MEGHÍVÓ a Csongrád Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetsége 2013. április 20.-án (szombaton) 10. 00. órai kezdettel megtartásra kerülő éves közgyűlésére.

2013.04.04 13:12

VALAMENNYI KÜLDÖTT

R É S Z É R E

 

Egyesületek székhelyein

 

Tisztelt Elnök/Küldött Asszony/Úr!

 

Tisztelettel meghívom Önt a Csongrád Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetsége 2013. április 20.-án (szombaton)  10. 00. órai kezdettel megtartásra kerülő éves közgyűlésére.

 

Helyszín: 6722 Szeged, Rákóczi tér 1. Csongrád Megyei Kormányhivatal nagyterme.

 

Amennyiben a közgyűlés a kijelölt időpontban nem lesz határozatképes, abban az esetben a közgyűlést 2013. április 20-án 10.30 órai kezdettel ismételten összehívom..

 

A napirendi pontok (melléklet) fontosságára tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok. Akadályoztatása esetén kérem távolmaradását legkésőbb 2013. április 18-ig bezárólag jelezni szíveskedjék.(06-30/621-6200)

 

Az éves közgyűlésre a tagegyesületek – létszámarányosan – küldöttet, küldötteket delegálhatnak. Az érintett személyt közgyűlési határozattal lehet erre a feladatra kijelölni. Az egyesületek pontosan tudják a jelenlegi meglévő létszámot, így 40 főig egy személyt, a fölött további 40 főként 1-1 polgárőrt lehet küldöttként megbízni. A kiválasztott személyt megbízólevéllel is el kell látni, melyet a tagegyesület elnöke, (amennyiben pedig a közgyűlés az elnököt jelöli küldöttnek), vagy az elnökhelyettes írjon alá.

 

A törvényesség és jogszerűség maximális betartása érdekében kérem Elnök Asszonyt/Urat, hogy kijelölt személy megbízólevelének egy aláírt (fénymásolt, szkennelt, vagy netán eredeti) - példányát legkésőbb 2013. április 18-ig  bezárólag – a névre szóló szavazólapok elkészítése érdekében  - a Megyei Szövetség részére  továbbítani szíveskedjék. (fax, e-mail, posta, személyes behozatal)

Amennyiben az eredeti megbízólevél – előzetesen továbbításra nem kerül - úgy kérem, hogy a küldött feltétlenül hozza azt magával, és a regisztráció során adja le. Törvényesen csak így szerezhet szavazási jogosultságot és kaphat szavazólapot.

 

Nem kell tagegyesületi megbízólevél a megyei szövetség tisztségviselőinek (elnök, elnökhelyettes, szakmai alelnökök, titkár), továbbá az elnökségi és kabinet tagoknak, valamint a Felügyelő és Ellenőrző, - Etikai, - Jelölő és Választási Bizottság vezetőjének. A fenti személyek részére a megbízólevelet a megyei szövetség elnöke állítja ki és adja át.

 

Tájékoztatom továbbá, hogy takarékossági megfontolások alapján a közgyűlés teljes szöveges anyaga (beszámolók, alapszabály módosítás) nyomtatott formában továbbításra nem kerül. A közgyűlés írásos beszámolói a Megyei Szövetség honlapján WWW.csmpolgaror-hu.webnode.hu oldalon „KÖZGYŰLÉS” címszó alatt bárki számára letölthetőek.

 

Az épület Török utcai „önkormányzati”, valamit a Tábor utcai „egyetemi” parkolókban ingyenesen lehet parkolni. A gépjárműveket polgárőr kollégák fogják őrizni.

 

  • 2 -

 

Nem kell tagegyesületi megbízólevél a megyei szövetség tisztségviselőinek (elnök, elnökhelyettes, szakmai alelnökök, titkár), továbbá az elnökségi és kabinet tagoknak, valamint a Felügyelő és Ellenőrző, - Etikai, - Jelölő és Választási Bizottság vezetőjének. A fenti személyek részére a megbízólevelet a megyei szövetség elnöke állítja ki és adja át.

 

Tájékoztatom tovább Elnök Asszonyt/Urat, hogy a megyei szövetség közgyűlése nyilvános, ebből adódóan a tagok közül bárki jelen lehet, aki érdeklődést tanúsít az értekezlet iránt. Természetesen ezen személyek szavazási joggal nem rendelkeznek.

 

Az elismerésben részesülő polgárőröket személyesen hívjuk meg a közgyűlésre.

 

 

Szeged, 2013. április 5.

                                                                                       

                                                                                                                                Tisztelettel:          

                                                                                                                                    Batiz István

                                                                                                                                           elnök 

NAPIREND (forgatókönyv alapján)

a 2013. április 20-án megtartásra kerülő küldöttközgyűlésre

 

Idő:

Témakör:

Tartja:

Felelős:

09.15 -től

Regisztráció, mandátumok ellenőrzése, vendégfogadása

Jelölő és Választási Bizottság

Pőcze Levente

09.45-09.55*

Beültetés, csapatzászló bevitele

Szőke Barnabás,Tóth Zoltánné

Szőke Barnabás,Tóth Zoltánné

10.00-10.05

Megnyitó, megemlékezés (1 perc) ,

Levezető: Pőcze Levente

Levezető: Pőcze Levente

10.05-10.10

Napirend, jegyzőkönyv vezetőre, hitelesítőkre szavazás

Levezető: Pőcze Levente

Levezető: Pőcze Levente

10.10-10.25*

Elnök szóbeli kiegészítése

Elnök

Elnök

10,25-10,35

Gazdasági, közhasznúsági jelentés, pénzügyi terv

Tóth Zoltánné

Tóth Zoltánné

10,35-10.45

Felügyelő Bizottság elnöki beszámolója

Timár Lajos

Timár Lajos

10.45-10,50

Etikai Bizottság elnöki jelentése

Szemesi Szilveszter

Szemesi Szilveszter

10.50-11.20*

Hozzászólások: maximum 3 percben. Elsőként a meghívott vendégek kapnak szót

Érintettek

Levezető Pőcze

11.20-11.25

Elnöki válaszadás

Elnök

Elnök

11.25-11.40

Alapszabály módosításának ismertetése, elfogadása

Levezető: Pőcze Levente

Levezető: Pőcze Levente

11.40-12.00

Jutalmak, elismerések átadása 

Elnök, Levezető: Pőcze Levente,

Tóth Zoltánné

Levezető: Pőcze Levente, Tóth Zoltánné

12.00*

Zárszó

Levezető: Pőcze Levente

Levezető: Pőcze Levente

12.10 től

Ebéd

 

 

         * Szigorúan betartandó sarok időpontok!!

 

 

Téma: MEGHÍVÓ a Csongrád Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetsége 2013. április 20.-án (szombaton) 10. 00. órai kezdettel megtartásra kerülő éves közgyűlésére.

Nincs hozzászólás.

Új hozzászólás hozzáadása