Elnökségi ülést tartott a megyei szövetség elnöksége

2019.02.26

A Csongrád Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetség elnöksége a munkatervnek megfelelően tartotta az idei első elnökségi ülését február 25-én a szövetség irodahelyiségében. Megtárgyalták és egyhangú szavazással elfogadták a napirendi pontokat.


Batiz István megyei elnök által vezetett elnökségi ülésén, az OPSZ elnökségi ülésén elhangzottakról hangzott el tájékoztató. Pőcze Levente elnökhelyettes tájékoztatta az elnökséget az OPSZ elnökségi ülésen történtekről. Elmondta, hogy az idei költségvetési tervet kisebb módosításokkal az elnökség jóváhagyta. Elfogadták a 2019 I. félévi munkatervét, ezért is lett az idei év jelmondata: Szervezetileg arccal az egyesületek felé, Szakmailag arccal a közterületek felé!

Apjok Katalin irodavezető beszámolt az OPSZ iroda vezetői értekezleten elhangzottakról.

A megyei oktatásokról tájékoztató hangzott el Szemesi Szilveszter titkár előadásában. Elmondta, hogy az idén két helyen volt összevont alapképzés, Tömörkényen és Röszkén. Kiemelte, hogy Petrity Rudolf mb. szakmai alelnök színvonalas előadást tartott mind két helyszínen.


Ezután az elnök előterjesztésében a megyei szövetség megtárgyalta az 2019 évi I. féléves munkatervét, amelyet el is fogadtak. A megyei szövetség közgyűlése április 27-én kerül megtartásra a kormányhivatal épületében.

Tóth Zoltánné gazdasági alelnök a 2019 évi költségvetési tervet terjesztette az elnökség elé, majd megtárgyalták és el is fogadták és a közgyűlés elé terjesztik. Ezután az egyesületek elszámolási helyzetéről tájékoztatta az elnökséget. Elmondta, hogy egy néhány egyesület elszámolásával gond van, ami abból adódik, hogy az egyesületi elnökök nem minden esetben tartják be a határidőket. Reméli, hogy rövid időn belől pótolják a hiányosságokat. Elmondta még, hogy az OPSZ felügyelőbizottsága is ellenőrzést hajtott végre a megyénél. A jegyzőkönyvben rögzítettek szerint mindent rendben találtak.

Az elnökség kéri az egyesületek elnökeit, hogy a határidők betartására nagyobb figyelmet fordítsanak a jövőben.

Az SZMSZ átdolgozására az elnökség létrehozott egy ideiglenes bizottságot, amelynek feladata a szabályzat átdolgozása.

A 2019. évi Csongrád Megyei Polgárőr Nap. 2019. Július 20-án kerül megrendezésre Árpádhalmon

Részletesen megtárgyalták a szervezéssel kapcsolatban elvégzendő feladatokat és az ideiglenes szervező bizottságot is létrehozták. Megbeszélték a rendezvény kivitelezéséhez szükséges eszközök biztosítását.

Fotó és forrás Magyari Béla