Ünnepi közgyűlés Csanyteleken

2017.05.29 18:16

Május 27-én tartotta évértékelő és ünnepi közgyűlését a Csanyteleki Közhasznú Polgárőr Egyesület a faluházban.

Az értekezletet megtisztelte jelenlétével Forgó Henrik polgármester, Magyari Béla a Csongrád Megyei Polgárőr Szövetség tiszteletbeli elnöke, Varga Tibor r. százados, a Csanyteleki Rendőrőrs parancsnoka Tóth Attila r. zászlós körzeti megbízott és Petrity Rudolf Járási koordinátor.

Nagy Sándor elnök a 2016-os év beszámolójában kiemelte, hogy tevékenységüket a jogszabályoknak, az országos irányelveknek megfelelően, és együttműködő partnereikkel  meghatározottak szerint végezte. Jó kapcsolatot ápolnak a településen működő civil szervezetekkel, az önkormányzattal és a lakossággal, továbbá a Csongrádi Rendőrkapitánysággal is példa értékű a kapcsolatuk. Az elnök elmondta még, hogy szolgálat terén az év során összesen 2589 órában láttak el szolgálatot. A gépjárművel összesen 7380 km-t tettek meg  A közös szolgálatok a 2016-os évben elsősorban a rendezvények biztosítására összpontosultak. Önálló kerékpáros szolgálatot is láttak el 2 fő polgárőrrel a nyári időszakban. Elmondta még, hogy részt vettek a soron következő Járási Gyakorlaton, amely Szegváron került megrendezésre.  Ezen a gyakorlaton árvíz védekezési feladatokat végeztek. Az egyesületük benne van 6 fővel és különböző technikai eszközökkel a Csongrád Járási mentőcsoportban, szakemberek kiválóra értékelték a gyakorlatot.

 Az egyesület tagjai az önkormányzat valamennyi rendezvényén részt vettek, továbbá a futballmérkőzések lebonyolításában és biztosításában, az egyházi rendezvények biztosításában vállaltak feladatot. A védőnői szolgálat munkáját rossz útviszonyok esetén segítették. 14  fő végzett kiemelkedő munkát, a többiek egyedi esetszámban segítettek.

A közgyűlés elfogadta az elnök beszámolóját, aki összefoglalója végén jelezte, hogy az idén 15 éves a Csanyteleki Polgárőr Egyesület, amit a mai napon ünnepelnek meg.

Ezután Varga Tibor rendőrőrs parancsnok értékelte az együttműködést, és kifejezte, hogy a település biztonságának elősegítésében a körzeti megbízott mellett fontos szerepe van a polgárőröknek.  Megköszönte a közös szolgálatokat, és kérte, a jövőben is egyeztessék ezeket. 

Forgó Henrik polgármester megköszönte az egyesület tagjainak munkáját amit térítés mentessen végeznek a település biztonsága érdekében

Magyari Béla tiszteletbeli elnök a megyei elnökség nevében megköszönte az egyesület elmúlt évi munkáját, majd az egyesület elnökének átadta az egyesület munkáját elismerő oklevelet, amit a megyei szövetség elnöksége adott. Ezután az aktuális polgárőr rendezvényekről és feladatokról beszélt. Gratulált az egyesület megalakulásának 15 éves évfordulójához.

Ezt követte az elismerések átadása, amelyet Magyari Béla és Nagy Sándor adott át a 15 és 10 éves polgárőröknek és az iskolai közlekedési csoport tagjainak

Az est hivatalos része ezzel lezárult, és következett a vacsora és fehér asztal mellett folyt ez után a beszélgetés.

Fotó: D P

Forrás: Magyari Béla