XVII. Csongrád Megyei Polgárőr Nap Balástyán

2017.09.17 19:15

2017. szeptember 16-án került megrendezésre a XVIII. Balástyai Falunapok Zöldség-Virágfesztivál és a XVII. Csongrád Megyei Polgárőr Nap Balástyán.

Az eseményen megjelent Farkas Sándor országgyűlési képviselő, aki egyben a rendezvény fővédnöke, Dr. Szalai Gabriella a Kisteleki Kormányhivatal vezetője, Dr. Túrós András az Országos Polgárőr Szövetség elnöke, a Megyei Polgárőr Nap fővédnöke, Gulyás Zsolt r. ezredes megyei rendőrfőkapitány-helyettes, Mészáros Zoltán tü. ezredes, gazdasági igazgató-helyettes, Dr. Kiss-Rigó László megyéspüspök, Ujvári László Balástya polgármestere, és Batiz István a Csongrád Megyei Polgárőr Szövetség elnöke.

A kilátogató polgárőröket és családtagjaikat, a település lakóit, Darabont Annamária általános iskolai tanuló szavalata fogadta:

Ő értük szólok, kik ébren őrzik a világot, óvnak iskolába igyekvő diákot.

Kik felügyelik a tanyavilág békéjét, megóvva annak minden értékét.

Adassék nékik hát most köszönet, hisz ezért hajszol mindig a lelki ismeret.

Mert időnk nincs soha megköszönni, hogy képesek értünk akár tűzbe menni.

Ujvári László Balástya polgármestere nyitó beszédében elmondta, hogy megtisztelő a településnek, hogy a megye polgárőreit köszönthetik.

„Ha elhangzik az, hogy polgárőrség, akkor a biztonság érzete jut az embernek az eszébe.”

Legutóbb 2002-ben szervezett Balástya megyei polgárőr napot, s tizenöt év elteltével, jó újra ismerős polgárőr arcokat látni, jó tudni, hogy ennyi időn át, önkéntesen szolgálták a lakosságot.

Farkas Sándor országgyűlési képviselő is köszöntötte a vendégeket. Megemlítette, hogy amikor utazott ide Balástyára, több településen is látta kiírva, hogy „a településen polgárőrség működik”. Azt tapasztalja, és látja, hogy a polgárőrök munkája nélkül, az a rend és fegyelem, ami kialakult itt az elmúlt 10-15 évben Magyarországon, ez nem történhetett volna meg.

Önök azok, akik a Rendőrségen és Honvédségen kívül számtalan olyan feladatot látnak el,ami nem csak a bűn üldözésében vagy megelőzésében, hanem az egyszerű állampolgárokkal szemben is tekintélyt, megjelenést ad, ami mindenkinek tiszteletet parancsol.

Dr. Túrós András az Országos Polgárőr Szövetség elnöke is köszöntette a megjelent polgárőröket. Mint elmondta, ha lenne kalapja, akkor most megemelné Csongrád megye előtt, a megyei rendészeti szervek és természetesen a Csongrád megyei polgárőrök előtt.

Magyarország egy biztonságos ország, a béke szigete. Kiegyensúlyozott a közbiztonság, ami egy összefogásnak, kormányzati intézkedések sorozatának köszönhető. Természetesen ebben a biztonságban meghatározó szerepe van a rendészetnek és a rendészeti szerveknek is.

Csongrád megye önmagában, és a Csongrád megyei polgárőrök is jelentősen hozzájárultak ahhoz, hogy az országban és a megyében kiegyensúlyozott közbiztonság van.

A migrációs útvonalnak az első állomása Csongrád megyében van. Látta és tapasztalta, hogy mit tettek a polgárőrök, az egyesületek a határ mentén, annak érdekében, hogy a menekültek engedély nélkül ne tudjanak az ország területére lépni. Ezért köszönetét fejezte ki a határ menti polgárőr egyesületeknek, s a mélységben működő polgárőr egyesületeknek, akik az elvezényelt rendőri erők helyett a közterületen megpróbáltak helyt állni és biztosították a rendet.

Ebben a megyében van az Országos Polgárőr Szövetség Határvédelmi Tagozatának a székhelye, s innen indult a gondolat, hogy ez megszervezésre, megalapítása kerüljön. A megyei polgárőrség tevékenységét értékelve elmondta, hogy hatvankét polgárőr egyesület, közel ezer-nyolcszáz polgárőr teljesít szolgálatot, akik jelentősen hozzájárulnak ahhoz, hogy kiegyensúlyozott a közbiztonság. 9 millió szolgálati óra köz- és külterületen, és azok a szakmai programok, amit az Országos Polgárőr Szövetség meghirdetett, mindenütt sikeresen hozzájárultak az emberek biztonságérzetéhez. A polgárőrség ma Magyarországon rendben van, a Kormány stratégiai partnernek tekinti a polgárőrséget, és a rendőrség mindent megtesz annak érdekében, hogy a polgárőrség szakmailag helyesen és jól működjön.

„Ma jó Magyarországon Polgárőrnek lenni”

Dr. Szalai Gabriella a Kisteleki Kormányhivatal vezetője tolmácsolta, Dr. Juhász Tünde kormánymegbízott gondolatait.„Önök egy olyan közösség tagjai, amelyek működésével és munkájával, a benne dolgozók önfeláldozó tevékenységével értéket teremtenek. Megnyugtató, hogy önökre polgárőrökre is számíthatunk az ország stabil védelmi rendszer része ként”. Engedjék meg, hogy minden Csongrád megyei ember, de különösen a kistelepülésen lévő emberek nevében megköszönjem ezt a felelősségteljes áldozatvállalást.”

Gulyás Zsolt r. ezredes megyei rendőrfőkapitány-helyettese kifejtette beszédében, hogy a polgárőrség egy Hungarikum ma Magyarországon. A közbiztonság szilárd Csongrád megyében, a bűncselekmények száma csökkent és a határforgalom is zavartalanul lebonyolódott a nyári időszakban. Ennek sikeressége köszönhető a polgárőrségnek, s ezúton is köszöntét fejezte ki, a mindennapban eltöltött közös szolgálatokért a határ mentén és a megye más településein is.

Dr. Kiss-Rigó László megyés püspökúr áldást kért a beszédében.

Mindannyian, akik társadalomban élünk, tapasztalhatjuk, hogy akár nagyban, akár kicsiben a legsúlyosabb probléma a felelőtlenség. Amikor nem érzünk felelősséget a másik iránt. A polgárőrök felelősséget éreznek mindannyiunkért a környezetbenIdejüket, energiájukat, munkájukat önkéntes módon felajánlva szolgálják az egész társadalmat. Köszönjük ezt a szolgálatot, Isten áldását kérem mindannyiukra, s kívánok munkájukhoz, szolgálatukhoz testi-lelki egészséget és erőt! 

A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége és az Országos Polgárőr Szövetség együttműködési megállapodás alapján látja el a közös feladatokat. Célszerű, hogy megyei szinten is megkötésre kerüljön egy helyi sajátosságokat is magában foglaló megállapodás.

Ujvári László Balástya polgármestere a TÖOSZ Csongrád megyei tagozat vezetője és Batiz István a Csongrád Megyei Polgárőr Szövetség elnöke együttműködési szerződés írt alá, hogy a jövőben még szorosabban tudjanak együttműködni.

A továbbiakban elismerések átadására került sor.

OPSZ kitüntetést vehettetek át

Polgárőr érdemkereszt arany fokozata kitüntetésben részesült

Dr. Kiss-Rigó László Szeged-Csanádi Egyházmegye püspöke

Ujvári László Balástya polgármestere

Pásztor Andrea Piroska Tápéi polgárőr egyesület tagja

Polgárőr érdemkereszt ezüst fokozata kitüntetésben részesült

Csőke Zsolt Tibor  Szeged-Belváros egyesületi elnöke

Polgárőr érdemkereszt bronz fokozata kitüntetésben részesült

Megyaszai Imre Hódmezővásárhelyi polgárőr egyesület tagja

Szarka Attila Árpádhalom polgárőr egyesület tagja

Csongrád Megyei Emlék Érem kitüntetésben részesült

Dékány Péter Balástyai polgárőr egyesület elnöke

Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányi elismerésben részesült

Lukovics János Tibor  Szeged-Kiskundorozsmai polgárőr egyesület tagja

Boldizsár Ferenc  Balástya polgárőr egyesület tagja

Fürdök Mátyás Ferenc  Kübekháza polgárőr egyesület tagja

Maczelka István  Hódmezővásárhelyi polgárőr egyesület tagja

Petrity Rudolf  Csongrád Tisza-Táj polgárőr egyesületi elnök

Sándor Zsolt  Szentesi polgárőr egyesület tagja

Sárközi László  Mórahalomi polgárőr egyesületi elnök

Török László Csanádpalotai polgárőr egyesület tagja

+Vígh Imre Csongrád Tisza-Táj polgárőr egyesület volt tagja posztumusz elismerés

Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatói elismerésben részesült

Kácsor Péter István  Kisteleki polgárőr egyesületi elnök

Nagy Sándorné  Mártély polgárőr egyesület tagja

Csongrád Megyei Közgyűlés elnöki tárgyjutalomban részesült

Csernák Zoltánné Szentesi polgárőr egyesület tagja

Pádi Istvánné  Sándorfalvai polgárőr egyesület tagja

Széll Ferenc Dénesné  Tiszasziget polgárőr egyesület tagja

Balogh Gábor  Mórahalomi polgárőr egyesület tagja

id. Fodor László  Röszkei polgárőr egyesület tagja

Szentmiklósi Gábor  Csanádpalota polgárőr egyesületi elnök

NAV Dél-alföldi Regionális Adó Főigazgatósága elismerésben részesült

Lép János  Baksi polgárőr egyesület elnök

Magyar Posta zrt. Biztonsági Főigazgatósága tárgyjutalomban részesítette

Lépné Soós Anita  Baksi polgárőr egyesület tagját

Mircsov János Mihály  Sándorfalvai polgárőr egyesület tagját

MLSZ Csongrád Megyei Igazgatósága tárgyjutalomban részesítette

Sárköziné Fábián Mária  Mórahalomi polgárőr egyesület tagját

Nyári Imre István  Szeged-Kiskundorozsma polgárőr egyesület tagját

Ormai Tibor Lajos  Mártély polgárőr egyesület tagját

Sipos János  Szentesi polgárőr egyesület tagját

Magyar Tartalékosok Szövetsége Ezüst Emlékérmét adományozott

Magyari Béla Csongrád Megyei Polgárőr Szövetség Tiszteletbeli elnökének

Gilinger István Lajos Szentesi polgárőr egyesület elnökének

Csongrád Megyei Polgárőr Szövetség emléktárgyat adományozott

Szabó Zsolt r. alezredes Kisteleki Kapitányság vezetőnek

Kiss Gergő r. százados Szeged Rendőrkapitányság  Mb. rendészeti osztályvezetőnek

OPSZ 25 éves emlékplakettjét kapták 25 éves polgárőr szolgálatért

Antal Ferenc András Királyhegyes, Deák Dezső István Ruzsa, Dobai István Forráskút, Dobó Rudolf Ignác Mórahalom, Kazi István Ruzsa, Szivák József Csongrád Tisza-Táj, Takó Zsolt Attila Földeák

Csongrád Megyei Polgárőr Szövetség elnöksége emlék plakettet  adományozott 57 fő polgárőr részére

A Szegedi AUCHAN áruház ajándékát 4 fő polgárőr vehette át.

A Szegedi TESCO áruház ajándékát 4 fő polgárőr vehette át.

A Szegedi MEDIKÉMIA ajándékát 8 fő polgárőr vehette át.

A nap folyamán a jó hangulatról és a térzenéről a Kiss Ferenc Vadászkürt Együttes gondoskodott. A vendégek megtekinthették a Polgárőrség vándorkiállítását is, így még szélesebben körben megismerkedhettek a polgárőrök önkéntes tevékenységével.

A Rendőrség és a Katasztrófavédelmi bemutató után a gyerekek a Csongrád Megyei Baleset-megelőzési Bizottság gyermekkerékpáros ügyességi  feladatain is részt vehettek.

Kép. és forrás: Magyari Béla