Törvények, rendeletek / Jogi környezet/

2018.06.01 16:35
2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
2011. évi CLXXXI. törvény a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról
Tájékoztató az egyesületekre vonatkozó jogszabályi változásról

A polgárőrség tevékenységét a 2011 évi CLXV. tőrvény szabályozza

62/2013. (XI. 28.) BM rendelet a polgárőrök formaruhával történő ellátásának szabályáról, valamint a formaruha és a fényvisszaverő mellény jellemzőinek meghatározásáról

2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

2011. évi CLXXXIX. trvény (Egyesülési jog)
1994. évi XXXIV. törvény - a Rendőrségről
175/2003. (X. 28.) Korm. rendelet - a közbiztonságra különösen veszélyes eszközökről
9/2012. (III. 12.) BM rendelet. a polgárőrök szakmai ismereteinek bővítésében való közreműködés rendőrségi feladatairól.
15/2012. (IV. 3.) BM rendelet a polgárőri tevékenység költségvetési támogatásának elosztási rendjéről, a polgárőr igazolvány formátumáról és a kapcsolódó igazgatási szolgáltatási díjról
8/2012. (III. 9.) BM rendelet a köterület-felügyelet, valamint a polgárőr szervezet számára a könygázszóró palack illetve a vegyieszkőz igénylésének, átvételének, visszavételének és térítésének rendjéröl
2011. évi CLXXXIX. törvény - Magyarország helyi önkormányzatairól
2012. évi CXX. törvény az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról
68/2012. (XII. 14.) BM rendelet a rendészeti feladatokat ellátó személyek, a segédfelügyelők, valamint a személy- és vagyonőrök képzéséről és vizsgáztatásáról
Kresz módosítás 2010.doc (584,5 kB)
63/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet - az egyes közlekedési szabálysértésről...
1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet - a közúti közlekedés .
MEGKÜLÜMBÖZTETŐ JELZÉS HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYAI.doc (24,5 kB)
A tanköteles hallgatók polgárőr egyesületeknél végzett közösségi szolgálatának szabályozása (tájékoztató háttéranyag)
Módszertani ajánlás az önkormányzat területén a térfigyelő-rendszer működtetésében való polgárőri közreműködéshez