Elnökségi ülés volt Csongrád megyében

2020.03.12

Elnökségi ülést tartott a Csongrád Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetsége, március 10-én, melynek a Határrendészeti Kirendeltség adott otthont.

Batiz István elnök köszöntötte a megjelent elnökségi tagokat, majd ismertette a napirendi pontokat. Az elnökségi ülés határozatképesnek bizonyult, így a napirendi pontok elfogadásra kerültek. Ezt követően tájékoztatta az elnökség tagjait a Puskás Stadionban megtartott OPSZ elnökségi ülés részleteiről. A tájékoztatót az elnökség egyhangúan elfogadta.

Pőcze Levente elnökhelyettes tájékoztatta az elnökséget az OPSZ Polgárőr Város, Község cím elnyerésének részleteiről, szabályairól. Elmondta még, hogy az OPSZ elnöksége rövidesen kiírja a pályázatot. Arra kérik az egyesületeket, hogy minél többen pályázzanak a címre.

Az elnökség megvitatta a 2020. évre vonatkozó oktatási terveket, azok végrehajtását.

Ezután a megyei elnök ismertette a közgyűlésre előkészített beszámoló tervezetet, melyről úgy döntöttek, hogy apróbb kiegészítésre szorul, melyet az elnökség tagjai közösen tesznek meg.

Elnök úr beszámolójában tájékoztatta a résztvevőket, hogy a megyei polgárőr nap július 4-én Csanyteleken kerül megszervezésre, a Falunappal összevontan. A rendezvénnyel kapcsolatos teendők szervezésével Pőcze Levente urat bízta meg az elnökség.

Az elnökség határozattal döntött a megyei szövetség kommunikációs csoportjának létrehozásáról, elfogadták a csoport szervezeti és működési szabályzatát.

A megyei sajtóreferens Magyari Béla előterjesztése alapján, a sajtóreferens-helyettesi feladatokat Horváth S. András látja el. A csoportban szerepet kapott egy honlapszerkesztő, Tóth István is, és minden járási területen sajtóreferensek tevékenykednek a jövőben. Bemutatásra került a megyei szövetség átdolgozott honlapja is. Így lehetőség nyílik az egyesületek számára a település megnevezésével email címek kiadására is. pl. deszk@csmpszsz.hu

Az elnökségi ülést eredményesnek minősítette Batiz István elnök úr és megköszönte a résztvevő elnökségi tagok áldozatos munkáját.

Írás: Horváth S András

Fotó és Szerkesztő: Magyari Béla