Országos Polgárőr Szövetség Szolgálati Szabályzata 2012. 07. 01. AZ ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG ELNÖKSÉGÉNEK ELN/6/2012. számú határozata

2012.12.22 21:09

OPSZ SZOLGÁLATI SZABÁLYZATA

Országos Polgárőr Szövetség

SZOLGÁLATI  SZABÁLYZATA

2012.

____________________________

ELFOGADVA:

AZ OPSZ 2012 MÁRCIUS 23-I ELNÖKSÉGI ÜLÉSÉN HOZOTT, 

ELN/ 6/2012. SZÁMÚ HATÁROZATÁVAL

Országos Polgárőr Szövetség Szolgálati Szabályzata  2012. 07. 01.
AZ ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG
ELNÖKSÉGÉNEK
ELN/6/2012. számú határozata

 

az Országos Polgárőr Szövetség Szolgálati Szabályzata kiadásáról
Az   Országos   Polgárőr   Szövetség   Elnöksége   a   polgárőrségről   és   a   polgárőri tevékenység szabályairól szóló 2011. évi CLXV. törvény (a továbbiakban: Ptv.) 10.  §  (2)  bekezdésében kapott   felhatalmazás  alapján a polgárőri  szolgálat  ellátásának rendjével   kapcsolatos   részletes   szabályok   megállapítása   érdekében   az   alábbi határozatot hozta:
1.  Az   Országos   Polgárőr   Szövetség   Szolgálati   Szabályzatát   (a   továbbiakban: szabályzat) a határozat melléklete tartalmazza.
2.  Az Országos Polgárőr Szövetség Szolgálati Szabályzatát együtt  kell kezelni és alkalmazni   az   Országos   Polgárőr   Szövetség   Alapszabályával,   valamint   az Országos Polgárőr Szövetség Etikai Szabályzatával.
3.  A  szabályzatban   foglaltak   oktatását  minden   területi   (megyei   és   budapesti) polgárőr szövetség és polgárőr egyesület 2012. december 31-éig szervezze meg és hajtsa végre.
4.  Ez a határozat 2012. július 1-jén lép hatályba, ezzel egyidejűleg hatályát veszti az  Országos   Polgárőr   Szövetség   elnökségének   2009.   szeptember   25-én   az Eln40/2009. számú határozatával elfogadott Polgárőrség Szolgálati Kézikönyve.
 
Melléklet az ELN/6/2012. számú határozatához
 
ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG
SZOLGÁLATI SZABÁLYZATA