A Csanyteleki polgárőség évet értékelt

2019.05.13

Május 12-én tartotta évértékelő közgyűlését a Csanyteleki Közhasznú Polgárőr Egyesület a faluházban.

Bernát János elnök köszöntötte a polgárőröket és hozzátartozóikat és a meghívott vendégeket.

Az egyesületet megtisztelte jelenlétével, Forgó Henrik polgármester, Batiz István a Csongrád Megyei Polgárőr Szövetség elnöke, Magyari Béla a Csongrád Megyei Polgárőr Szövetség tiszteletbeli elnöke, sajtóreferens, Kun József r.alezredes a Csongrádi Rendőrkapitányság vezetője, Magony István r. alezredes a Csanyteleki Rendőrőrs parancsnoka, Pittig Tamás r. főtörzsőrmester és Tóth Attila r.zászlós körzeti megbízottak, Petrity Rudolf Járási koordinátor és a szomszédos települések polgárőr egyesület képviselői, vezetői.

Ezután Bernát János elnök beszámolója következett a 2018-as évről. Kiemelte, hogy tevékenységüket a jogszabályoknak, az országos és megyei irányelveknek megfelelően, és együttműködő partnereikkel meghatározottak szerint végezték. Jó kapcsolatot ápolnak a településen működő civil szervezetekkel, az önkormányzattal és a lakossággal, továbbá a Csongrádi Rendőrkapitánysággal is példa értékű a kapcsolatuk. Az elnök elmondta még, hogy szolgálatot az év során összesen 2000 órában láttak el. A közös szolgálatok a 2018-as évben elsősorban a rendezvények biztosítására és közös szolgálatok ellátására összpontosultak. Önálló kerékpáros szolgálatot is láttak el a nyári időszakban. Elmondta még, hogy az egyesületük benne van 6 fővel és különböző technikai eszközökkel a Csongrád Járási mentőcsoportban is. A csoport vezetésével a közgyűlés Nagy Sándort bízta meg továbbra is. Az egyesület tagjai az önkormányzat valamennyi rendezvényén részt vettek, továbbá a futballmérkőzések lebonyolításában és biztosításában, az egyházi rendezvények biztosításában vállaltak feladatokat. Az iskolai polgárőr csoport továbbra is működik, feladatuk az iskola kezdés előtt a tanulók átsegítése az úttesten. Halottak napjakor vigyázták a temetőt és az oda látogatók gépkocsijaira is felügyeltek.

A közgyűlés elfogadta az elnök, a felügyelő bizottság elnök és a pénzügyi beszámolót, és a 2019 évi pénzügyi tervet és a feladatokat.

Ezután közgyűlés módosította az alapszabályt is.

Forgó Henrik polgármester hozzászólásában megköszönte az egyesület elnökének és tagjainak az eddig végzett munkáját. Kihangsúlyozta, hogy a polgárőrség munkájára a településnek szüksége van, eddig is támogatta az önkormányzat az egyesületet a lehetőségek figyelembe vételével és ezután is támogatni fogja. Hozzátette, a település lakosságának biztonságérzetének növelése érdekében a polgárőrök sokat tesznek.

Ezután Kun József a Csongrádi kapitányság vezetője értékelte az együttműködést, és kifejezte, hogy a település biztonságának elősegítésében a körzeti megbízott mellett fontos szerepe van a polgárőröknek is. Megköszönte a közös szolgálatokat, és kérte, a jövőben is egyeztessék a szolgálatokat és segítsenek a rendőrségnek a lehetőségek függvényében.

Batiz István elnök megköszönte az egyesület tagságának elmúlt évi munkáját. A köszönő szavai végén az egyesület elnökének átadta az egyesület munkáját elismerő oklevelet és ajándéktárgyat. Ezután az aktuális polgárőr rendezvényekről és feladatokról beszélt. Hozzátette az elnök, hogy a tavalyi elnökváltás zökkenőmentes volt. Megköszönte Nagy Sándor volt elnöknek, hogy segítette az új elnök munkáját.

Ezt követte az elismerések átadása, amelyet Bernát János elnök adott át négy fő polgárőrnek.

Befejezésként következett az ebéd, amely fehér asztal mellett folyt, ez után baráti beszélgetés következett.

Fotó és forrás: Magyari Béla