Elnöki körlevél a középtávú stratégiai koncepció megvitatásáról

2020.07.30

Fővárosi/Megyei Polgárőr Szövetségek Elnökeinek
Tagozatvezetőknek
Polgárőr Egyesületek Elnökeinek
Polgárőröknek

Tisztelt Polgárőr Hölgyek/Urak!
Az Országos Polgárőr Szövetség (továbbiakban OPSZ) rendkívüli küldöttgyűlésén 2020. július 18-án beszámoltam arról, hogy elkészült az OPSZ középtávú stratégiai koncepciójának tervezete. (Az OPSZ-nek 2005-2008 évekre már volt egy középtávú stratégiai terve.)
Az OPSZ Tudományos Tanácsa és Tisztségviselői Értekezlete már két alkalommal megtárgyalta Prof. Dr. Besenyei Lajos úr előterjesztésében a rendkívül olvasmányos, rendkívül érdekes, jó elemző részeket tartalmazó és a Polgárőség jövőjét is fölvázoló előterjesztést. Az anyag tartalmazza a polgárőség erősségeit és gyengeségeit, a kitörési lehetőségek felvázolását, bemutatását.
A küldöttgyűlésen bejelentettem, hogy az elkészült anyagot a küldöttek, egyesületek polgárőrök részére vitára bocsátom azzal, hogy olvassák el, akinek van véleménye tegye hozzá, küldje meg az OPSZ Tudományos Tanácsának (titkarsag@opsz.hu) 2020. szeptember 10-ig.
A véleményeket összegyűjtve, szintetizálva az OPSZ rövid távú koncepciója, stratégiája összeállításra kerülhet, reprezentálva ennek a komoly szervezetnek a Polgárőrségnek elképzelését a fejlődésének irányáról. A vitaanyag megküldésre kerül a megyei szövetségeknek, és elérhető lesz minden polgárőr számára az OPSZ Honlapján.
Előre is köszönöm minden polgárőr véleményét, munkáját a stratégiánk összeállításához!Budapest, 2020. július 26.
Tisztelettel:
Dr. Túrós András