Pályázat Civil szervezetek és közösségek részére!

2015.11.09 04:22
Az Új Európa Alapítvány az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézettel együttműködésben pályázatot hirdet a magyarországi nonprofit szervezetek és egyházi szervezetek, intézmények, mint lehetséges fogadószervezetek számára azzal a céllal, hogy az Iskolai Közösségi Szolgálat előírásainak megfelelő programokat valósítsanak meg a középiskolák 9-12. évfolyamos diákjai számára.
KÖSZ! Program
2015-ben ismét meghirdetjük a KÖSZ! Programot, mely szándéka szerint szeretné elősegíteni, hogy a helyi civil szervezetek és oktatási intézmények összefogásával új iskolai közösségi szolgálati projektek valósuljanak meg. A program hozzá kíván járulni, hogy minél több diák elvégezze a 2016. évtől az érettségi feltételének számító Iskolai Közösségi Szolgálatot és ennek során olyan élményben legyen része, ami motiválhatja őt a további önkéntes tevékenységre. A pedagógusok és a szakértők szerint a segítő munka a diákokban erősíti a szolidaritás érzését, a nyitottságot és az érzékenységet a társadalmi problémák iránt.
 
Pályázatot nyújthatnak be „fogadó szervezetként”:
- civil szervezetek
- egyházak, egyházi szervezetek vagy egyházi fenntartású intézmények, amelyek az alábbi területek egyikén tevékenykednek:
• egészségügy
• oktatási
• szociális és jótékonysági
• kulturális és közösségi
• környezet- és természetvédelmi
• katasztrófavédelmi
bűn- és balesetmegelőzés
• óvodás korú, sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók, idős emberek sport- és szabadidős tevékenysége.
Pályázati kategóriák
- kisprojekt max. 5 fő részvételével, ahol az öt fő külön-külön is teljesítheti a szolgálatot
- nagyprojekt 10-30 fő (kb. egy osztály) részvételével, ahol a diákok egyidejűleg és közösen látják el a feladatokat a közösségi szolgálat keretében.
Egy pályázó szervezet egyszerre 1 nagyprojektet vagy max. 3 kisprojektet nyújthat be.
Támogatható projektek
Olyan projektekkel lehet pályázni, amelyek
- keretében minden diák résztvevő időarányosan legalább 20 óra közösségi szolgálatot tud teljesíteni a megvalósítás alatti időintervallumban (amennyiben az felöleli a 2016. márc.1 - nov. 30-ig terjedő időszakot), tanórán kívül, a törvény által meghatározott módon, amelybe beletartozhat a felkészítési és a feldolgozási fázis is.
- helyi igényeket elégítenek ki (az iskola max. 30 km-es körzetében vagy a diákok lakóhelyén valósul meg), helyi lakosokat, intézményben tartózkodókat/élőket szolgál, segít.
Példa támogatható projektekre (nem kizárólagos jelleggel):
- szociális célú tevékenység: idősek, betegek, rászorulók, gyerekek, családok, fogyatékkal élők stb. segítése, támogatása
- szabadidős, oktatási-nevelési célú, közösségfejlesztő vagy sportprogramok szervezése, rendezése idősek, betegek, rászorulók, gyerekek, családok, fogyatékkal élők vagy egyéb hátrányos helyzetű csoportok pl. kisebbségi csoportok számára
- közterület állagmegóvása, zöldfelületek karbantartása stb.
Támogatás az alábbi költségtípusokra igényelhető:
- anyagköltség, fogyóeszköz (pl. festék, ceruza, papír, kézműves eszközök és alapanyagok, kertészeti eszközök, könyvek, hangszerek, élelmiszer stb.)
- kommunikációs és dokumentációs eszközök
- utazási vagy szállítási költség
- mentor (IKSZ koordinátor) költségei (a projekt összköltségének max. 25%-s)
Az elnyerhető támogatás vissza nem térítendő hozzájárulás.
 
PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. november 15., éjfél.
A projekteket 2016. március 1 - november 30. között lehet megvalósítani.
A pályázatokat az online pályázatbenyújtási felületen keresztül tudjuk elfogadni.
A pályázatokat az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézettel közösen felkért szakértők értékelik és tesznek javaslatot a pályázatok támogatására az Új Európa Alapítvány kuratóriumának, amely legkésőbb 2016. február elején hozza meg a végső döntést.
Az eredményről minden pályázót írásban értesítünk, valamint a támogatott szervezetek, intézmények listáját az interneten is közzé tesszük.
  https://ujeuropaalapitvany.hu/cikk/kosz-program

Feltette: Magyari Béla