Sikeres évet zártak a Csongrád megyei polgárőrök + fotók

2018.04.16 21:58

Szinte megtelt a Csongrád Megyei Rendőr Főkapitányság tanácsterme április 14.-én, amikor megkezdődött a Csongrád Megyei Polgárőr Szövetség küldöttgyűlése.

Batiz István elnök köszöntötte a megjelent polgárőröket és a vendégeket.

Az eseményen megjelent Török Barnabás az Országos Polgárőr Szövetség felügyelő bizottság elnöke, Dr. Piros Attila r. dandártábornok, megyei rendőrfőkapitány, Kakas Béla a Csongrád Megyei Önkormányzat elnöke, Zakar Péter a Kormány hivatal munkatársa, Gyarmati Sándor az OPSZ felügyelő bizottság elnökhelyettese, Dr. Pap Erika a Csmpszsz jogásza és a kapitányságok vezetői, valamint a határrendészeti kirendeltségek vezetői.

Dr. Piros Attila megyei főkapitány kért szót elsőnek. Elmondta, hogy fontosnak tartja, hogy a rendőrség képviselje magát a polgárőr közgyűlésen, hiszen a polgárőrök stratégiai partnerei a rendőrségnek. Nagyra értékeli, hogy a polgárőrök szabadidejük terhére sokat tesznek a közbiztonság megőrzéséért. Elmondta még, hogy Somogy megyéből érkezett és volt alkalma a Szerb határszakaszt megismerni és megtapasztalta, hogy az itteni polgárőrök milyen sok pluszt töltenek szolgálatban az ország más területén levő polgárőrökhöz képest. Hozzátette, hogy  Európa biztonsága,  Magyarország biztonságára is hatással van. A megyében 33 körzeti megbízotti csoport működik, az őrsöket is beleszámítva. Az a siker ebben, hogy  állandó rendőri jelenlét van a közterületeken. Fontos feladat még a lakosság szubjektív biztonságérzetének növelése és a bűncselekmények számának csökkentése. Ma a közterületi szolgálatban levő rendőr mellé képes a polgárőrség egy egy polgárőrt állítani, amely egy óriási értéknek számít. Végül elmondta még, hogy a megyében lévő polgárőröknek nyolc gépkocsit adott át a rendőrség. Örömmel vett részt március 14.-én azon a megyei ünnepségen, ahol a megyei polgárőr szövetség megkapta a „ Csongrád Megyéért kitüntető címet” a Csongrád Megyei Önkormányzattól, amelyhez ezúton is gratulált.

Kiemelte, hogy ez a polgárőrség megyei szinten is jól látja el az önként vállalt feladatát.”Tisztelet és köszönet az önök szolgálatáért, mi rendőrök minden nap egy picit jobbak szeretnénk lenni”, erre ösztökél mindenkit. A rendőrség egy nagy egység része, amelybe a polgárőrség is bele tartozik teljes értékű szolgálat ellátó emberként. Természetesen a jövőben is számit a polgárőrök együttműködésére, mondta a főkapitány.

Vas Tibor szakmai alelnök kérte a főkapitányságot, hogy az egyesületeknek ne keljen leadni a régi rendőrségtől kapott gépkocsikat, azt tarthassák meg az egyesületek akkor is, ha kapnak újabb gépkocsit. Ha lehetősége van a rendőrségnek a fényhidakat átadni a polgárőrsének, akkor megszerveznék az átalakításukat, amelyek csak sárga villogó fényt biztosítanának.

Főkapitány úr válaszában elmondta, hogy ebben a kérdésben egyeztet az OPSZ elnökével és az Országos Rendőr-főkapitánnyal.

Szegedi Károly a Makosházi polgárőr egyesület elnöke kérdezte, hogy a korábban létre hozott megyei polgárőr gépjármű felderítő csoport, melynek tagja volt a rendőrség is, továbbra is támogatja e ennek a csoportnak a működését.

A főkapitány úr a feltett kérdésre reagált a válaszadásával. Elmondta, hogy szükség van a gépjármű felderítő polgárőrökre, támogatja azt. De tudomásul kell venni, hogy már nincs annyi gépjárműlopás, mint régen.

Ezután Batiz István, elnök elmondta, hogy a tervezett feladatok megvalósításra kerültek. Csongrád megyében a polgárőr szervezetek teljességgel beintegrálódtak a közrend, közbiztonság terén állami feladatokat ellátó szervezetek társadalmi rendszerébe. Jelen időre a Polgárőrség Magyarország legnagyobb létszámú önkéntes és párt semleges társadalmi szervezetévé vált.

A polgárőrség szinte folyamatos jelenléte óriási hatást gyakorol a közbiztonságra és a bűnmegelőzésre. A kiemelkedő stratégiai partnerek (Rendőrség, Önkormányzatok, Katasztrófavédelem) részéről, a lakosság irányából érkezett információk alapján a polgárőrség létfontosságát nem lehet vitatni.  Az állampolgárok, főleg a kisebb települések vonatkozásában a szó szoros értelembe véve igénylik, sőt elvárják az ott tevékenykedő szervezetek mindennapos tevékenységét. Elfogadottá vált a rendszeres közterületi polgárőr jelenlét, a járőrszolgálat ellátása. A Magyarország Kormánya is több esetben deklarálta, hogy a polgárőrséget kiemelkedő stratégiai partnernek tekinti. Fontos feladat volt a nagyvárosi polgárőr bűnmegelőzési program folytatása és a „300x100 Biztonság” program folytatása.

Hozzátette, hogy a Csongrád megyei polgárőrök, a déli határ mentén aktívan részt vesznek a migrációs helyzet kezelésében. Köszönet illet minden polgárőrt, mert példaértékű összefogás volt 2017-ben is, a megyében önkéntes szolgálatot ellátó polgárőrök, a rendőrség és az önkormányzatok közt. Az egyesületeket arra kérte, hogy egy picit jobban emeljék meg szolgálati órák számát és a statisztikájuk napra készségét biztosítsák. Fontos feladat még az ifjú polgárőrök felvétele az egyesületekbe.

A megyei elnök kiemelte:„Egyre inkább a minőségi polgárőrség jegyei fedezhetők fel a megyében is. Tisztességgel teljesítettük önként vállalt feladatainkat, sikeres évet zártunk.”

Ezután Tóth Zoltánné Gazdasági alelnök számolt be a közgyűlésnek a gazdálkodásról, amelybe elmondta, hogy a megye eredményesen zárta a 2017-es évet. Majd ismertette  2018-évi pénzügyi tervet.

Ezután Tímár Lajos a felügyelő bizottság elnöke tette meg jelentését a közgyűlésnek. Jelentésében elmondta, hogy a megyei szövetség gazdálkodása stabil és példaértékű.

A beszámolókat a közgyűlés egyhangúan, elfogadta.

Török Barnabás az Országos Polgárőr Szövetség felügyelő bizottság elnöke tolmácsolta Dr. Túrós András OPSZ elnökének üdvözletét és köszönetét.

A felügyelő bizottság elnöke beszédében kifejtette, hogy a Csongrád megyei polgárőrök kiválóan teljesítettek.

 Hozzátette, hogy Magyarországnak és a rendőrségnek óriási szerencséje van, hogy van egy speciális civil szervezete a polgárőrség, amely önkéntesekből áll és a biztonság érdekében tesznek, amire az elnök úr is nagyon büszke.

Köszönetét fejezte ki a megyei polgárőröknek, amit az elmúlt évben tettek, különös tekintettel a migrációban végzett munkájukért. Az OPSZ az elmúltévben, amiben tudott segítette az egyesületek munkáját eszközökkel, anyagi, technikai és erkölcsi támogatásokkal mondta Török Barnabás.

A közgyűlés végén elismerések átadása következett, melyet Török Barnabás és Batiz István adott át.

 

Az Országos Polgárőr Szövetség Elnöke, a mozgalomban huzamosabb időn keresztül kifejtett kimagasló tevékenységéért Polgárőr érdemkereszt arany fokozata kitüntetésben részesítette:

Sója Istvánt a  Ruzsai Polgárőr Egyesület: tagját

  

Polgárőr érdemkereszt ezüst fokozata kitüntetésben részesítette:

Adamik Istvánt a Zákányszéki Polgárőr Egyesület tiszteletbeli elnökét

Molnár Mihályt a Csengelei Polgárőr Csoport titkárát

Polgárőr érdemkereszt bronz fokozata kitüntetésben részesítette:

Dezső Ernőnét  a Hódmezővásárhelyi Polgárőr Egyesület elnökségi tagját

Nyári Imre Istvánt a Kiskundorozsmai Polgárőrség tagját

A Csongrád Megyei Polgárőr Szövetség elnöke az elmúlt években végzett kimagasló polgárőr tevékenységéért „emléktárgy” elismerésben részesítette:

Csanádpalotai Polgárőr Egyesület:                           Papp Zoltán

Szegvári Polgárőr Egyesület:                                   Víghné Somodi Rita

Szeri Polgárőr Egyesület:                                        Borbola Tibor

Makkosházi Polgárőr Egyesület:                               Szegedi Károly

Alsóvárosi Polg. Közhasznú Egyesület:                      Szabadi Diána

Tápéi Polgárőr Egyesület:                                        Salamon Sándor

Csongrád és Térsége P.E.:                                       Kállai Dezső

Szeged-Belvárosi, Móravárosi P.E.:                           Piegl Anikó

Nagymágocsi Polgárőr Egyesület:                             Magony János

Pitvarosi Polgárőr Egyesület:                                    Takács István

Felgyői Polgárőr Egyesület:                                      Kiss János

Földeák Polgárőr Egyesület                                      Szűcs Ernő Zsolt

Forrás és fotók: Magyari Béla

A képek megtekinthetők a képre linkeléssel

 

 

Közgyűlés anyagai