OPSZ Elnöki Köszöntő. 2013. a megújulás éve lesz a Polgárőrség életében.

2013.02.07 13:37
OPSZ Elnöki köszöntő
OPSZ Elnök köszöntõ
2013. a megújulás éve lesz a Polgárőrség életében
Tisztelt Polgárőrök és leendő Polgárőrök!
 
Az elmúlt év rendészeti területen / a bűnmegelőzés területén a polgárőrség éve volt Magyarországon. A polgárőrség kapta a legnagyobb figyelmet, hatályba lépett a polgárőrségről szóló új törvény, mely a szó szoros értelmében történelmi fordulatot hozott a szervezet életében, és működésében.

Megújult a polgárőrség, a jogalkotó: a kormány és a parlament tiszta vizet öntött a pohárba, a közterületi bűnmegelőzés területén megszüntette azokat az anomáliákat, azokat az anarchikus sokszor követhetetlen állapotokat, melyeknek valamennyien szemtanúi, illetve jó néhány esetben szenvedői kárvallottjai voltunk. A polgárőr törvény kizárólag az Országos Polgárőr Szövetséghez tartozó egyesületeket hatalmazta fel a közterületi bűnmegelőzés végzésére. Fontosnak tartom kiemelni, hogy a közterületi szolgálat során a polgárőr közfeladatot ellátó személy, akit kiemelt védelem illet meg a vonatkozó törvények /a Btk. 137. § 2. i pontja alapján. A 2011-es új polgárőr törvény szabályozza, hogy az eddig is végzett tevékenységeinket, az önkéntesen ellátott szolgálatokat ne csak belső szakmai szabályzataink, illetve "szokásjog" alapján, hanem törvényi keretek között végezzük.

Történelmi változásnak tekintem, hogy az OPSZ-t a törvény köztestületté minősítette. Így 2012. február elsejétől a polgárőrség speciális civil szervezetként működik. Az Országos Polgárőr Szövetséghez jelenleg 1900 polgárőr egyesület regisztrált - a tagság kötelező, ez azt jelenti, hogy csak az az egyesület működhet polgárőrségként, amely tagja az OPSZ-nek és (a Ptv. 4.§ (1) bekezdés a) pontja alapján) akkor kezdheti meg és végezheti a polgárőr tevékenységet, ha a működési területén illetékes megyei/fővárosi rendőr-főkapitánysággal együttműködési megállapodást kötött.

2013.-ban is fő célkitűzéseink között szerepel, hogy a polgárőr egyesületek eredményesebb és hatékonyabb, láthatóbb és aktívabb polgárőr szolgálatot szervezzenek, ill. teljesítsenek. Az eltérő társadalmi igények figyelembevételével, a közrend-, közbiztonsági helyzet kihívásainak megoldására - a rendőrség szakmai irányításával - együttműködő partnereinkkel közösen az alábbi kiemelt programokat tervezzük megvalósítani:

A hagyományokhoz méltóan a Polgárőrség hatékony, az együttműködőkkel koordinált, előre tervezett szolgálattal továbbra is járuljon hozzá a települések -kiemelten a kistelepülések, veszélyeztetett városrészek és külterületek - általános közbiztonságának és a lakosság szubjektív biztonságérzetének javításához.

Folytatjuk a „Tiszteletet az éveknek, biztonságot az időseknek" program végrehajtását. Az elmúlt év tapasztalatait felhasználva javasoljuk, hogy minden egyesület napi feladatként tervezze az idősek és rászorultak védelmét, vegyenek részt - a helyi együttműködőkkel összehangoltan- az elesettek életminőségének megőrzésében, biztonságérzetük javításában.
Újraélesztjük, illetve kiszélesítjük - a rendőrség aktív támogatásával- a „Szomszédok Egymásért Mozgalmat. El kívánjuk érni, hogy az állampolgárok minél nagyobb számban ismerjék fel, hogy a közbiztonság fenntartásában felelősségük van és nem csak érdekük, de kötelességük részt vállalni lakókörnyezetük biztonságának fenntartásában és embertársaik segítésében.

Új, középtávú, kiemelt feladatként meghirdetjük a „100 kiemelt település polgárőri bűnmegelőzési program" bevezetését. Az ország egész területét érintő programban a legveszélyeztetettebb településeken, az eddigi hazai és nemzetközi „legjobb bűnmegelőzési gyakorlatok" helyi alkalmazásával, széleskörű együttműködéssel, a lakosság számára érezhető eredményeket elérve javítjuk az emberek biztonságérzetét, a települések közrendjét.

Természetesen számítunk polgárőreinkre a hagyományosan jelentkező (ünnepekhez, eseményekhez kötődő), kiemelt, országos és helyi polgárőr-akciókban való részvételben, valamint az együttműködő partnereink felkérésére teljesítendő szolgálatban.

Idén is több kiemelt közösségi rendezvényt szervezünk, mint az OPSZ Ifjúsági tábor, az Országos Polgárőr Lovas szemle, az Országos Polgárőrnap és Polgárőr Véradónap.

Az Országos Polgárőr Szövetség Elnökeként szeretném megragadni az alkalmat, hogy megköszönjem a polgárőrök eddigi helytállását és a 2013-mas évre hasonló kitartást és eredményeket kívánjak! A társadalom és a lakóközösség iránt elhivatott tenni akaró polgárok előtt pedig változatlanul nyitva állnak az egyesületeink kapui, megadva a lehetőséget, hogy Polgárőrként egy megbecsült közösség aktív tagjaivá váljanak.
Budapest, 2013.
Dr. Túrós András
elnök

 

Téma: OPSZ Elnöki Köszöntő. 2013. a megújulás éve lesz a Polgárőrség életében.

egyenruha ellátmány.

szabó lászló | 2013.03.12

Tisztelettel kérdezem Túrós András OPSZ elnök urat,hogy mikor leszünk ellátva egyenruhával, mert már 22 éve hogy megalakult a polgárőrség és már időszerü lenne egységes egyenruhával ellátni a polgárőrséget, mert ugyebár a rendőr sem rendőr a katona sem katona egyenruha nélkül.Tisztelettel várom a válaszát.

Re:egyenruha ellátmány.

Szabó László Polgárőr 6000 Kecskemét Kinizsi Pál u 32. | 2013.05.15

Várom a tisztelt válaszát. Elnök ur.

Új hozzászólás hozzáadása