Tisztújítás és év értékelés Ópusztaszeren

2016.03.20 22:01

A Szeri Polgárőr Egyesület tisztújító és évértékelő közgyűlést tartott március 19-én a faluházban.

A közgyűlés első részében az egyesület tagjai és Batiz István megyei elnök volt jelen, akiket Mucsi Antal elnök köszöntött.

 Ezután alapszabályt módosítottak, amit a tagság megszavazott. Majd ezt követte a jelölés a tisztségviselők és ellenőrző bizottság tagjaira. A jelölést követően titkos szavazással választottak. Ismét Mucsi Antal lett az elnök, aki megköszönte a tagság bizalmát.

A tisztújítást követően az évértékelés következett, ahol vendégek is részvettek a közgyűlésen. 


Vendégek voltak Makra József polgármester, Bánfi Ferenc a Kisteleki Rendőrkapitányság munka társa, Batiz István a Csongrád Megyei Polgárőr Szövetség elnöke, Sztetovics Csaba járási koordinátor, Antal Imre a helyi plébános tiszteletbeli polgárőr, Varga József körzeti megbízott és Dékány Péter Balástyai Polgárőr Egyesület elnöke.

Mucsi Antal elnök részletesen beszámolt az elmúlt évben végzett munkájukról. Kiemelte, hogy 17 éve zökkenő mentesen, végzik feladataikat a lakosság megelégedésére. A településen a lakosság körében megszervezték a hírláncot, amelyben a lakosok aktívan részt vesznek. Elmondta még, hogy sikerült megalakítaniuk a lovas polgárőr csoportot, amely a tanyás területeken fog  járőrszolgálatot ellátni. A rendőrséggel és az önkormányzattal nagyon jó a kapcsolatuk. Arra törekedtek a munkájuk során, hogy a lakosság és a településre látogatok, biztonságban érezzék magukat, hisz az emlék parkban sok látogató megfordul. Az elmúlt évben 1852 óra szolgálatot láttak el a rendőrséggel közösen. A szolgálati gépjárművel közel 10000 km-t tettek meg.  Négy fő fiatal csatlakozott az egyesülethez, aminek nagyon örülnek. Majd ezután a 2016 évi feladataikat ismerhették meg a jelenlevők.

Batiz István megyei elnök hozzászólásában méltatta az egyesület tevékenységének fontosságát, amelyet a település biztonsága érdekében tesznek. Elmondta, hogy az OPSZ felállította ellenőrzési csoportját, amely félévente ellenőzi a megye gazdálkodását és szúrópróba szerűen az egyesületeket is, majd megköszönte az egyesület munkáját.

Bánfi Ferenc a kisteleki rendőrkapitányság munkatársa hozzászólásában kiemelte, hogy az egyesület együttműködésére a rendőrség mindig számíthat. Egy példát is elmondott, amikor egy kislány eltűnésének felkutatásában a rendőrség kérésére az egyesület azonnal segített. Pozitívumként értékelte, hogy településen lévő Pszichiátriai intézetből az ott gyógykezelt betegek közül, néhányan megszöktek és nem tértek vissza. Sok esetben fordult elő, hogy a polgárőrök jelezték a betegek szökését.  Ezeket az embereket a polgárőrök segítségével sikerült megtalálni és az intézetbe visszaszállítani. Sok esetben voltak közös szolgálatok is. Végül megköszönte a polgárőrök önzetlen segítségét.

Makra József polgármester röviden úgy jellemezte a polgárőrséget, hogy a település lakossága mindenkor számolhat a polgárőrökre és nagyon jól dolgoznak. Kihangsúlyozta, hogy a polgárőrségre szükség van, az önkormányzat eddig is támogatta és ezután is támogatni fogja őket. Fontos, hogy létre jött a lovas polgárőr csoport, véleménye szerint sokat fog segíteni a tanyán élő lakosoknak. Elmondta még, hogy őt bármikor megkeresheti a polgárőrség vezetője. Végül meg köszönte a polgárőröknek a munkáját.

Fotó és írás: Magyari Béla