Toborzó önkéntes polgári védelmi szervezetbe

2013.03.01 18:42
EMBEREK az emberekért lll! a Toborzó önkéntes polgári védelmi szervezetbe '.
A katasztrófavédelem egyik legfontosabb eleme a jól működő, széleskörű társadalmi alapokon nyugvó polgári védelem. Ahogy az elnevezés is tükrözi, a polgárok szerveződés évei, együttműködésével létrejövő, a polgárok védelmére hivatott rendszerről van szó, mely elsősorban különböző katasztrófák, veszélyhelyzetek esetén képes segítséget nyújtani olyan esetekben, amikor az esemény kezelésére rendelt szervezetek (például tűzoltóság, rendőrség, mentőszolgálat) kapacitásai önmagukban már nem elegendők.
Erre adott esetben egy elhúzódó, komoly árvízi helyzet is példa lehet, hiszen egy ilyen védekezés egyrészt időben is elnyúlik - abeavatkozókat pihentetni kell, a védekezést azonban nem lehet felfiiggeszteni - másrészt szükségessé válhat olyan kapacitások igénybe vétele, melyekkel a hivatásos szervek nem, vagy csak korlátozott mértékben rendelkeznek. A katasztrófavédelem polgári védelmi szakterületének alappillére az úgynevezett polgári védelmi szervezetek rendszere. Ez a rendszer munkahelyi -, települési -, területi illetékességű egységekből (infokommunikációs, logisztikai, egészségügyi, illetve lakosságvédelmi egységek) áll, az adott település, terület veszélyeztetettségének figyelembe vételéveI.
Az egységek állománya az utóbbi évtizedekben kijelölés alapján került feltöltésre, a megújult katasztrófavédelmi szabályzórendszer - 2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról - azonban lehetőséget ad önkéntes polgári védelmi szervezetek létrehozására is. Ily módon léteznek úrr. köteles, illetve önkéntes polgári védelmi szervezetek. Csongrád megyében a köteles polgári védelmi szervezetek állománya több ezer főt tesz ki, de az önkéntesek száma is dinamikus an növekszik. Önkénteseink olyan emberek, akik vállalják, hogy szabadidejükből áldoznak a köz javára, illetve felajánlják erejüket és tudásukat embertársaik védelme érdekében. Említhetnénk több önkéntes tűzoltó egyesületet, vagy éppen a MAROS Mentőcsapatot, mely megyénk speciális mentő egysége. 
Az önkéntesek egy részére fizikai munkában tudunk számítani, más részük pedig speciális szakértelmével járul hozzá a katasztrófák hatásai elleni védekezéshez (például orvos, építész, vagy éppen búvár). Célunk, hogy a polgári védelmi szervezetek minél nagyobb része álljon önkéntesekből, hiszen az az ember képes legtöbbet tenni, aki saját akaratából cselekszik, magától dönt úgy, hogy a közösség érdekében - szükség esetén - plusz feladatokat vállal. Közhely, de egy rohanó világban élünk, melyben lassan magunkra sincs türelmünk, örülünk, ha szűk családunkról gondoskodhatunk, mégis valamennyien tudjuk, hogy vannak dolgok, melyek bármelyikünkből nagybetűs EMBERT varázsolhatnak: a tenni akarás, a másokért vállalt áldozat. Ezért döntöttünk úgy, hogy meghirdetjük az önkéntes polgári védelmi szervezetekbe való jelentkezés lehetőségét.
Csatlakozzon hozzánk, legyen tagja egy olyan csapatnak, melyben mindenki egy céllal dolgozik: önzetlenül segíteni a bajban!
Jelentkezni lehet személyesen, levélben vagy telefonon:
Szegedi Katasztrófavédelmi Kírendeltség
6728 Szeged, Napos út 4.
Tel.: 62/553-040
Fax: 62/553-041
e-mail: szeged.kk@katved.gov.hu
Szentesi Katasztrófavédelmi Kirendeltség
6600 Szentes, Kossuth u. 47.
Tel.: 63/561-041
Fax: 63/561-049
e-mail: szentes.kk@katved.gov.hu
Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
6721 Szeged, Berlini krt. 16 - 18.
Tel.: 62/621-280
Fax: +36-62-621-299
e-mail: csongrad.titkarsag@katved.gov.hu
Munkatársaink minden kérdésére örömmel válaszolnak!
Tisztelettel: Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
 
REGISZTRÁCIÓS LAP AZ ÖNKÉNTES POLGÁRVÉDELMI SZOLGÁLATRA JELENTKEZÉSHEZ
A Regisztrációs lap kitöltése semmilyen kötelezettséggel nem jár sem a jelentkező, sem a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részéről. A megadott adatokat kizárólag a Jelentkezőnek a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságon történő átmeneti regisztrációjára használjuk, azokat a Jelentkező tudta és beleezvezése nélkül SEMMIL YEN további szervhez. hivatalhoz nem továbbítiuk!
A JELENTKEZŐ NEVE: Édesanyja neve: Születési hely: Születési idő: Állandó lakóhely (csak település): Elérhetőség* : Iskolai végzettség: Szakképzettsége ek): Milyen feladatokat végezne szívesen? Speciális képzettség, tudás (pl.: búvár, statikus mérnök, stb.) Rendelkezésre álló esetleges technikai eszköz (gép, jármű, szerszám, stb): *Bármilyen elérhetőség megfelel (e-mail, telefon, telefax, levélcím, stb.), melyen értesíthetjük Önt.
Letőlthető innen:Kataszrófavédelmi toborzó.pdf (2,4 MB)

Téma: Toborzó önkéntes polgári védelmi szervezetbe

Nincs hozzászólás.

Új hozzászólás hozzáadása