Egy fotó – Egy üzenet a biztonságos közlekedésért, pályázat.

2021.04.25

A 2021. évi Közlekedési Kultúra Napja alkalmából a kiírók - ORFK Országos Balesetmegelőzési Bizottság, a Közlekedéstudományi Egyesület Közlekedésbiztonsági Tagozata és a Magyar Plastiroute Kft. - "Közlekedésbiztonsági Fotópályázatot" hirdetnek.

A pályázat célja fényképen megjeleníteni a "Kulturált közlekedést" a mindennapi életben.

A kiírók olyan fényképeket és a képekhez tartozó üzeneteket várnak a pályázatra, amelyek ráirányítják figyelmet a kulturált közlekedés fontosságára, mozzanataira, a közlekedési élethelyzeteket, tevékenységet, szituációkat, hitelesen ábrázolják a mindennapok közlekedése során.

Pályázati feltételek:

Minden olyan magyar állampolgár pályázhat, aki a pályázatkiírók feltételeit elfogadja.

A pályázaton digitális fényképezőgéppel - akár mobiltelefonnal - készített színes vagy fekete-fehérfotókkal esetleg hagyományos fotósfilmről vagy diáról digitalizált felvétellel lehet részt venni.

Nem lehet pályázni olyan felvétellel, amely más fotópályázaton vagy pályázatokon kategória dobogós- vagy különdíjas helyezést ért el.

Kizárásra kerülnek a pályázatról azok a képek, amelyek dátummal vagy egyéb - a készítő kilétére utaló - felirattal vannak ellátva.

Ugyancsak kizárásra kerülnek azok a képek, amelyekről látni lehet, hogy a készítője a közlekedésbiztonságot veszélyeztetve készítette a felvételt.

A pályázaton csak olyan felvételekkel lehet indulni, amelyeknek egyedüli és kizárólagos szerzője a pályázó.

A felvételek nem sérthetik harmadik személyek személyhez fűződő vagy szerzői jogait. Amennyiben a beadott fotók mégis megsértik más személyek szerzői vagy egyéb személyhez fűződő jogait, akkor az abból fakadó bármilyen igény tekintetében a pályázó teljes jogi felelősséggel tartozik és köteles kiírót a jogi igény érvényesítése alól mentesíteni.

Egy pályázó legfeljebb két fotóval pályázhat.

A felvételnek Magyarország területén kell készülnie.

A pályázatra beküldendő felvételek technikai paraméterei:

A képeket JPEG formátumban kell beküldeni. A kép mérete nem haladhatja meg a 1 Mb-t. A díjazásra és a kiállításra kerülő képeket a pályázat kiírói nagyobb felbontásba is kérhetik a pályázótól, amennyiben a felbontás nyomtatásra nem megfelelő.

Lehetőség van egy nagyobb képből kivágni a pályázatra elküldött képet, de annak maximális vágása az eredeti formátum képpontjainak fele lehet.

A kép feldolgozása során lehetőség van digitális korrekcióra.

Engedélyezett a képen a zavaró elemek levágása és a kép orientációjának megváltoztatása, a felvételek fekete-fehérré alakítása, valamint az analóg felvételeknél a digitalizálási hibák (karcolás, porszem) eltávolítása. Bármilyen oldalméretű-arányos kép feltölthető, de törekednie kell a pályázónak a szabványos oldalméretek betartására.

Amennyiben a zsűri tudomására jut, hogy olyan kép került nevezésre, amely a fenti szabályok bármelyikét megszegi, úgy az érintett képet kizárja a pályázatból.

Pályázati kategóriák:

Egy kategóriában lehet pályázni, amely ábrázolhat közlekedési helyzetet, pillanatot vagy helyszínt. A képhez egy üzenetet is mellékelni kell a pályázónak, amely összefüggésben van a fényképpel. A kép üzenete, címe és ábrázolása szorosan kell, hogy egymáshoz kapcsolódjon. Az üzenet nélküli pályamű az értékelésnél hátrányba kerül.

A beküldendő képek azonosítása:

A pályázatra beküldött képek mellé egy adatlapot kell kitölteni. Az adatlapon valamennyi adatot fel kell tüntetni: a kép címét, a kép üzenetét és a készítőjének a nevét valamint a kép készítésének idejét, helyét és a pályázó elérhetőségét.

A PÁLYÁZATI FELHÍVÁST TELJES TERJEDELMÉBEN A LINKRE KATTINTVA ISMERHETI MEG!

Feltette: Magyari Béla