Közlemény az alapszabályok módosításának határidejéről

2017.01.04 13:11

Tisztelt Egyesületi Vezetők/Elnökök

A Magyar Közlöny 2016. évi 210. számában megjelent a civil szervezetek és a cégek nyilvántartásával összefüggő eljárások módosításáról és gyorsításáról szóló 2016. évi CLXXIX. tv., amely egyebek mellett módosítja a Polgári Törvénykönyvnek az egyesületekre vonatkozó szabályait is. Fontos kiemelni, hogy a törvény 35. §-a módosítja a Ptké. (2013. évi CLXXVII. tv.) azon rendelkezését, amely szerint az új Ptk-nak megfelelő alapszabályt minden már működő egyesület 2017. március 15-ig köteles megalkotni. Az új szabályozás szerint az új Ptk. hatálybalépésekor nyilvántartásba bejegyzett, illetve bejegyzés alatt álló egyesület a 2017. január 1-jét követő első létesítő okirat módosítással együtt köteles a létesítő okiratának (alapszabályának) mindazon rendelkezését felülvizsgálni és szükség szerint módosítani, amelyek nem felelnek meg a Ptk. szabályainak. Tehát a 2017. március 15-i határidőt az Országgyűlés eltörölte, amely egyesület nem módosította még az alapszabályát az új Ptk. szerint, azt a következő alapszabály-módosításkor köteles elvégezni.

Forrás: dr. Tatár Zoltán

Feltette: Magyari Béla