Ünnepi közgyűlés Ópusztaszeren

2017.03.22 05:25

Ünnepi Közgyűlést tartott Ópusztaszeren a Szeri Polgárőr Egyesület március 18-án - a rend fenntartói tíz éve teljesítenek szolgálatot a településen és segítenek a szomszédos falvakban is, éjjel-nappal

Mucsi Antal elnök köszöntötte a tagságot és a meghívott vendégeket. A közgyűlést megtisztelte jelenlétével Makra József polgármester, Dr Makra József alpolgármester, Batiz István a Csongrád Megyei Polgárőr Szövetség elnöke, Szabó Zsolt rendőr alezredes, a Kisteleki Rendőrkapitányság vezetője, Bánfi Ferenc  a Baksi Rendőrs vezetője, Sztetovics Csaba Kistelek Járási koordinátor, Dékány Péter  Balástyai, Kácsor Péter Kisteleki polgárőr egyesület elnöke és Antal Imre helyi plébános, tiszteletbeli polgárőr, valamint Varga József körzeti rendőr.

Ünnepi közgyűlést tartott Ópusztaszeren a 2006-ban alakult Szeri Polgárőr Egyesület. A jó hangulatú esten a szakmai kérdések mellett jutott idő egy kis beszélgetésre, egy finom vacsorára és arra, hogy a Szeri Polgárőr Egyesület előtt álló feladatokat megbeszéljék. Az alábbiakban az egyesület többszörösen kitüntetett elnökének, Mucsi Antalnak beszédét közöljük, szíves olvasásra.

Ezek után Mucsi Antal az elmúlt tíz évről számolt be:

2006. októberében Makra József polgármester úr felkért, hogy hozzak létre egy polgárőr egyesületet községünkben, majd irányítsam, vezessem azt. Biztosított róla, hogy minden támogatást megkapok munkámhoz. Az önkormányzattal szóbeli megállapodást kötöttünk, amely még a mai napig is él. Köszönet.

Erre a felkérésre igent mondtam, így 2006. november 17-én megalakult a polgárőrség Ópusztaszeren. Meg kell jegyeznem, hogy a Bíróság hivatalosan 2007. 03. 22-én jegyezte be egyesületünket.

Egy részről azért volt könnyebb dolgom, mert korábban nyolc évig szociális bizottsági tag voltam és többnyire ismertem a lakosság problémáit.

Más részről viszont nehezebb volt polgárőrnek lenni, mivel korábban volt már egy polgárőrség a településen, de igazából nem is működött, vagy legalább is rossz véleménnyel voltak róluk. Ebben az időben nagyon el voltak szaporodva a lopások, betörések, garázdaságok. Többnyire a szomszéd faluból jártak át a bűnözők.

Tehát nem volt egyszerű polgárőrnek lenni. Hála Istennek rövid idő alatt sikerült megfékezni a korábbi gondokat, problémákat.

Először az Önkormányzat adott egy NÍVA gépkocsit és azzal járőröztünk. Igaz először egy-egy szolgálatban 3-4-en is voltunk, mert a bűnözők mindig többségben voltak és nekünk, erősnek, határozottnak kellett lennünk.

A Megyei Polgárőr Szövetség elnöke Magyari Béla is rengeteget segített nekünk. Rövid időn belül kaptunk tőlük egy Skoda Feliciát, ami nagyon megkönnyítette munkánkat.

Nagyon sok szolgálatot teljesítettünk, mivel meg kellett fékeznünk az illegális szemétlerakókat, az utazó bűnözőket, a fa tolvajokat és még sorolhatnám. Olyannyira sikerült a településen rendet teremteni, aránylag rövid időn belül, hogy sikerült a lakosság bizalmát visszanyerni.

Elismeréseket, kitüntetéseket kaptam, kaptunk.

Bő egy, másfél év elteltével Magyari Béla elnök jóvoltából lett egy fiatalabb gépkocsink, egy Opel Astra.

Próbálkozások mindig voltak és sajnos lesznek is, de mára már elenyésző számban.  Akciókban vettünk részt a rendőrséggel, vadásztársasággal, amelyek sikeresnek mondhatók. Szolgálataink során elkaptunk egy drogdílert, egy körözött személyt. Sok utazó ügynököt átadtunk a rendőrségnek, akik vízóra leolvasónak, tollkereskedőnek adták ki magukat, vagy illegálisan fát árultak. Egy pohár vízért képesek voltak eljönni Borsodból, Miskolcról, Szabadszállásról, stb.

Az Önkormányzat szép buszmegállókat építetett napkollektoros lámpákkal felszerelve. Ami nagy gond és probléma volt, hogy ezek átadása után kezdték lelopdosni a napkollektorokat. Sok éjszakázás árán sikerült elfogni a tolvajt.

Ez nem volt elég, később fiatalok megrongáltak több buszmegállót, ami több százezer forintos kárt okozott. Őket is sikerült lefülelnünk és átadni a rendőröknek, így megtérült az okozott kár. Nyugodt lelkiismerettel kijelenthetem, hogy a polgárőrség nélkül sokkal rosszabb lenne a közbiztonság. Meghatározó szerepet töltünk be a településen.

Minden évben ott vagyunk a községi szinten rendezett szemétszedésen is.

Segítünk biztosítani a helyszínt, a Nemzeti Történeti Emlékparkban megtartott nagyobb események alkalmával, mint például az évente megrendezett Íjásztalálkozó, vagy az Augusztus 20-i ünnepség.

Ezeken felül falunapi rendezvényeket is biztosítunk, felügyelünk, nem csak a saját, de a szomszédos falvakban is kölcsönös alapon.

Több alkalommal részt vettünk eltűnt személyek keresésében, nem csak Ópusztaszeren, hanem Balástyán és Csengelén is, de szerencsére mire elindultunk már megtalálták a keresett személyt.

2015-ben, amikor nagy volt a migrációs nyomás a déli határon, a rendőrök többsége oda volt vezényelve, így a település leginkább a polgárőrségre hagyatkozott közbiztonság területén. Büszkén mondhatom, hogy ugyan olyan rend volt, mint előtte, igaz több szolgálattal, ellenőrzéssel.

Tíz év alatt 17 elismerést, kitüntetést kapott az egyesület. Ebből hetet jómagam kaptam különböző jogcímen.

Ezen idő alatt két fő kizárással távozott sorainkból, 4 fő önként, de szerencsére helyükre sikerült felvenni nyolc fiatalt.

Azt is el kell mondanom, hogy kétszer voltam etikai-, és szintén kétszer bírósági eljárás alatt. Ezek az eljárások alaptalannak bizonyultak, mentesítettek a vádak alól.

Igaz most folyik ellenem egy szabálysértési eljárás, ami szerintem alaptalan, de a bíróság majd eldönti. Több gyanúsított is van az ügyben, igaz eljárás még nem indult ellenük.

Amennyiben a jelenlévők igény tartanak rá, hogy erről részletesen beszámoljak, szívesen megteszem a közgyűlés végén.

A bűnmegelőzés hatékonyabbá tétele érdekében, három évvel ezelőtt létrehoztam több településen a lakossági hírláncot, ami nagyon jól működik.

Kapcsolatunk jó a rendőrséggel, annak ellenére, hogy a tíz év alatt négy rendőrkapitányunk is volt. Mindegyikkel sikerült jó kapcsolatot kialakítani. Hozzá kell tennem, hogy 2016 nyarán kicsit megtorpant, de tisztáztuk a kapitány úrral a problémákat és a kapcsolatunk újra jó lett.

Szeretném kiemelni, hogy van a településen egy körzeti megbízott, nevezetesen Varga József, akivel nagyon jól együtt tudunk dolgozni. Bármikor tudunk egymáshoz fordulni. A törvények betartásával végzi munkáját, segítőkész a lakossággal, és az intézményekkel is jó a kapcsolata. Szolgálaton kívül is bármikor számíthatunk rá.

Jó a kapcsolatunk a Csongrád Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetségével, az Önkormányzattal, a Vadásztársasággal, a helyi intézményekkel, a többi civil szervezettel, és a lakossággal is. Röviden ennyit szerettem volna elmondani az elmúlt tíz évről.

Az ünnepi közgyűlés nagy tapssal jutalmazta Mucsi Antal tíz éves munkáról szóló beszámolóját. Ez után Mucsi Antal az egyesület előtt álló feladatokról, prioritásokról, a továbbképzések fontosságáról beszélt, a hallgatóság nagy megelégedésére.  

Majd ezt követte a pénzügyi beszámoló, a 2017 évi költségvetési terv és a Felügyelő Bizottsági beszámolója.

Elfogadták a 2016. évi elnöki, gazdálkodási, valamint a Felügyelő Bizottsági beszámolókat és megszavazták 2017. évi költségvetési és feladat tervezetet.

 Batiz István megyei elnök elmondta: az ópusztaszeri polgárőrök munkája dicséretre méltó és példaértékű. Az elnök hozzátette: az országban több – ilyen hatékonyan működő – polgárőr egyesületre lenne szükség. Kiemelte Mucsi Antal elnök közösség kovácsoló munkáját, és azt, hogy Mucsi akár nappal akár éjjel, bármikor készen áll segíteni, ha hívják.

 Ez után Szabó Zsolt, Kistelek rendőrkapitánya beszélt. Megerősítette a már elhangzottakat, és ő is kiemelte: a rendőrök és a polgárőrök közötti munkakapcsolat kiváló, mindig számíthatnak egymásra.

Makra József, Ópusztaszer első embere, polgármestere további támogatásáról biztosította a megjelent polgárőröket, kiemelve Mucsi Antal elnököt.

Majd a tíz éve polgárőrként tevékenykedőket köszöntötték, álljon itt a nevük:

Mucsi Antal, Mucsi Gábor, Barakonyi István, Becsei Csaba, Borbola Tibor, Csúri Mihály, Somodi László, Soós Zoltán, Búza Sándor

Az est hivatalos része ezzel lezárult, és következett az ünnepi vacsora. Fehér asztal mellett folyt ez után a beszélgetés – tájékoztatta honlapunkat Andody Olga a helyi sajtóreferens.

Fotó és forrás: Magyari Béla