Ásotthalmon kitüntették a polgárőröket

2019.08.23

Az Ásotthalmi falunapok keretében augusztus 18.-án adták át a falu kitüntetéseit, így a díszpolgári kitüntető címet és Ásotthalom községért érdemérmet is.

Ásotthalom község önkormányzata minden évben elismerését és köszönetét fejezi ki azon személyeknek, akik a település közösségi életében részt vesznek, munkájukkal és tevékenységükkel hozzájárulnak Ásotthalom fejlődéséhez.

Toroczkai László polgármester úr adta át a kitüntetéseket, így Pőcze Levente Ásotthalmi polgárőrség elnökének, a településen végzett kiemelkedő tevékenységért, a közbiztonság javítása érdekében végzett munkájáért és példaértékű életvitelének elismeréseként és Ásotthalom község önkormányzat képviselő testülete az Ásotthalom község díszpolgára kitüntető címet, Gál József polgárőrnek Ásotthalom községért érdemérem kitüntető címet adományozta.

Pőcze Levente és Gál József polgárőrök alapitó tagjai a helyi polgárőrségnek. Az elnök példa értékűen kovácsolta össze az egyesületet, munkája elismeréseként többször kapott OPSZ kitüntetést is.

A polgárőrök a falunapon fokozott szolgálatot láttak el motoros és gépkocsis járőrként és lovas járőrkén is.

Fotó: Kis Dóra

Forrás: Magyari Béla