Új elnöke van a Csanyteleki polgárőrségnek

2018.05.14 06:35
Május 12-én tartotta évértékelő és tisztújító közgyűlését a Csanyteleki Közhasznú Polgárőr Egyesület a faluházban.
Nagy Sándor elnök köszöntötte az közgyűlésen megjelent vendégeket és tagságot.
Az egyesületet megtisztelte jelenlétével, Forgó Henrik polgármester, Batiz István a Csongrád Megyei Polgárőr Szövetség elnöke, Magyari Béla a Csongrád Megyei Polgárőr Szövetség tiszteletbeli elnöke, sajtóreferens, Dr. Koncz József r. ezredes a Csongrádi Rendőrkapitányság vezetője, Varga Tibor r. százados a Csanyteleki Rendőrőrs parancsnoka, Pittig Tamás és Tóth Attila körzeti megbízottak, Petrity Rudolf Járási koordinátor és a szomszédos települések polgárőr egyesület vezetői.
Ezután Nagy Sándor elnök beszámolója következett a 2017-es évről. Kiemelte, hogy tevékenységüket a jogszabályoknak, az országos és megyei irányelveknek megfelelően, és együttműködő partnereikkel  meghatározottak szerint végezte. Jó kapcsolatot ápolnak a településen működő civil szervezetekkel, az önkormányzattal és a lakossággal, továbbá a Csongrádi Rendőrkapitánysággal is példa értékű a kapcsolatuk. Az elnök elmondta még, hogy szolgálat terén az év során összesen 2824 órában láttak el szolgálatot. A gépjárművel összesen 8497 km-t tettek meg  A közös szolgálatok a 2017-es évben elsősorban a rendezvények biztosítására összpontosultak. Önálló kerékpáros szolgálatot is láttak el 2 fő polgárőrrel a nyári időszakban. Elmondta még, hogy az egyesületük benne van 6 fővel és különböző technikai eszközökkel a Csongrád Járási mentőcsoportban is. Az egyesület tagjai az önkormányzat valamennyi rendezvényén részt vettek, továbbá a futballmérkőzések lebonyolításában és biztosításában, az egyházi rendezvények biztosításában vállaltak feladatot. A védőnői szolgálat munkáját rossz útviszonyok esetén segítették. A közgyűlés elfogadta az elnök beszámolóját, aki összefoglalója végén jelezte, hogy az egyesület vezetőségének lejárt a mandátuma. Hozzátette, hogy ő már a továbbiakban nem kívánja ellátni az egyesület elnöki feladatát, de segíteni fogja az új vezetőségnek a munkáját.
 
Forgó Henrik polgármester hozzászólásában megköszönte az egyesület elnökének és tagjainak az eddig végzett munkáját. Kihangsúlyozta, hogy a polgárőrség munkájára a településnek szüksége van, eddig is támogatta az önkormányzat az egyesületet a lehetőségek figyelembe vételével és ezután is támogatni fogja. Hozzátette, a település lakosságának biztonságérzetének növelése érdekében a polgárőrök sokat tesznek. Sajnálja, hogy az elnök nem vállalja tovább az egyesület vezetését és bízik abban, hogy az új vezetéssel is jól együtt tudnak majd dolgozni.
Ezután Varga Tibor rendőrőrs parancsnok értékelte az együttműködést, és kifejezte, hogy a település biztonságának elősegítésében a körzeti megbízott mellett fontos szerepe van a polgárőröknek is.  Megköszönte a közös szolgálatokat, és kérte, a jövőben is egyeztessék a szolgálatokat. 
Batiz István elnök a megköszönte az egyesület elnökének a tizenhat évi munkáját valamint az egyesület tagságának elmúlt évi munkáját. A köszönő szavai végén az egyesület elnökének átadta az egyesület munkáját elismerő oklevelet és ajándéktárgyat. Ezután az aktuális polgárőr rendezvényekről és feladatokról beszélt. Hozzátette az elnök, hogy a megválasztandó új elnök munkáját segíteni fogja, ha ezt igénylik
Ezt követte az elismerések átadása, amelyet Nagy Sándor elnök adott át a polgárőröknek és az iskolai közlekedési csoport tagjainak.
Ezután a jelölő bizottság elnöke ismertette a közgyűléssel a jelöltek névsorát a vezetőségre és a felügyelő bizottságra vonatkozóan.
Bernát János elnök
 A közgyűlés egyhangúan Bernát Jánost választotta meg elnöknek, vezetőség tagjainak Kása Jánost és Csongrádi Csabát. Ezután többen gratuláltak az újonnan megválasztott vezetőségi tagoknak.
Befejezésként következett az ebéd és fehér asztal mellett folyt ez után a beszélgetés.
Fotó és forrás: Magyari Béla

 

 

Képgaléria: Új elnöke van a Csanyteleki polgárőrségnek