Évértékelő közgyűlés és polgárőr bál volt Mindszenten

2019.03.10

A Mindszenti Polgárőr Egyesület megtartotta évértékelő közgyűlését a Keller Lajos Városi Könyvtár termében március 9 - én.


Bereczki Lajos elnök köszöntötte a tagságot és a meghívott vendégeket. A közgyűlést megtisztelte jelenlétével Zsótér Károly polgármester, Magyari Béla a Csongrád Megyei Polgárőr Szövetség tiszteletbeli elnöke, Szabó Zsolt rendőr alezredes, a Hódmezővásárhelyi Rendőrkapitányság vezetője, Jónás Imre rendőr alezredes a Mindszenti Rendőrőrs vezetője, Szula Ferenc a Hódmezővásárhely Járási koordinátora, a Hódmezővásárhelyi Polgárőr Egyesület elnöke, Bihari Ferenc Szegvári polgárőr egyesület elnöke és Gilinger István a CSMPSZ felügyelőbizottság tagja, a Szentesi Polgárőr Egyesület elnöke.


Elsőként a beszámoló következett, amit Lantosné Kovács Veronika titkár terjesztett a közgyűlés elé. Az egyesület titkára részletesen beszámolt a 2018. évi tevékenységükről, elért eredményeikről. Megvitatták a 2018 - as év feladatait, megtörtént a pénzügyi és gazdasági beszámoló, és a 2019 - es év terveikről is szó esett. Fontos volt számukra a tanya és mezőgazdasági területeken a szolgálat ellátása. A SZEM mozgalom szervezése is fontos feladatuk volt. A polgárőr egyesület polgárőrei a bel és külterületi járőrszolgálatban, rendezvény biztosításban és készenléti szolgálatban 13973 órában, rendőrökkel közösen 744 órában voltak jelen. Összesen több mint 14000 órát töltöttek szolgálatban. A két gépjármű összesen 7411 km-t tett meg a 2018 - as évben. Az óraszámok az éjszakai járőrözést a város belterületén, a rendőrségi közös szolgálatot, a Tiszai strand és üdülő övezet, a horgászhelyek, a tanyavilágban élők, a mezőgazdasági területek és a városi rendezvények zavartalan lebonyolításának biztosítására, valamint egyéb polgárőr feladatokra fordított időt tükrözik. Folytatták az "Iskolai közösségi szolgálat" nevű kezdeményezést, mely a tanulók 50 órás közösségi szolgálatát hívatott segíteni.

A településen 42 polgárőr végzi munkáját, viszont többen közülük már idősebbek, így 30 fő az, akiket bármikor szolgálatra lehet kérni, mondta el a titkár.

Beszámolójában a titkár kiemelte, hogy az önkormányzattal, a rendőrséggel és a lakossággal nagyon jó a kapcsolatuk. A közösségi szolgálat kapcsán együttműködési szerződésük van az iskolákkal, hogy a fiatalok ismerjék meg a polgárőr szolgálatot. Nagyon fontos volt a tanév kezdetén, az iskola környékén a közös szolgálat ellátása, valamint a városi rendezvények biztosítása. A kegyeleti ünnepkor a temető és környékén töltött szolgálatok, amit a lakosság is megköszönt. Részt vettek augusztusban az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban, a Hagyományos Magyar Harcművészetek Országos Szövetsége által rendezett bemutatókon, ahol segítették a rendezvényre érkezők zavartalan parkolását.

A lakosság és az együtt működő szervezetek felöl érkező elvárásoknak és kéréseknek a tagság segítőkész közreműködésének köszönhetően 2018-ban is megfelelt az egyesület, tette hozzá a titkár.

Majd ezt követte a pénzügyi beszámoló, a 2019 évi költségvetési terv és a Felügyelő Bizottság beszámolója.

Elfogadták a 2018. évi titkári, gazdálkodási, valamint a Felügyelő Bizottsági beszámolókat és megszavazták 2019. évi költségvetési és feladat tervezetet.


Zsótér Károly polgármester hozzászólásában elmondta, nagyra tartja a polgárőrök önzetlen feladat vállalását, amivel hozzájárulnak a város lakosságának szubjektív biztonságérzetének javításához. A város közbiztonsága nagyon jó, ez köszönhető a rendőrségnek és a polgárőrségnek is. Külön kiemelte, hogy a város rendezvényeinek biztosítási feladatait a polgárőrség látja el a rendőrséggel közösen. Úgy látja, hogy egy jól szervezet polgárőrség dolgozik a város és a lakosság érdekében. A lakosság nevében megköszönte a munkájukat. A polgárőrség részére az idén biztosítanak egy helyiséget, amit május hónapban terveznek átadni, tette hozzá a polgármester.


Szabó Zsolt rendőrkapitányság vezetője is elismerően szólt az egyesület tevékenységéről, az együtt működést kiválóra értékelte. Megköszönte a polgárőrök önkéntes munkavégzését és elmondta, hogy nagyon fontosnak tartja a közös szolgálatok ellátását a rendőrséggel. A hozzászólásában kiemelte, hogy azok az emberek, akik a család mellett, ingyen és bér mentve szolgálnak egy közösséget, minden féleképpen példaértékűek, és követendőek.


Magyari Béla tiszteletbeli elnök hozzászólásában kiemelte, nagyon őrül annak, hogy az egyesület kiemelten jól működik Mindszenten. Véleménye szerint a polgárőr egyesület a város lakosságának megbecsülését élvezi. Példaértékű az a kapcsolati rendszer, melyet az egyesület kiépített a társszervekkel és a település lakóival a közbiztonság érdekében. Elmondta még, hogy a 2019 - es év fő feladata a fokozott közterületi jelenlét. Ebben az évben Árpádhalmon kerül megrendezésre a megyei polgárőrnap július 20 - án, ahova sok szeretettel várják a polgárőröket és családtagjaikat. Végezetül megköszönte a megyei szövetség nevében a polgárőrök 2018. évben végzett munkáját.

Gilinger István elnök hozzászólásában felajánlotta a Szentesi polgárőr egyesület segítségét a mindszentieknek, ha igény tartanak rá.


Ezután az egyesület részére egy elismerő oklevél került átadásra, majd 20 éves Szolgálatért Emléklapot kapott, négy fő, 10 éves Szolgálatér Emléklapot kapott három fő, 5 éves Szolgálatér Emléklapot kapott egy fő, amit a tiszteletbeli elnök adott át.

Ezt követően jótékonysági polgárőrbál került megrendezésre a közeli Birka Csárdában.

Fotó és forrás: Magyari Béla