Csongrádon is évet értékeltek

2019.05.18

Május 17-én tartotta évértékelő közgyűlését a Csongrádi Tisza - Táj Polgárőr Egyesület a Sport egyesület termében.

Petrity Rudolf elnök köszöntötte a polgárőröket és a meghívott vendégeket.

Az egyesületet megtisztelte jelenlétével, Cseri Gábor a Csongrád Város alpolgármestere, Batiz István a Csongrád Megyei Polgárőr Szövetség elnöke, Magyari Béla a Csongrád Megyei Polgárőr Szövetség tiszteletbeli elnöke, sajtóreferense, Kun József r.alezredes a Csongrádi Rendőrkapitányság mb. vezetője és a szomszédos települések polgárőr egyesület képviselői, vezetői.

A szokásos formaiságok után az elnök beszámolója következett a 2018-as évről. Kiemelte, hogy az együttműködő partnereikkel végezték a közös feladataikat. Jó kapcsolatot ápolnak a városban működő civil szervezetekkel, az önkormányzattal és a lakossággal. A Csongrádi Rendőrkapitánysággal is példa értékű a kapcsolatuk. Az elnök elmondta még, hogy szolgálatot az év során összesen 4500 órában láttak el. A szolgálatok a 2018-as évben elsősorban a sport és városi rendezvények biztosítására és közös szolgálatok ellátására összpontosultak. Az egyesület tagjai a városi önkormányzat felkérésére valamennyi rendezvény biztosítási feladataiban részt vettek a rendőrséggel együttműködve. A futballmérkőzések lebonyolításában és biztosításában vállaltak feladatokat. A tanév kezdésén odafigyeltek az iskolák környékére is. Halottak napjakor vigyázták a temetőt és az oda látogatók gépkocsijaikra is felügyeltek. Nagy segítség volt számukra, hogy a megyétől kaptak egy szolgálati gépkocsit, így a szolgálatokat is tudták mobilizálni. Elhangzott, hogy a múlt évben pályázaton nyertek és eszközfejlesztésre tudták fordítani. A pénzügyi beszámolóból kiderült, hogy több mint egymillió forinttal tudtak gazdálkodni az elmúlt évben.

A közgyűlés elfogadta a szakmai és a pénzügyi beszámolót, és a 2019 évi pénzügyi tervet és a feladatokat.

Cseri Gábor alpolgármester hozzászólásában megköszönte a város nevében az egyesület elnökének és tagjainak a végzett munkáját. Kihangsúlyozta, hogy a polgárőrség munkájára a városnak szüksége van, eddig is támogatta az önkormányzat az egyesületet a lehetőségek figyelembe vételével és ezután is támogatni fogja. Hozzátette, a város lakosságának biztonságérzetének növelése érdekében a polgárőrök sokat tesznek. Az volna igazán jó, ha sokkal többen lennének polgárőrök, így folyamatos szolgálat is volna. A város közbiztonsága jó, ez köszönhető a polgárőröknek is. Helyes irány az, hogy a pályázási lehetőségeket is kihasználják és így fejleszteni tudják az egyesületet. Örömét fejezte ki, hogy a polgárőrökkel a rendőrség szorosan együttműködik.

Ezután Kun József a Csongrádi Rendőrkapitányság mb.vezetője értékelte az együttműködést, és kifejezte, hogy a város közbiztonságának megőrzésében fontos szerepe van a polgárőröknek is. Az elnök úr beszámolóját hallgatva, megállapítható, hogy az elmúlt évi szolgálata a polgárőrségnek a rendőrség munkáját nagyban segítette. Látszik az is, hogy az eszköz fejlesztése az egyesületnek a rendőrség munkáját is segíti. A rendőrség a tervezett polgárőrképzéseket segíti és előadót is biztosít. Megköszönte az együttműködést és a közös szolgálatokat, és kérte, a jövőben is egyeztessék a szolgálatokat és segítsenek a rendőrségnek is.

Batiz István megyei elnök megköszönte az egyesület tagságának elmúlt évi munkáját. A köszönő szavai végén az egyesület elnökének átadta az egyesület munkáját elismerő oklevelet és ajándéktárgyat. Ezután az aktuális polgárőr rendezvényekről és feladatokról beszélt. Kiemelte, hogy a főkapitányság kérésére Kiszombor térségében június 1 -től 15-éig terveznek megerősített polgárőr szolgálatot. Felkérést küldtek ki az egyesületeknek, hogy napi kettő fő polgárőrre lenne szükség, amely szolgálat este 6-kor kezdődne és reggel 6 óráig tartana. A szolgálatot váltva a rendőrséggel közösen fogják ellátni ebben az időszakban. Várják az egyesületek jelentkezését.

Ezt követte az elismerések átadása, amelyet Batiz István elnök és az egyesület alelnöke adott át, négy fő polgárőrnek.

Befejezésként következett a vacsora, amely fehér asztal mellett folyt, ez után baráti beszélgetés következett.

Fotó és forrás: Magyari Béla