Valamennyi Polgárőr Egyesület elnökének, székhelyén!

2014.07.31 06:40
Az Országos Polgárőr Szövetség elnöke, elnökhelyettesei, alelnökei felhívással fordulnak Magyarország valamennyi polgárőréhez és polgárőr egyesületéhez, hogy dr.Pintér Sándor belügyminiszter Úr és Papp Károly r. altábornagy Úr, az Országos Rendőr-főkapitányság vezetője 2014. júliusában meghirdetett  rendőrségi közbiztonsági mintaprogramjához csatlakozzanak!
A 24 órás rendőri jelenlétet biztosító közbiztonsági mintaprogram 3154 településen szolgálja a lakosság biztonságérzetének javítását, a bűnesetek jogsértések megelőzését.
A rendőrségi közbiztonsági mintaprogram alapvetően befolyásolja a közterületek biztonságát és a polgárőr egyesületekkel való közös szolgálat ellátását. A Polgárőrségnek becsületbeli kötelessége, hogy a rendőrségi közbiztonsági mintaprogramba bekapcsolódjon és közreműködjön ennek sikeres végrehajtásában.
Mindezekre figyelemmel kérjük a polgárőr egyesületek képviselőit, soron kívül vegyék fel a kapcsolatot a rendőrség illetékeseivel - körzeti megbízottak, rendőrőrsök, rendőrkapitányságok e faladattal megbízott munkatársaival - és koordinálják a polgárőr-rendőr közös szolgálatokat, aktívan vegyenek részt e program végrehajtásában.
Az OPSZ 2014. március 30-án rendezett Közgyűlésén meghirdetett “Kicsit jobban, kicsit többet” programjának figyelembe vételével 2014-ben a polgárőrök átlagosan 180-200 óra közterületi szolgálatot vállaljanak. Törekedjenek a közös szolgálatok megszervezésére és arra, hogy a rendőri szolgálat lehetőség szerint polgárőri szolgálattal egészüljön ki.
Polgárőr egyesületeink a megyei szövetségeken keresztül augusztus 20-áig jelezzék vissza az OPSZ felé csatlakozásukat, a megyék a járási koordinátorok hatékony segítségével támogassák e munka eredményességét.
A Polgárőrség mintegy 60 ezres állománya már számtalan esetben bizonyította: mindig, mindenhol lehet számítani rájuk! Legyen ez a rendőrségi közbiztonsági mintaprogramban való részvételünk egy újabb ékes bizonyítéka közbiztonság iránti elkötelezettségünknek!
Budapest, 2014. július 30.
 
Tisztségviselők nevében:
 
Dr. Túrós András 

FELHÍVÁS_CSATLAKOZÁSRA_2014.pdf (843808)