Zákányszéken is értékelték az elmúlt évi tevékenységet

2017.03.12 19:57

A Zákányszéki Polgárőr Egyesület 2017.március 11.-én tartotta évértékelő közgyűlését a helyi művelődési központban.

 Adamik István elnök köszöntötte a tagságot és a meghívott vendégeket. A Közgyűlést megtisztelte jelenlétével Matuszka Antal polgármester, Batiz István a Csongrád Megyei Polgárőr Szövetség elnöke, Gárgyán István jegyző, Dobó  Attila rendőr  százados a Mórahalom város Rendőrőrs parancsnok helyettese, Csernus János  és Tanács Robert r. zászlós körzeti megbízottak.
Elsőként az elnöki beszámoló következett, amit Adamik István elnök terjesztett a közgyűlés elé. Az egyesület elnöke részletesen beszámolt a 2016. évi tevékenységükről, elért eredményeikről. Az elnök úgy fogalmazott, hogy nagyon szép eredményekről tud beszámolni a közbiztonság és a bűnmegelőzési feladatok ellátása terén. Az önkormányzattal, a rendőrséggel és a lakossággal nagyon jó a kapcsolatuk. Kiemelte, hogy a tagság nagyon aktív, ez megmutatkozik a teljesítményekben is. Nagyon fontos volt a tanév kezdetén, az iskola környékén a közös szolgálat ellátása, valamint a községi rendezvények biztosítása. A kegyeleti ünnepkor a temető és környékén töltött szolgálatok, amit a lakosság is megköszönt.  Ezután a közgyűlés elé terjesztette a 2017 évi feladat tervet.

Majd ezt követte a pénzügyi beszámoló, a 2017 évi költségvetési terv és a Felügyelő Bizottsági beszámolója.

Elfogadták a 2016. évi elnöki, gazdálkodási, valamint a Felügyelő Bizottsági beszámolókat és megszavazták 2017. évi költségvetési tervezetet.

Matuszka Antal polgármester hozzászólásában elmondta, nagyra tartja a polgárőrök önzetlen feladat vállalását, amivel hozzájárulnak a község lakosságának szubjektív biztonságérzetének javításához. A település ma már nem tudja nélkülözni a polgárőrség munkáját. Külön kiemelte, hogy az elnök is önkormányzati képviselő és jól tudnak együtt dolgozni. A község területén egy jól szervezet polgárőrség dolgozik a lakosság érdekében és a lakosság nevében megköszönte a munkájukat.

Dobó Attila Rendőrőrs parancsnok helyettese is elismerően szólt az egyesület tevékenységéről. Megköszönte a polgárőrök önkéntes munkavégzését és elmondta, hogy nagyon fontosnak tartja a közös szolgálatok ellátását a rendőrséggel. Köszönet minden polgárőrnek a bűnmegelőzés és közbiztonság területén kifejtett tevékenységéért és a jövőben is számítanak segítségükre.

Ezután Batiz István megyei elnök is hozzászólt a közgyűléshez. Kiemelte: nagyon őrül annak, hogy az egyesület kiemelten jól működik. Példaértékű az a kapcsolati rendszer, melyet az egyesület kiépített a társszervekkel és a település lakóival a közbiztonság érdekében. Végezetül megköszönte a polgárőrök 2016. évben végzett munkáját, sok sikert kívánt a 2017. évi feladatok megoldásához.

Ezután az egyesület részére egy elismerő oklevél és 12 fő tagnak Szolgálatért Emléklap került átadásra, amit a megyei elnök adott át.  

A település polgármestere két főt részesített jutalomban.

Végén tagfelvételre is sor került Ördög Judit személyében.

Ezt követően egy finom vacsorával és kötetlen beszélgetéssel zárult a közgyűlés.

Fotó és forrás: Magyari Béla

A fotógaléria megtekinthető a képre kattintással