Évértékelő és tisztújító közgyűlés volt Szegváron

2019.05.06

 A Szegvári polgárőr egyesület május 4-én tartotta meg évértékelő és tisztújító közgyűlését a székhelyén. Az évzáró alkalmával két segéd-motorkerékpárt is kapott az egyesület, támogatásként.

A közgyűlést megtisztelte jelenlétével Petrity Rudolf a Csongrád Megyei Polgárőr Szövetség szakmai alelnöke, Magyari Béla a Csongrád Megyei Polgárőr Szövetség tiszteletbeli elnöke, sajtóreferens, Tódor Zoltán rendőr őrnagy a Szentesi Rendőrkapitányság munkatársa, Bereczki Lajos a Mindszenti Polgárőr Egyesület elnöke és Szivák Róbert Csongrádi Egyéni vállalkozó, Kurca televízió, Gémes László Polgármaster Úr.

A megjelenteket Bihari Ferenc, az egyesület elnöke köszöntötte. Az ilyenkor szokásos kötelező közgyűlési protokoll letudását követően az elnök szakmai beszámolójában értékelte az egyesület elmúlt évben elért eredményeit részletesen, pontos adatokkal ismertette a polgárőr egyesület 2018. évi tevékenységét. Kiemelte, hogy az egyesület tagsága 136 óra/év/fő szolgálatot teljesített az elmúlt évben. Kiemelt figyelmet fordítottak a kül és belterületen, a lakosság biztonságára. Végül az elnök megköszönte a 2018. évben végzett munkát a polgárőr társainak és bejelentette, hogy az elnökség négyéves mandátuma lejárt, és bejelentette a lemondását is.

Az elnöki beszámoló után ismertetésre került a gazdasági beszámoló, és a FEB. beszámoló is.

Privóczki Zoltán elnökhelyettes részletesen bemutatta az egyesület 2019. évi pénzügyi tervezetét, és elfogadásra ajánlotta a közgyűlésnek. Ezután méltatta az egyesület kapcsolatát az önkormányzattal. Véleménye szerint nagyon jó kapcsolatot ápolnak a Gémes László polgármesterrel és a nagyközség önkormányzatával. Az egyesület székhelyét az önkormányzat adta az egyesületnek térítésmentesen használatba. Csak a rezsi költséget fizeti az egyesület. A két szolgálati gépkocsinak garázst építettek önerőből. Kiemelte, hogy az egyesület nagyon jó kapcsolatot ápol a megyei szövetséggel is, és Magyari Béla tiszteletbeli elnökkel is nagyon jó a kapcsolatuk, hiszen az egyesületről mindig objektíven tudósít a megyei szövetség honlapján. Kiemelte, hogy az egyesület pályázat útján igyekszik megszerezni az éves működési költséget, amelyben ő is segít. Megköszönte a Mindszenti Polgárőr Egyesületnek is, mint társtelepülés, a közös együttműködést.

A Közgyűlés az elnöki,- gazdasági, - FEB beszámolót és a 2019. évi Pénzügyi tervezetet egyhangú szavazással elfogadta.

Ezután tisztújítás következett és Vígh János a Jelölő és Választási Bizottság elnöke bejelentette, hogy a tagsággal történő beszélgetés során az a vélemény alakult ki, hogy a jelenlegi vezetést szeretnék további négy évre meg választani. A szokásos közgyűlési szavazás után a régi vezetést és felügyelő bizottságot választotta meg a tagság.

Így az elnök továbbra is Bihari Ferenc lett, elnökhelyettese Privóczki Zoltán, titkár Vighné Somodi Rita asszony, szolgálatvezető Mayer Gyula lett.

Ezután hozzászólások következtek. Tódor Zoltán rendőr őrnagy hozzászólásában részletesen méltatta az egyesület tevékenységét. A rendőrség mindig számolhatott az egyesület tagságának segítségére és ez viszont is igaz. Véleménye szerint példaértékű a két szervezet együttműködése. A Szentesi Rendőrkapitányság nevében megköszönte a tagságnak a 2018-as évben nyújtott segítségét.

Vígné Somodi Rita titkár hozzászólásában felvetette, hogy a cégautó adó még nem érkezett meg az OPSZ- től, hiszen az egyesület előlegezte meg a pénzt, ami gondot okoz a további működésben.

Petrity Rudolf szakmai alelnök hozzászólásában elmondta, hogy reméli, hogy a cégautó ügyét az OPSZ rövid időn belül megoldja. Arra kérte az egyesület vezetését, hogy bátran forduljanak a megyei vezetéshez, ha tudnak, segítenek minden esetben. Gratulált a régi új vezetésnek a megválasztásához. Kiemelte, hogy az egyesület beszámolója részletessen tartalmazza a éves tevékenységet, amihez gratulált. Ezután átadta az egyesület elnökének a megyei szövetség elismerő dísz oklevelét és ajándék tárgyát, amely az egyesületnek szól.

A polgárőrség a helyi közösség erejét mutatja, amely kisebb településeken talán erősebb, mint a városokban, tette hozzá a szakmai alelnök.

Privóczki Zoltán elnökhelyettes, egyéni vállalkozó adományozott a Szegvári Polgárőr Egyesületnek 2 db PAGGIO LIBERY 50 2T felújított segéd motorkerékpárt, melyet Szivák Róbert előadásban ismertetett.

A prezentáció után a motorkerékpárok ünnepélyes átadásra kerültek.

Virágok átadásával köszöntötte az elnök az édesanyákat, nagymamákat anyák napja alkalmából.

Fotó és forrás Magyari Béla