Tisztújító közgyűlés Csanyteleken

2015.05.24 13:49

2014. évet értékelő és tisztújító közgyűlését 2015. május 23-án 18 órai kezdettel tartotta a faluházban a Csanyteleki Polgárőr Egyesület ahol megjelentek az ifjú polgárőrök is.

Nagy Sándor egyesületi elnök köszöntötte a megjelent polgárőröket és a vendégeket.

Vendégek voltak Forgó Henrik polgármester, Dr. Koncz József r. alezredes Csongrád Rendőrkapitányság  vezetője, Magyari Béla a Csongrád Megyei Polgárőr Szövetség Tiszteletbeli elnöke, Varga Tibor r. százados a Csanyteleki Rendőrőrs vezetője, Pitrik Tamás r. főtörzsőrmester körzeti megbízott, valamint Puskás Vilmos a Tömörkényi Polgárőr egyesület elnök helyettese.

Ezután Nagy Sándor elnök beszámolójában hosszasan ismertette a 2014 évbe végzett feladatokat. Beszámolójában kiemelte, hogy az elmúlt 12 évben a tagság létszáma állandóan változott. Jelen esetben 25 fővel tudnak polgárőri feladatokat elvégezni. Ezen felül támogatja az egyesületüket 19 fő pártoló tag is. Az általános iskolánál 25 fős Ifjú Polgárőri Csoportot működtetnek. Részt vesznek a közrend- és közbiztonság védelmében, javításában, a bűnmegelőzés fokozásában, a lakosság biztonságának és biztonság érzetének javításában. Tagja az egyesület a 250x100-as biztonsági programnak is, a program keretén belül jelentős, közös rendőrségi szolgálatban vesznek részt felkérés alapján. Elmondta még, hogy az önálló járőr- és figyelő szolgálatokon kívül, a falu szintű rendezvények biztosítását is ellátják. A környező települések egyesületeivel kölcsönösen besegítik egymás rendezvényeinek a biztosítását. Sok esetben segítik a védőnői szolgálat munkáját, gépkocsival történő szállítással. Pályáztak egy új szolgálati gépjárműre, remélik sikerül nyerni a pályázaton.

A gazdasági beszámolóban és a közhasznúsági jelentésben elhangzott, hogy 2014 évben több mint 1,3 millió forinttal gazdálkodtak.

Forgó Henrik polgármester hozzászólásában csak a köszönet hangján szólt a közgyűléshez és köszöni azt a munkát, amit társadalmi munkában, szabadidejük feláldozásával végeznek a falu lakosságának biztonság érzetének javítása érdekében. Megköszönte a polgárőr egyesület munkáját. Elmondta még, hogy a polgárőrség az a civil szervezet, akire az önkormányzat bármikor számíthat, hisz nem csak elvárásaik vannak, hanem teljesítmény is van mögötte. Az önkormányzat minden évben támogatja az egyesületet. Szeretné ha a jelen kormányzat egyszer már végre normatív támogatásban is részesítené a polgárőrséget és gépkocsival látná el minden költségével együtt, hogy ne keljen támogatást kérni a helyi vállalkozásoktól. Úgy érzi, hogy a falu vezetése meg tesz mindent, hogy a polgárőrség működni tudjon.

 

Dr. Koncz József r. alezredes hozzászólásában elmondta, hogy a településen felszerelt kamerák és a polgárőrség munkája nagyban hozzájárult, hogy a településen jelentős mértékben csökkent a bűncselekmények száma. A kamerák jelenlétével számolni kell azzal, hogy a bűnelkövetési módok is változni fognak, erre statisztikai adatokkal is utalt. Felajánlotta segítségét a polgárőrök felkészítésére a bűncselekmények megelőzésének új módszereire. Végül meg köszönte azt a munkát amellyel a Csanyteleki rendőrőrs munkáját segítették.

Magyari Béla Tiszteletbeli elnök hozzá szólásában kiemelte a beszámolóban és a hozzászólásokban elhangzottak fontosságát. Ezután ismertette a várható aktuális feladatokat. A végén megköszönte a Csongrád Megyei Polgárőr Szövetség elnöksége nevében a 2014 évben végzett munkájukat, majd ezt követően köszönő oklevelet adott át az egyesület elnökének.

Ez után az elnök bejelentette, hogy az egyesület vezetésének mandátuma lejárt  és a vezetőség nevében lemondott.  Ezt követően a jelölő és választási bizottság elnöke megtette jelölését.

A közgyűlés ismét bizalmat szavazott négy évre Nagy Sándor elnöknek és vezető társainak. Újra választották a felügyelő bizottságot is.

Ezután elismerések átadására került sor.

Öt éves szolgálatért emléklap és tárgyjutalomban részesült:  Gálig Csaba -   Megyesi Péter -  Nagy László

Tíz éves szolgálatért emléklap és tárgyjutalomban részesült: Lászlóné Nagy Beatrix -  Csongrádi          Csaba -  Gémes János -  Kovács János

 Csanytelek közbiztonságáért végzett kiemelkedő munkájáért oklevél és tárgyjutalomban részesült: Kása János - Túri Illés Gábor - Lekrinszki Attila Ferenc

Példamutató polgárőri feladat ellátásáért oklevél és tárgyjutalomban részesültek az Ifjú polgárőrök: Kósa Veronika - Gémes Kármen - Endrédi Elizabet - Kovács Kitti

Az OPSZ Gépjármű Felderítési Tagozata EMLÉKLAPOT adományozott az egyesület részére, amelyet Magyari Béla adott át.

A közgyűlést a vállalkozói felajánlásnak köszönhetően vacsora követte.

Forrás: Magyari Béla

Fotó: Lászlóné Nagy Beatrix

A cikkhez tartozó képek