30 éves a Polgárőrség

2021.04.08

Kedves Olvasó! 

30 éves a Polgárőrség. Magyarország bűnmegelőzési rendszerében az 1991. esztendő fordulópont volt. Lakossági, népi kezdeményezésre egymás után alakultak meg az "önvédelmi csoportok", amelyek 1991. április 24-én szövetségbe tömörültek, és létrehozták az érdekképviseleti, érdekérvényesítő szervezetüket, az Országos Polgárőr Szövetséget. A különböző önvédelmi csoportok is nevet és profilt változtattak, és polgárőr egyesületként működtek tovább.

A Polgárőrség létrejötte, kialakulása a mai értékelés alapján törvényszerűnek, szükségszerűnek tekinthető. Ez volt a lakosság válasza a bűnözésben történt mennyiségi és minőségi "robbanásra". A lakosság biztonságérzete látványosan romlott, új típusú bűncselekmények jelentek meg: kábítószerekkel való visszaélés, prostitúció, védelmi zsarolások, fegyveres rablások. A lakosság közeli bűncselekmények közül a vagyon elleniek a duplájukra nőttek. Ezek a változások eredményezték a Polgárőrség létrejöttét.

A jubileum alkalmat ad a múltunkra való visszatekintésre, az elődök, az alapítók, az elért eredmények és a Polgárőrség fejlődése előtti főhajtásra. Az önkéntes, ingyenes közösségi munka, az egyén társadalmi felelősségvállalása az emberek, a lakosság és a települések közbiztonságáért a legnemesebb emberi cselekedetek közé tartozik. Az újkori modern hazafiság egyik megjelenési formája.
A Polgárőrség szakmai, morális fejlődését, felkészültségét mi sem bizonyítja jobban, mint a visszatérően megfogalmazott elismerés, amely szerint "Magyarországon a Polgárőrség nélkül nincs közbiztonság, nincs bűnmegelőzés".
A Polgárőrség eredményeit, sikereit elismerik az ország vezetői, Magyarország Kormánya, belügyminisztere, a rendőrség vezetői, akik stratégiai partnerként kezelik a Polgárőrséget.
A Polgárőrség fejlődése, minőségi átalakulása, technikai fejlesztése valamennyi egyesületnél, szövetségnél érzékelhető. A Polgárőrségről szóló törvény, az egységes formaruha, az egységes polgárőr igazolvány, a járművek egységes megjelenése mind ezt igazolja. A Polgárőrök képzési rendszerének kialakítása, a Polgárőr Akadémia létrehozása, a nagy sikerű szakmai programok mind-mind azt a bizonyítják, hogy a Polgárőrség az elmúlt 30 év alatt amatőr bűnmegelőzési szervezetből professzionálissá vált.
A Polgárőrség egysége, szervezettsége megkérdőjelezhetetlen. Az egyesületek, a megyei szövetségek a polgárőr törvénynek megfelelően az Országos Polgárőr Szövetség zászloja alatt lettek a rendészet nagy családjának tagjai.
A Polgárőrség sikerei annak a több mint 60 000 polgárőrnek köszönhetők, akik napról napra önkéntes munkájukkal járulnak hozzá Magyarország köznyugalmához.
Köszönettel tartozunk az alapító polgárőröknek, az Országos Polgárőr Szövetség és a Polgárőrség korábbi vezetőinek, akik a "hőskorban" a mostoha körülmények és a sok-sok akadály, gátló tényező ellenére hittek a Polgárőrség eszméjében.
Ezek az alapító tagok fáradságot nem kímélve, önzetlenül működtették, fejlesztették a Polgárőrséget.

Köszönet Kopácsi Sándornak, az 1956-os budapesti rendőrfőkapitánynak, az Országos Polgárőr Szövetség első elnökének, hogy vállalta az Országos Polgárőr Szövetség vezetését, és személye hitelesítette a politika előtt a Polgárőrség küldetését.

Dr. Túrós András
az OPSZ elnöke