetések között a rendezvényekhez kapcsolódó természetbeni juttatások értéke és a cégautó adó szerepel.

 

 

Támogatások felhasználása

 

Támogatást nyújtó neve

Összeg

Dátum

Felhasználás bemutatása

Elszámolás határideje

OPSZ

303 600

2012.04.05

Cég autó adó

 2013.01.31

OPSZ

2 000 000

2012.05.08

Normatív tám. működésre

 2012.10.15

OPSZ

7 750 000

2012.05.29

Egyesületek működésre

 2012.09.10

OPSZ

7 750 000

2012.07.18

Egyesületek működésre

 2013.02.28

OPSZ

250 000

2012.08.10

Környezet Te, szed magad akció

 2012.12.31

OPSZ

1 500 000

2012.08.10

Normatív tám. működésre

 2013.02.28

OPSZ

840 000

2012.10.02

Postai tám. Egyesületeknek működésre

 2013.02.28

 

 

 

 

 

Összesen

20 393 600

 

 

 

Közhasznúsági melléklet

 

1. Közhasznú szervezet azonosító adatai

név:

Csongrád megyei Polgárőr Szervezetek Szövetsége

székhely:

6722 Szeged, Rákóczi tér 1.

bejegyző határozat száma:

Pk.60.105/1994/9

nyilvántartási szám:

906

képviselő neve:

Batiz István

 

 

 

2. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása

 

Felhasznált vagyonelem megnevezése

Vagyonelem értéke

Felhasználás célja

OPSZ-től kapott támogatás

6 697

működésre

Tagdíjak

186

műkődére

Összesen

6 883

 

 

 

 

3. Cél szerinti juttatások kimutatása

 

Cél szerinti juttatás megnevezése

Előző év

Tárgyév

 Tag egyesületeknek továbbadott támogatás

17 066

15 565

 Tanyasiaknak átadott telefon rendszer

 0

1 000 

Összesen

17 066

16 565 

 

 

 

4. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

 

Tisztség

Előző év (1)

Tárgyév (2)

                                 0

 0

 

 

 

 

Az egyesület tisztségviselői önkéntes alapon, anyagi ellenszolgáltatás nélkül végzik a tevékenységüket.

 

 

 

 

 

 

5. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

 

 

Alapadatok

Előző év (1)

Tárgyév (2)

A.

Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen:

0

0

B.

Éves összes bevétel

23 310

22 677

 

ebből:

 

 

C.

A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg

0

0

D.

Közszolgáltatási bevétel

0

0

E.

Normatív támogatás

0

0

F.

Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás

0

0

G.

Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

23 310

22 677

H.

Összes ráfordítás (kiadás)

22 347

22 091

I.

    ebből személyi jellegű ráfordítás

2 057

1 064

J.

Közhasznú tevékenység ráfordításai

20 473

20 625

K.

Adózott eredmény

963

586

L.

A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)

0

0

 

Erőforrás-ellátottság mutatói

Mutató teljesítése

 

Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2>1.000.000,- Ft]

 

Igen

 

Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]

 

Igen

 

Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>0,25]

 

Nem

 

Társadalmi támogatottság mutatói

Mutató teljesítése

 

Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2)>0,02]

 

Nem

 

Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>0,5]

 

Igen

 

Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2>10 fő]

 

Nem

 

 

6. A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló.

 

Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

A Csongrád Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetsége olyan közhasznú tevékenységet folytató szervezet, amely Magyarországon törvényesen működő, lakossági önszerveződésű, a szilárdabb közrend és közbiztonság érdekében társadalmi bűn és baleset-megelőzési, katasztrófavédelmi feladatok, valamint környezetvédelmi céllal megalakult polgárőr egyesületek és városi szövetségeik érdekvédelmi, érdek képviseleti, érdekérvényesítő és tájékoztatási szövetsége, amelyet tagszervezetei önkéntes társulásukkal hoztak létre.

Csongrád megyében is a polgárőr szervezetek viszonylag rövid idő alatt beintegrálódtak a közrend, közbiztonság terén állami feladatokat ellátó szervezetek társadalmi rendszerébe és egyre nagyobb hatékonysággal segítették működésüket, feladataikat. polgárőrség létfontosságáról. A lakosság szükségét érzi az ott tevékenykedő szervezet működésének fenntartására, illetve fokozására. Elfogadottá vált a rendszeres polgárőr járőrszolgálat.

 

Polgárőrség életében", vagy " A közbiztonságért végzett munkában megkerülhetetlen a Polgárőrség szerepe.

 

Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) közhasznú tevékenység megnevezése:

 

A közrend és közbiztonság védelmében, az államhatár őrzésében és rendjének fenntartásában, illetve bűnmegelőzést szolgáló tevékenység érdekében rendszeres közterületi járőrszolgálatot, szükség és igény esetén figyelő szolgálatot, közúti közlekedése baleset helyszínén, óvodák, általános és középiskolák közvetlen környékén jelzőőri tevékenységet lát el.

Másodlagos, kiegészítő feladatként részt vállal katasztrófa - és veszélyhelyzetekre történő felkészülésben, a konkrét védekezési és helyreállítási feladatokban, környezet károsítások megelőzésében, elhárításában.

A rendőrségről szóló törvény alapján a rendőrkapitányok, a megyék tekintetében a rendőrfőkapitány és az illetékességi területen működő önkormányzatok által létrehozott bűnmegelőzési, és közbiztonsági, baleset-megelőzési bizottság munkájában való részvétel..

Közreműködés a bűncselekmények megelőzésében és felderítésében, eltűnt személyek felkutatásában és a gyermekbalesetek megelőzésében az „EGY ISKOLA – EGY POLGÁRŐR” mozgalmon keresztül.

 

 

közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

2011. évi CLXXV. törvény (továbbiakban Ectv.) a polgárőrségről és a polgárőr tevékenység szabályiról szóló 2011. évi CLXV. Törvény (továbbiakban Ptv.) 7.§ (1) és a 30.§

a közhasznú tevékenység célcsoportja:                      Polgárőr Egyesület

a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:     57 tag egyesület

a közhasznú tevékenység főbb eredményei:  

Polgárőr egyesületi tagoknak a polgárőr alapismeretek, szolgálat szabályzat oktatása felkésztése

 

 

 

 

Szeged, 2013. március 20.

 

 

                                                                        ………………………………………………..

                                                                                                        Elnök


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Statisztikai számjel vagy adószám:18459038-1-06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A társadalmi szervezet, köztestület megnevezése: Csongrád Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetsége

 

A társadalmi szervezet, köztestület címe:6741 Szeged, Rákóczi tér 1.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kettős könyvvitelt vezető közhasznú egyéb szervezet

egyszerűsített éves beszámolójának mérlege

 

 

 

 

 

2012. év

 

 

 

 

adatok E Ft-ban

Sor-szám

A tétel megnevezése

Előző év

Előző év(ek) helyesbítései

Tárgyév

 

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)

 

 

 

 

 

 

 

 

A.

Befektetett eszközök

606

0

657

 

  I. Immateriális javak

0

 

0

 

 II. Tárgyi eszközök

606

 

657

 

III. Befektetett pénzügyi eszközök

 

 

 

 

 

 

 

 

B.

Forgóeszközök

3 738

0

1 898

 

  I. Készletek

 

 

 

 

 II. Követelések

 

 

64

 

III. Értékpapírok

 

 

 

 

IV. Pénzeszközök

3 738

 

1 834

 

 

 

 

 

C.

Aktív időbeli elhatárolások

0

 

0

 

 

 

 

 

 

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

4 344

0

2 555

 

 

 

 

 

 

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)

 

 

 

 

 

 

 

 

D.

Saját Tőke

1 082

0

1 668

 

  I. Induló tőke / Jegyzett tőke

 

 

 

 

 II. Tőkeváltozás / Eredmény

119

 

1 082

 

III. Lekötött tartalék

 

 

 

 

IV. Értékelési tartalék

 

 

 

 

V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből)

963

0

586

 

VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből

0

0

0

 

 

 

 

 

E.

Céltartalékok

 

 

 

 

 

 

 

 

F.

Kötelezettségek

1 161

0

811

 

 I. Hátrasorolt kötelezettségek

 

 

 

 

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

946

 

670

 

III: Rövid lejáratú kötelezettségek

215

 

141

 

 

 

 

 

G.

Passzív időbeli elhatárolások

2 101

 

76

 

 

 

 

 

 

FORRÁSOK ÖSSZESEN

4 344

0

2 555

 

 

 

Keltezés: 2013. március 20.

………………………………………………..

 

 

Társadalmi szervezet,köztestület vezetője


Statisztikai számjel vagy adószám:18459038-1-06

 

 

 

 

 

 

 

A társadalmi szervezet, köztestület megnevezése: Csongrád Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetsége

A társadalmi szervezet, köztestület címe:6741 Szeged, Rákóczi tér 1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kettős könyvvitelt vezető közhasznú egyéb szervezet

egyszerűsített éves beszámolójának eredményleveztetése

2012. év

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

adatok EFt.ban

 

 

Előző évi

Előző évek helyesbítései

Tárgyévi

 

 

Alaptev.

Vállalkozói tev.

Összesen

Alaptev.

Vállalkozói tev.

Összesen

Alaptev.

Vállalkozói tev.

Összesen

1.

Értékesítés nettó árbevétele

84

 

84

 

 

0

66

 

66

2.

Aktivált saját teljesítmények értéke

0

 

0

 

 

0

 

 

0

3.

Egyéb bevételek

23 192

 

23 192

 

 

0

22 577

 

22 577

 

ebből

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       - tagdíj, alapítótól kapott befizetés

126

 

126

 

 

0

186

 

186

 

       - támogatások

23 066

 

23 066

 

 

0

22 389

 

22 389

4.

Pénzügyi műveletek bevételei

4

 

4

 

 

0

4

 

4

5.

Rendkívüli bevételek

30

 

30

 

 

0

30

 

30

 

ebből

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        - alapítótól kapott befizetés

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

        - támogatások

30

 

30

 

 

0

30

 

30

A.

Összes bevétel (1+2+3+4+5)

23 310

0

23 310

0

0

0

22 677

0

22 677

 

ebből: közhasznú tevékenység bevétele

23 310

 

23 310

 

 

0

22 677

 

22 677

6.

Anyagjellegű ráfordítások

2 859

 

2 859

 

 

0

3 961

 

3 961

7.

Személyi jellegű ráfordítások

2 057

 

2 057

 

 

0

1 064

 

1 064

 

ebből:vezető tisztségviselők juttatásai

0

 

0

 

 

0

0

 

0

8.

Értékcsökkenési leírás

63

 

63

 

 

0

188

 

188

9.

Egyéb ráfordítások

17 067

 

17 067

 

 

0

16 567

 

16 567

10.

Pénzügyi műveletek ráfordításai

301

 

301

 

 

0

311

 

311

11.

Rendkívüli ráfordítások

 

 

0

 

 

0

 

 

0

B.

Összes ráfordítás (6+7+8+9+10+11)

22 347

0

22 347

0

0

0

22 091

0

22 091

 

ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai

20 473

 

20 473

 

 

0

20 625

 

20 625

C.

Adózás előtti eredmény (A-B)

963

0

963

0

0

0

586

0

586

12.

Adófizetési kötelezettség

 

 

0

 

 

0

 

 

0

D.

Adózott eredmény

963

0

963

0

0

0

586

0

586

13.

Jóváhagyott osztalék

 

 

0

 

 

0

 

 

0

E.

Tárgyévi eredmény

963

0

963

0

0

0

586

0

586

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keltezés: 2013. március 20.

………………………………………………..

 

 

Társadalmi szervezet,köztestület vezetője

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Statisztikai számjel vagy adószám:18459038-1-06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A társadalmi szervezet, köztestület megnevezése: Csongrád Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetsége

A társadalmi szervezet, köztestület címe:6741 Szeged, Rákóczi tér 1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kettős könyvvitelt vezető közhasznú egyéb szervezet

egyszerűsített éves beszámolójának eredményleveztetése

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2012. év

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

adatok E Ft-ban

 

Tájékoztató adatok

 

A.

Központi költségvetési támogatás

0

B.

Helyi önkormányzati támogatás

0

C.

Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás

0

D.

Normatív támogatás

3500

E.

A személyi jövedelemadó meghatározott részének adózó rendelkezése szerinti felhasználásról szóló 1996. évi CXXVI. Törv. alapján kiutalt összeg

0

F.

Közszolgáltatási bevétel

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keltezés: 2013. március 20.

………………………………………………..

 

 

Társadalmi szervezet,köztestület vezetője

 

Téma: Közhasznúsági jelentés 2012 évről

Nincs hozzászólás.

Új hozzászólás hozzáadása