CSMPSZ 20 éves története

 

                                                                   „ É L E T Ú T "
A Csongrád Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetsége
20 éves tevékenységről.
 
Hazánk életében történelmi esemény volt az 1989/1990-es években bekövetkezett rendszerváltás. A bekövetkezett társadalmi változásokra az állampolgárok közösségei önkéntesen és viszonylag gyorsan reagáltak. A bűncselekmények ugrásszerű emelkedésével egyidejűleg a nemkívánatos jelenségre történő válaszadásképpen Csongrád megyében is megalakultak az első önvédelmi szerveződések. Az elsőként Röszke, Csengele, Mórahalom, Földeák, Fábiánsebestyén településeken hozták létre az „önvédelmi egyesületeket, egyleteket”. Ezen, a bűnmegelőzési és bűnüldözési feladatok segítését hangoztató, ugyanakkor a gyakorlati végrehajtásban rendkívül határozott tevékenykedő, aktív csoportokat az élet hívta létre. Csongrád megyében ekkor egy olyan társadalmi erő kezdett kialakulni, amely a mai napig is meghatározó szerepet tölt be az itt élő lakosság szubjektív biztonságérzetének alakulásában.
Egyre több településen állampolgári igényként fogalmazódott meg az önvédelmi szervezetek létrehozása, így ugrásszerűen alakultak meg az újonnan létrehozott csoportok. A feladatok egységes végrehajtásának koordinálása, illetve a működési feltételrendszerek segítése és támogatása érdekében, 1991. február 18-án került felállításra a Megyei Szövetség 16 egyesület részvételével, összesen 455 fővel. Az alapító tagok között volt, Magyari Béla úr is, akit az akkori fórum elnöknek választott meg. Tisztségét 2010. május hónapig látta el, ezt követően pedig mint tiszteletbeli elnök tevékenykedik a mozgalomban.
Csongrád megyében a polgárőr egyesületek viszonylag rövid idő alatt integrálódtak a közbiztonság terén állami feladatokat ellátó szervek, szervezetek társadalmi kapcsolatrendszerébe, és egyre nagyobb hatékonysággal segítették működésüket, feladataikat. A tevékenységi adatokat elemezve megállapíthatjuk, hogy 59 tagszervezet 2090 fő tagja folyamatos társadalmi munkavégzésével jelentős mértékben hozzájárult a térség közrend-közbiztonságának szinten tartásához. A szolgálatban eltöltött órák száma 282358 órát tett ki, ami az elmúlt évhez viszonyítva + 39,5 % emelkedést mutat. Ezzel párhuzamosan a rendőrséggel közösen végrehajtott szolgálati órák száma tekintetében is 21% növekedés (16.888 óráról 21.578 órára) mutatható ki.
 A szövetség segítségével és közreműködésével a 2010. évben két új egyesület alakult meg Kövegyen és Árpádhalom településeken. Magyarcsanádon is szervezés alatt áll polgárőrség, akik a szomszédos Apátfalva egyesülethez kívánnak – csoportként -  csatlakozni.
A helyi sajátosságok figyelembe vételével és időközben jelentkező társadalmi igényekhez és elvárásokhoz igazodva az általános polgárőr tevékenység ellátásával párhuzamosan az alábbi feladatok kivitelezésére fordítottunk kiemelt figyelmet. A közterületen történő jelenlét fokozásával tovább erősítettük a lakosság szubjektív biztonság érzetét. A helyhatósági választásokat követően az önkormányzatokkal kiépített együttműködések további elmélyítésére – eredményesen - törekedtünk. A környezet- és természetvédelemi tevékenység kiszélesítésére a nagyobb volumenű társadalmi aktivitás megteremtése érdekében. A tanyaprogram további célirányos végrehajtására, a külterületek feltérképezésére. Ezen feladattervet példamutató módon teljesítette a Csongrád és Térsége, valamint Szeged-Tápé Polgárőr Egyesületek. A választásokkal kapcsolatos szolgálatellátások eseménymentesen kerültek végrehajtásra. A rendőrség segítségével a megye polgárőrei sikeres szakmai vizsgát tettek. A fentieken túlmenően az árvíz, belvíz elleni védekezési munkálatokban is kivettük a részünket, az anyagi segítségnyújtásról sem megfeledkezve. Az iszapkárosultak javára a pénzügyi segítés mellett gyűjtést is szerveztünk. Az adományokat kamionok szállították Devecserre. Ifjúságvédelem területén a mártélyi egyesület példaértékű rendvédelmi napokat tartott, melynek megyei szintű népszerűsítésére intézkedés történt.   
Az országos szinthez hasonlóan megyékben is kiváló az együttműködés a rendészeti szervekkel. Az írásos megállapodásokban megfogalmazott vállalások mindkét fél részéről minden esetben megvalósításra kerültek és kerülnek. A központi elvárásoknak megfelelően a rendőrséggel hetente/kéthetente történtek és történnek az együttes feladatok koordinálása, illetve folyamatossá vált a kétirányú információáramlás is. A megye valamennyi polgárőrének 2010. évben történő felkészítését és oktatását a területileg illetékes kapitányság közrendvédelmi tisztjei -  több száz óra ráfordítással - látták el.  
A Megyei Szövetség, illetve tagszervezetei kiváló együttműködést alakítottak ki és tartanak fenn a Megyei Közgyűléssel, illetve a helyi önkormányzatokkal. A Közgyűlés a szövetség működési költségeihez nyújtott jelentős támogatást, továbbá minden évben pályázatok kiírásával anyagi segítséget is nyújtott 8-10 egyesület részére. A helyi hivatalok is a rendelkezésre álló lehetőségeik maximális vételével támogatták az egyesületek tevékenységét.
Az alapszervezetek döntő többsége – figyelemmel az elmúlt évek pénzügyi támogatásaira – megfelelő alapruházattal rendelkeznek. Az egységes és kultúrált megjelenés érdekében a formaruhák beszerzésére kiemelt figyelmet fordítottak. A számítástechnikai ellátottság változó, a rendelkezésre álló gépeket általában az önkormányzatok biztosították a polgárőr egyesületek részére. A gépjárműpark növelése érdekében az OPSZ 2 gépkocsit adott át a tagszervezetek részére az őszi hónapokban. A főkapitányság egy üzemképtelen gépjárművek biztosított a Pusztaszeri Egyesületnek, akik a javítási költségeket felvállalták.
 
A jövőben a központi iránymutatásként megfogalmazott tevékenységi körökön kívül kiemelt feladatként kell kezelnünk a közterületi szolgálati órák további növelését, továbbá az együttműködő szervekkel, elsősorban a rendőrséggel történő közös járőrözések számszerű fokozását.  A szélsőséges időjárási viszonyok miatt reálisan számolnunk kell egyrészt a belvízhelyzet kapcsán jelentkező feladatok teljesítésével, másrészt pedig a megye földrajzi elhelyezkedéséből adódó árvízi veszélyhelyzettel. A csongrádi minta figyelembe vételével tanyás területeket részletesen feltérképezzük, és a társszervek rendelkezésére bocsátjuk.   A gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenységünk további kiterjesztése is célfeladat. A kétirányú – lehetőség szerint napi szintem történő - információáramlás gyakorlati kivitelezését is szeretnénk megvalósítani. A polgárőrség létszámának növelése érdekében elsősorban a középkorosztály körében tagtoborzást végzünk. Polgárőrséget nélkülöző települések vonatkozásában lehetőségeink függvényében az állampolgárok körében aktív agitációs propagandát fejtünk ki egy esetleges egyesület, vagy csoport megalakításának érdekében.
Forrás Batiz István elnök
feltette Magyari Béla

Téma: CSMPSZ 20 éves története

Nincs hozzászólás.

Új hozzászólás hozzáadása