OKTATÁSI KONCEPCIÓ 2012-2013. ÉVRE

2012.12.12 10:00

OKTATÁSI KONCEPCIÓ

 2012-2013. ÉVRE

Az OPSZ képzési terve letőlthető innen:OPSZ KÉPZÉSI TERVE.doc (1,4 MB)

 

 

 

Preambulum: A polgárőr alapképzésen való részvétel, és annak eredményes vizsgával történő annulálása alapfeltétel - az idevonatkozó jogszabályok és szabályzatok értelmében - hogy valaki polgárőr lehessen, és szolgálatot láthasson el. Az OPSZ, a jogszabályi környezet változása miatt, elsősorban Polgárőrségről szóló törvényben foglaltak teljes körben történő megismerése és készség szintű gyakorlati alkalmazása érdekében rendelkezett, hogy valamennyi polgárőr részére ismételten kötelezővé kell tenni a szakmai felkészítéseken való részvételt. Az képzéssel kapcsolatos anyagok, vizsgaanyagok kidolgozása folyamatban van. 
A Csongrád Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetsége tagegyesületi polgárőrének mintegy 98-99 %-a a 2010 évben eredményes szakmai vizsgát tett.  Az oktatás gyakorlati kivitelezéséhez óriási segítséget kaptunk a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság Közrendvédelmi Osztály, illetve az érintett Rendőrkapitányságok közrendvédelmi szaktisztjeitől.

 

Az OPSZ által meghirdetett polgárőr alap, illetve ismételt képzés egységesítése és komplex formában történő megszervezése, mely az alapképzésben a meglévő eddig is bevált oktatási gyakorlat megtartása mellett, országosan, egységesen kötelezően bevezetésre kerülő tematikával, tansegédlettel, vizsgarenddel készíti fel a polgárőröket, illetve a polgárőrséghez csatlakozni kívánó személyeket. Oktatásokat követően elvárható, hogy magabiztosan, szakszerűen és jogszerűen lássák el majd feladataikat szolgálatellátások során. Ez várhatóan további pozitív, minőségi elismerést jelent majd a polgárőrséggel együttműködő szervek körében, különös tekintettel a rendőrségre, de a társadalom megítélésében is presztízsnövelő tényező lehet.
Hatékony képzési rendszer folyamatossá tétele biztosíthatja a meglévő ismeretek szinten tartását, illetve annak növelését. Nyomon követve a jogszabályi változásokból adódó újabb feladatokat, olyan speciális kiképzést adhat a résztvevő polgárőröknek, mellyel bizonyos helyzeteket határozottan, kellő biztonsággal tudnak majd kezelni.
A  képzés célja: Képesek legyenek felismerni a lakókörnyezetükben, településükön a különböző bűncselekmények, szabálysértések kialakulását elősegítő veszélyforrásokat, legyenek felkészültek a lakosság körében a bűncselekmények elkövetésének, az áldozattá válás lehetőségének kockázatát csökkentő, önvédelmi jellegű magatartásformák alkalmazásának kezdeményezésére, népszerűsítésére. Készség szinten sajátítsák el a biztonság fenntartása, a veszélyhelyzetek elhárítása érdekében a polgárőröket és az állampolgárokat megillető jogokat és kötelességeket. Így hatékonyabbá válhat a térség közbiztonság és közrend fenntartásában való részvétel.
A gyakorlati végrehajtás érdekében a Megyei Polgárőr Szövetség az alábbi kistérségi oktatási felelősöket, „mentorokat” kérte fel a 2012. december 19-én, a Megyei Rendőr-főkapitányság szervezésében végrehajtásra kerülő felkészítésen az aktív részvételre, illetve a területi szinteken történő oktatások (2013. január, februárjában, külön ütemterv szerint) megtartására.

 

 

Település:
Mentorok:
Beosztás, titulus:
Csongrád és térsége.
Csongrád, Csanytelek, Felgyő,
Tömörkény.
Orbánné Szakáll Irén
r. alezredes *
 
Varga Tibor r. főhadnagy*
Petrity Rudolt polgárőr
Csongrád Rk. alosztályvezető,
Csongrád PE. pártoló tag.
Csanytelek, őrsparancsnok.
Elnökségi tag, kistérségi felelős.
Kistelek és térsége.
Kistelek, Balástya, Csengele, Baks, Pusztaszer, Ópusztaszer.
Sejben Győző r. őrnagy *
Kistelek Rk. osztályvezető, 
Kistelek PE. polgárőr.
Hódmezővásárhely és térsége.
Hmvhely, Mindszent, Mártély.
Molnár Imre polgárőr
Hmvhely PE. csoportvezető.
Makó és térsége.
Makó, Ambrózfalva, Apátfalva,
Csanádpalota, Földeák, Nagylak, Királyhegyes, Maroslele, Nagyér,
Pitvaros.
Vas Tibor polgárőr
 
Szentmiklósi Gábor polgárőr
 
Megyei Szövetség szakmai alelnök, Földeák PE. elnök.
Csanádpalota PE. elnök.
Szentes és térsége.
Szentes, Szegvár, Nagymágocs,
Árpádhalom, Fábiánsebestyén
Kun József r. százados *
Szentes Rk. Osztályvezető.
Szeged és térsége.
Szeged és környéke 11 egyesület
+ Újszentiván 2 egyesület, Algyő, Szatymaz, Röszke, Sándorfalva,
Kübekháza, Zsombó, Tiszasziget. 
Túró István polgárőr
Szögi Zoltán polgárőr
Szőke Barnabás polgárőr
Magyari Béla polgárőr
 
Elnökségi tag,  Röszke PE. elnök
Együtt Újszentivánért PE. elnök
Megyei Szövetség, titkár.
Megyei Szövetség, tiszteletbeli elnök.
Mórahalom és térsége.
Mórahalom, Ásotthalom,  Üllés,
Bordány, Zákányszék, Forráskút,
Öttömös, Pusztamérges, Rúzsa,
+ Domaszék
Horváth Roland r. százados *
 
Pőcze Levente polgárőr
 
Mórahalom Őrs
parancsnok-helyettes.
Megyei Szövetség elnökhelyettes
*Kapitányságvezető Urak előzetes engedélyével és hozzájárulásával.

 

A mentorképzésen a lehetőségek figyelembe vétele mellett részt vesz a Felügyelő Bizottság elnöke, Tímár Lajos úr is. A CSMPSZSZ elnökségi tagjai meghívást kapnak a rendezvényre.
 
Javasolt oktatási helyszínek: Csongrád és Kistelek esetében Általános Iskola. Hódmezővásárhelyen és Szentesen az Rk. épülete. Makó Általános Iskola, Pitvaros kultúrház. Szegeden CSMRFK épülete, Röszke és Újszentiván vonatkozásában Általános Iskola. Mórahalom Rendezvényház, Bordány Faluház.
A mentorképzésen a lehetőségek figyelembe vétele mellett részt vesz a Felügyelő Bizottság elnöke, Tímár Lajos úr is. A CSMPSZSZ elnökségi tagjai meghívást kapnak a rendezvényre.
 
 Javasolt témakörök:
 
Idő:
Foglalkozás tárgya:
Előadó:
08.00-08.25
Köszöntő. A képzés fontossága, a polgárőrség fejlődése, célja és tevékenysége, feladatai, célkitűzései. OPSZ, mint köztestület.
Batiz István elnök
08.25-09.10
Katasztrófavédelem-polgárőrség együttműködése rendkívüli események, természeti és egyéb katasztrófahelyzetek esetén.
/Előadás és konzultáció/
Katasztrófavédel-mi Ig., Felkért előadó
 
 

 

 

 

09.10-09.55
CSMRFK-CSMPSZSZ közötti együttműködés jelenlegi helyzete, rendszeres kapcsolattartás fontossága, információ áramlás biztosítása, közös tevékenység jelenlegi, jövőbeni lehetőségei, formái. 
CSMRFK Rendészeti Ig. Szilágyi Róbert alezredes úr.
09.55-10.40
A rendőrség közrendvédelmi és közlekedésrendészeti feladatai, a polgárőrség hatékonyabb bevonása a közrend-közbiztonsági feladatok ellátásába. /Előadás és konzultáció/
CSMRFK Közrendvédelmi Osztály
Skribanek Csaba r. őrnagy úr.
10.40-12.15
A polgárőr törvény egységes értelmezése, a módosításából adódó feladatok gyakorlati megvalósítása. /Előadás és konzultáció/
CSMRFK Közrendvédelmi Osztály
Horváth Zoltán r. őrnagy úr.
Batiz István elnök.
12.15- 12.30
Büfészünet       
 
12.30-13.00
Az illegális migrációból adódó aktuális polgárőr feladatok.
/Előadás és konzultáció/
CSMRFK
Határrendészeti Szolgálat
Szécsényi Gábor r. százados úr
 
13.00-13.30
Önkormányzatok és polgárőrség együttműködésének újabb lehetőségei. /Előadás és konzultáció/
Megyei Önkormányzat.
Felkért előadó.
13.30-14.00
Polgárőr egyesületek jogszabályokból adódó – adatszolgáltatási, tájékoztatási, jelentési - kötelezettségeik. / Jogszabályi melléklet/
Vas Tibor szakmai alelnök.
14.00-14.15
Társadalmi szervezetek pénzügyi-számviteli szabályai (az egyesületek könyvelés, könyvvezetés szabályai, pénzügyi beszámoló elkészítése, elszámolások tartalmi követelményei)
/Mintatár melléklet/
Tóth Zoltánné gazdasági alelnök
14.15-14.30
Polgárőrség aktuális kérdései.
Batiz István elnök
14.30-tól.
Konzultáció, mentorképzés értékelése, zárása
CSMRFK Rendészeti Ig. Szilágyi Róbert alezredes úr.

 

 

A mentorképzésen résztvevők számára - a CSMRFK Rendészeti Igazgatójának és a CSMPSZSZ elnökének aláírásával - egy sorszámozott tanúsítvány kerül kiállításra, mely a tulajdonosát feljogosítja Csongrád megyében található polgárőr egyesületek irányába történő oktatások, számonkérések megtartására. Az egyesületi tagok képzésére – figyelemmel a fenti „mentortáblázatban” foglaltakra, regionális szinteken kerülnének végrehajtásra, 2013. január és február hónapokban. Egy-egy kistérség vonatkozásában 3, vagy igény esetén maximum 4 nap kerülne kijelölésre, természetesen különböző időpontokban.
 
Nagyobb távolságok megtétele esetén, előzetes elgondolás szerint a kistérségen belül két oktatási helyszínt fogunk megnevezni. A munkahelyi és egyéb elfoglaltságok miatt az oktatási napokat péntekre (15-21 óra), szombatra (08-14 óra) és vasárnapra (08-14) terveznénk. Természetesen az ütemterv a mentorok igénye szerint kerül majd elkészítésre. Az egyesületi vezető részére kiküldött időbeosztás figyelembe vételével minden polgárőrnek alternatív lehetősége nyílik, hogy hol és melyik napon vesz részt az oktatáson és ismeretszint felmérésen. Így biztosítottá válik, hogy valamennyi polgárőr részt vehessen a rendezvények.
 
A polgárőrök részére igazolást adunk ki, hogy az ismételt képzésen eredményesen részt vett.

 

Batiz István
 Elnök