Új vezetés a szentesi polgárőr egyesület élén

2014.09.20 18:31
A szentesi polgárőr egyesületnél  2014.09.19-én rendkívüli közgyűlés került megtartásra , melyen részt vett a Csongrád Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetségének elnökhelyettese Pőcze Levente és tiszteletbeli elnöke Magyari Béla is. 

       Az egyesület közgyűlése kiemelt napirendje volt az új elnök személyének megválasztása, de emellett több fontos kérdéseket is megtárgyalt, majd határozatot hozott a közgyűlés.
       Beszámolt az ideiglenes jelleggel megbízott ügyvezető elnökség az elmúlt időszakban végzett munkákról és eredményekről, valamint az egyesület pénzügyi helyzetéről.
Ezután egyhangú szavazattal ez egyesület elnökének Kőrösi Imre urat választották meg.
 A tagság kezdeményezésére a közgyűlés szintén egyhangú szavazással visszahívta tisztségéből Újj Ferenc urat.
A közgyűlés az elnökhelyettesi tisztségre megválasztotta egyhangú szavazással Gilinger István urat. Az újonnan megválasztott két elnökségi tag elfogadta a felkérést és megköszönte a tagság bizalmát.
 Az egyesületnek háromtagú elnöksége van, hisz Gránicz Pált a tagság a helyén hagyta, így ő titkári és gazdaság vezetői feladatokat lát el.
       A közgyűlés az egyesület tagsága közé felvett öt fő polgárőr jelöltet, valamint határozott pénzügyi kérdésekben is.
Kőrösi Imre elnök kiemelt feladatának tekinti a tagság egységes új típusú formaruházattal történő ellátását, a tagság fiatalítását és a szervezettebb szolgálat ellátás feltételeinek megteremtését és annak biztosítását.
 
     
 
 A közgyűlés végén záró beszédében a megyei Szövetség elnökhelyettese Pőcze Levente megköszönte a régi egyesületi elnöknek Szabó István úrnak az eddigi tevékenységét és sok sikert kívánt a két újonnan megválasztott elnökségi tag munkájához.
Forrás és kép Magyari Béla