Elnökségi ülést tartott a megyei polgárőr szövetség

2020.08.14

Augusztus 11-én, a Határrendészeti Kirendeltség Szegedi objektumában került megtartásra a Csongrád Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetségének elnökségi ülése.

Batiz István a megyei szövetség elnöke köszöntötte a megjelent elnökség tagjait, ezt követően javaslatot tett a jegyzőkönyvvezető és a hitelesítők személyére, melyet az elnökség egyhangúlag elfogadott. Ezt követően ismertette a napirendi pontokat, melyek között többek közt szerepelt a közgyűlés időpontjának megtárgyalása is.

Ahogy arról korábban az Országos Polgárőr Szövetség is tájékoztatást adott ki, a vírushelyzet alatt nem volt lehetőség a közgyűlések megtartására, melyet a veszélyhelyzet kihirdetésének végét követő 90 napon belül kell megszervezni. Az elnökség hosszas tanácskozást követően 2020. szeptember 12-ét szavazta meg a közgyűlés megtartására. A rendezvény kapcsán a szükséges dokumentumokat elektronikus úton küldi ki az iroda az egyesületek részére illetve a honlapon is megtalálható.

A megjelentek egyeztettek arról is, hogy a felügyelő bizottság mind három tagja lemondott tisztségéről, ennek kapcsán az egyesületek vezetőitől javaslatot várnak az új felügyelő bizottsági tagok személyére, augusztus 20-ig, e-mailben.

Pőcze Levente JVB elnöke javasolta, hogy a Jelölő és Választási Bizottságban egy főt kooptáljanak Makó térségéből a következő választásig, melyre a közgyűlésnek tesz javaslatot.

Az elnökségi ülésen napirendre került az Alapszabállyal kapcsolatos módosítások megbeszélése is, melynek részleteiről a közgyűlésen ad tájékoztatást a megyei szövetség elnöksége.

Az elnökségi ülést Batiz István eredményesnek értékelte és megköszönte a résztvevők segítő közreműködését.

Fotó és hírszerkesztő: Magyari Béla