VII. fejezet ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

2012.12.22 21:35
VII. fejezet
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
118. Az Országos Polgárőr Szövetség Szolgálati  Szabályzatának használata során az   egyes   nem  részletezett   kérdésekben   a   polgári   törvénykönyv,   illetve   az egyesülési   jogról,  a   közhasznú   jogállásról,   valamint   a   civilszervezetek működéséről   és   támogatásáról,   továbbá   a   polgárőrségről   és   a   polgárőri tevékenység   szabályairól   szóló  törvények   és   a  büntető  törvénykönyvről,   a büntetőeljárásról   szóló   törvények   egyes   rendelkezéseit   kell   megfelelően alkalmazni.
119. Az   Országos   Polgárőr   Szövetség   Szolgálati   Szabályzata   előírásainak gondatlan vagy szándékos figyelmen kívül hagyása, be nem tartása szolgálati  szabályszegésnek  minősül,   amely  esetben   a  Ptv.  25.  §   (1)  bekezdés   a)-c) pontjaiban meghatározott   intézkedések alkalmazhatók.  Az eljárás rendjét  az Országos Polgárőr Szövetség Etikai Szabályzata határozza meg.