Az Országos Polgárőr Szövetség elnökének XI. sz. körlevele

2020.11.11

A veszélyhelyzet idején a koronavírus-járvány második hulláma elleni védekezésről szóló kormányzati "szigorító intézkedések" alapján a polgárőri szolgálatok teljesítésének javasolt rendjéről.

Magyarország Kormánya a koronavírus terjedésének mérséklése, a járvány ellaposítása érdekben szigorú intézkedéseket vezetett be, amelyek jelentősen érintik a Polgárőrség tagjait a szolgálaton kívüli polgárőröket is. A Kormány intézkedése a kialakult új helyzetre való tekintettel döntően befolyásolja a polgárőr szövetségek és az egyesületek működését és szervezeti életét. A Polgárőrség egységes működése és a polgárőr szolgálatok egységes ellátása érdekében az alábbiak végrehajtását kérem a Polgárőrség tagjaitól, vezetőitől.

Szolgálatellátás

1) A kijárási korlátozás, ami este 20 órától reggel 5-ig tart a szolgálatban lévő polgárőröket nem érinti.

2) A kijárási tilalom, a közterületek, utcák, terek elnéptelenedése potenciális biztonsági kockázatot eredményezhet, ezért a korábbi elnöki körlevelekben megfogalmazott elvárásokat - a fokozott közterületi járőrszolgálattal kapcsolatos - továbbra is fenntartom. Kérem, hogy az esti és éjszakai polgárőr szolgálatok szervezését kiemelten kezeljék és törekedjenek a folyamatos polgárőr szolgálat ellátására.

3) A határvédelmi tagozat a lehetőségek teljes kihasználásával fokozza a határmenti mélységi ellenőrzéséket.

4) Az éttermek, vendéglátóhelyek bezárása, az ételekkel kapcsolatos kiszállítási nehézségek, anomáliák szükségessé tehetik a polgárőrök ismételten igénybevételét.

A polgárőr egyesületek tájékozódjanak az önkormányzatoknál, a szociális ellátással foglalkozó helyi szervezeteknél az idős és rászoruló beteg emberek helyzetéről. Az igények és az egyesületek lehetőségeinek figyelembe vételével ismételten kapcsolódjanak be a szociális ellátás rendszerébe, segítsék az ebédszállítást, igény szerint végezzék a bevásárlásokat és a gyógyszerek kiváltását.

5) A Polgárőrségnek számítani kell arra, hogy a veszélyhelyzet idején megjelennek a szélhámosok, csalók, házalók, akik kihasználhatják a koronavírustól való emberi félelmeket, a védekezés nehézségeit és a betegséget okozta stresszes állapotot, jogsértő megtévesztő magatartásaikkal súlyos bűncselekményeket követhetnek el főleg idős, magatehetetlen egyedülálló emberek sérelmére.

Ezekre tekintettel a polgárőrök "úgynevezett" biztonsági látogatásokkal, személyes felvilágosítással, vagy szórólapokkal tájékoztassák a fentiekről a veszélyeztett embereket.

6) A polgárőrök a szolgálat ellátása során viseljenek arcmaszkot. A polgárőr vezetők lássák el védőeszközökkel és fertőtlenítőeszközökkel a polgárőröket.

Szervezeti élet

7) Az országban kihirdetett veszélyhelyzet idejére az OPSZ-nél az elnökségi üléseket, tisztségviselői értekezleteket, a tagozatok elnökségi üléseit kizárólag online formában lehet megtartani.

- Az OPSZ Etikai bizottsága, Felügyelő bizottsága, a megyei szövetségek elnökségei, az egyesületek elnökségei az üléseket lehetőleg online formában tartsák. Ahol az informatikai feltételek nem adottak ott üléseket el kell halasztani.

- Polgárőr egyesületek ünnepségeket évfordulókat, közgyűléseket, polgárőr rendezvényeket, lakossági fórumokat és találkozókat ne szervezzenek.

Tisztelettel kérem Polgárőr társaimat, hogy felelősségteljes szolgálatellátással segítsük a járványügyi védekezés hatékonyságának növelését.

Vírusmentes szolgálatot, jó egészséget kívánok hazánk minden polgárőrének.

Budapest, 2020. november 10.

Tisztelettel:

Dr. Túrós András sk.