A Mórahalmi Rendőrös részéről felkérés érkezett a polgárőrséghez, hogy a 6. osztályos diákok részére szervezett "Komplex baleset és bűnmegelőzési vetélkedő" sikeres lebonyolításában, partner vegyen részt. Polgárőrség nagy tisztelettel elfogadta a felkérést, hiszen lassan az iskolának vége és kezdődik a diákok számára a VAKÁCIÓ.

2021. június 12. szombat délelőtt a Szegedi Szakképzési Centrum Tóth János Szakképző Iskola történetének első ballagásán jó hangulatban és családias légkörben búcsúzott a tizenegyedikes osztály. Belvároson gyalogosan áthaladó ballagok útvonalát a polgárőrség biztosította.

A csanyteleki Polgárőr Egyesület kezdeményezésére 2021 06 08-án (Borda János: Falunk helyneveiről - Csanytelek című helytörténeti tanulmánya alapján), megrendezésre került a falu történelmi múltú helyneveinek eredetét végigkövető kirándulás.

Az ORFK-Országos Balesetmegelőzési Bizottság támogatásából 11 darab kerékpárt és 4 darab segédmotorkerékpárt vásárolt az OPSZ a megyei szövetségek részére, három elektromos robogót pedig egy külön szerződés alapján a Citiwell Kft.-től szerzett be a Polgárőrség.

Közlemény

2011. évi CLXV. törvény a polgárőrségről és a polgárőri tevékenység szabályairól

17 §.(2) A polgárőri szolgálat ellátása során a gépjárművön figyelmeztető jelzést adó készülék - jogszabályban meghatározottak szerint - működtethető.

A 12/2007. (III. 13.) IRM rendelet 9.§ 1/j pontjára kell hivatkozni egy kérelemben, melyet benyújtasz az okmányirodába. Ez alapján beírják a forgalmi engedélybe, hogy a "gépjármű figyelmeztető jelzés használatára jogosult".