Pályázat autó gumiabroncsra, Hankook adományozás programfelhívása

2014.04.04 05:41
Tovább gurul a Hankook Tire Abroncsadományozási Programja, amint tavaly huszonhat polgárőr szervezet kapott ingyen gumikat a szolgálati autójukra. Polgárőr szervezetek figyelem! Ide tényleg érdemes pályázni.
Figyelmébe ajánlom a Hankook Magyarország Kft. ismételten megnyílt  abroncs pályázati honlapját.  A Hankook idén változatlan feltételekkel és kritériumokkal indítja újra a pályázatot, hogy minél több szervezet részesülhessen abroncs támogatásban. Azok a szervezetek, akik tavaly kaptak téli gumit, idén nem pályázhatnak újra, így mindenkinek nőhet az esélye! A tavalyi adományozásról szóló képes tudósítás itt olvasható.

Hankook adományozás programfelhívás

A Hankook Tire Magyarország Kft (2459 Rácalmás, Hankook tér 1.; továbbiakban: Társaság) abroncsadományozási programot hirdet annak érdekében, hogy segítse azokat az országos és/vagy lokális hatókörű szervezeteket, amelyek tevékenységükkel a társadalom számára fontos szolgálatot tesznek. A 2014-es abroncsadományozási program keretében a Társaság - a nagy, országos szervezetek mellett - olyan kisebb alapítványok és egyesületek számára is segítséget kíván nyújtani, amelyek méretükből fakadóan más módon nagyon ritkán és csak nagy erőfeszítések útján jutnának támogatáshoz.
A pályázat célja: alapítványi és egyesületi formában működő közhasznú szervezetek (továbbiakban: Kedvezményezett(ek)) magyarországi tevékenységének támogatása, közúti közlekedésük biztonságának elősegítése.
A támogatás formája: a Társaság által gyártott gumiabroncsok ingyenes juttatása. Minden szervezet legfeljebb 12 darab, azaz 3 garnitúra gumiabroncsra adhatja le igényét, azonban a pályázott, illetve megítélt garnitúrák száma nem haladhatja meg a szervezet tulajdonában, vagy üzembentartásában levő, és ténylegesen üzemben is levő gépjárművek számát.
A program jelentkezőivel szemben támasztott feltételek Az abroncsadományozási programra való jelentkezés érdemi elbírásláshoz a jelentkező szervezetnek minimálisan az alábbi feltételeknek kell megfelelnie:
 • közhasznú vagy kiemelten közhasznú alapítványi, közalapítványi vagy egyesületi forma,
 • alapító okiratában, vagy alapszabályában meghatározott célja megvalósítása érdekében az alábbi tevékenységek valamelyikét látja el (támogatott tevékenység):
  • vér vagy szervszállítás,
  • betegszállítás,
  • gyermekmentés vagy szállítás,
  • koraszülött mentés vagy szállítás
  • gyermekedukáció
  • bűnmegelőzés
  • hátrányos helyzetűek segítése
 • Legalább 5 évvel ezelőtti nyilvántartásba vétel, és ugyanezen időponttól megszakításmentes, igazolható és jelenleg is aktív működés Magyarország területén.
 • Az adományban részesült szervezetek 2 évente pályázhatnak újra az Abroncsadományozási Programban.
A jelentkezés benyújtásának módja: az erre a célra létrehozott alábbi weboldalon, amelynek címe: hankookadomany.hu. Ezen a weboldalon van lehetőség a kötelezően csatolandó dokumentumokat szkennelt formában feltölteni.
Az érvényes jelentkezés minimális tartalma:
 • 30 napnál nem régebbi bírósági kivonat a szervezet létezésének és közhasznú státuszának igazolására
 • az érintett gépjárművek teljes forgalmi engedélyének másolata,
 • a támogatott tevékenység rövid bemutatása, mely minimálisan tartalmazza a szervezet által végzett, támogatott tevékenységfajta megnevezését, ennek földrajzi területét és számszerű eredményeinek rövid bemutatását (pl: használt autók száma, éves futott átlag km, ellátott esetek/érintettek száma,)
 • a program keretén belül elérhető abroncsok közül az igényelt abroncs méretének és fajtájának (téli vagy nyári) megjelölése (a program keretében elérhető abroncsméretek és fajták köre a program weboldalán található ’Pályázom’ menüpont alatt megtekinthető és kiválasztható)
A programra való jelentkezés hiánytalan benyújtásának határideje: 2014.06.30.
A beérkező igények elbírálása: A kiírásnak megfelelő, érvényes jelentkezések között a program kiírója – a program anyagi kerete erejéig és a kért abroncsok elérhetőségének függvényében – saját hatáskörében dönt. A cél a leginkább támogatásra szoruló szervezetek segítése, annak érdekében, hogy a program társadalmi hasznosságát maximalizálja.
Értesítés: A Hankook Tire Magyarország Kft nyertesség esetén elektronikus úton a jelentkezés benyújtásakor megadott e-mail címre küld értesítést a pályázónak. A Kedvezményezettek listáját a program weboldalán (www.hankookadomany.hu) is közzétesszük. A nyertesek a gumiabroncsokat kizárólag a Társaság rácalmási székhelyén vehetik át (2459 Rácalmás, Hankook tér 1.), előre egyeztetett időpontban, de legkésőbb 2014.09.15-ig.
Egyéb rendelkezések: A programra való regisztrációval a jelentkező szervezet
 • hozzájárul ahhoz, hogy az adomány átadásához kapcsolódó médiaeseményen a Hankook Tire Magyarország székhelyén vagy más, később megjelölendő helyszínen részt vesz, és hogy a pályázat eredményeinek kommunikációjában nevét a Társaság felhasználja
 • vállalja, hogy amennyiben van saját honlapja, azon legalább 12 hónap időtartamig a Hankook logót feltünteti és a pályázatban érintett járművén, vagy járművein a Társaság logóját matrica formában elhelyezi, azok állapotáról gondoskodik. elismeri, hogy a programra való regisztráció szabályait, a jelentkezés részleteit megismerte és az elbírálás gyakorlatával egyetért

Pályázati adatlap

Hankook - driving emotion