Évértékelő közgyűlés volt Hódmezővásárhelyen

2019.02.23

A Hódmezővásárhelyi Polgárőr Egyesület február 23-án tartotta évértékelő közgyűlését a Kertvárosi Olvasókör nagytermében. A rendezvény a himnusz meghallgatásával kezdődött.


A rendezvényt megtisztelte jelenlétével, Dr. Márki-Zay Péter, Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város polgármestere és Dr. Tatár Zoltán, Hódmezővásárhely város aljegyzője, Szabó Zsolt r. alezredes, rendőrségi tanácsos, a Hódmezővásárhelyi Rendőrkapitányság vezetője, Batiz István a Csongrád Megyei Polgárőr Szövetség elnöke, Magyari Béla, a Csongrád Megyei Polgárőr Szövetség tiszteletbeli elnöke és Bereczki Lajos a Mindszent Város Polgárőr Egyesület elnöke, valamint Uhrin József a Székkutas Községi Polgárőr Egyesület elnöke.


Szula Ferenc, a polgárőr egyesület elnöke köszöntötte a megjelenteket, és elsőként kérte a jelenlevőket, hogy emlékezzenek azokra a tagokra, akik ma már nem lehetnek közöttük.

Ma is az egyesületet és tagjait az önkéntesség, az emberi jogok tiszteletben tartása, az ellenszolgáltatás nélkül végzett közösségi tevékenység, a bizalomra épülő felelősségvállalás jellemzi, - mondta az elnök. Ez után az elmúlt évi tevékenységet értékelték. Elmondta az elnök, hogy az önkormányzattal és a rendőrséggel nagyon jó kapcsolatot ápolnak. A városi lakóövezetben 25 fő, az erzsébeti lakóövezetben 7 fő, szikáncsi és batidai lakóövezetben 15 fő polgárőr látja el a szolgálati feladatokat. A lakóövezetek önállóan szervezik meg a szolgálataikat a helyi igények alapján. A múlt évben 3346 órát voltak szolgálatban önállóan és a rendőrséggel közösen. 10547 km-t tettek meg a szolgálati gépkocsikkal. Sajnos ez az eredmény alatta maradt a sokévi átlagnak, mivel a tagok jó részt idős emberek, a többi pedig dolgozik. Megpróbáltuk a tagtoborzást is, de sajnos nem lett eredményes. Az elnök elmondta még, hogy a meglévő szolgálati autóikkal is sok a probléma, szinte már gazdaságtalan az üzemeltetésük. A megyei szövetségtől igényeltek szolgálati gépkocsit is.

Az egyesület működésének anyagi fedezete biztosított. A várostól több évi kihagyás után kaptak anyagi támogatást az elmúlt évben, - tette hozzá az elnök.

Molnár Imre a Szikáncsi polgárőr csoport vezetője javasolta az egyesület elnökének, hogy a megyétől igényeljen az egyesület egy gépkocsit.

A beszámolók végén a közgyűlés elfogadta a beszámolókat és a 2019 évi költségvetést.


Szabó Zsolt rendőr alezredes köszöntötte a jelenlévőket, majd elmondta, hogy ebben a minőségében először van itt, de régebben is részt vett a polgárőrség rendezvényein. A rendőrségnek stratégiai partnere a polgárőrség. A polgárőr járőr szolgálatnak bűnmegelőzés területén is visszatartó ereje van - mondta el a közbiztonságra és a bűnmegelőzés jelentőségére utalva. Elmondta még, hogy a megyei főkapitány úr fontosnak tartja a polgárőrség tevékenységét, hiszen a polgárőrségre úgy tekint, mint a rendőrség 10 - dik szolgálati ágára. A vásárhelyi kapitányság a megyei jogú városok kapitányságai között a felderítettség és a bűnügyi statisztika alapján az első helyet foglalja el, ami köszönhető a város lakosságának és a polgárőröknek is. Fontosnak tartja a közös szolgálatok ellátását is. Az elnök úrnak és a tagságnak is megköszönte azt a munkát, amivel hozzá járultak a város és a kapitányság jó eredményéhez.


Dr. Márki-Zay Péter polgármester köszöntötte a megjelenteket. Örömét fejezte ki a város javuló közbiztonságával kapcsolatosan, amely a közlekedés biztonságára is vonatkozik. Az eredményekért a polgárőröket is dicséret illeti, ezért megköszönte a polgárőrök önkéntes munkáját, amit a város érdekében végeznek.

Az elmúlt egy évben az új városvezetés igyekezett a korábbinál jobban támogatni a polgárőrséget, szorosabb kapcsolatot kiépíteni a helyi polgárőr egyesülettel. A közgyűlésen elhangzott problémák közül a város sok mindenben tud majd segíteni: az előző évhez hasonlóan anyagilag is támogatni fogja az egyesületet. A polgármester személyesen is el fog járni a helyi vállalkozóknál annak érdekében, hogy ők is nagyobb összegekkel támogassák az egyesületet. Sajnos a város költségvetése az idei évben csak szűk mozgásteret biztosít az önkormányzatnak, azonban például a Városi Televízió által korábban használt gépjárművek közül az egyik átadásának lehetőségét meg lehet vizsgálni. Az önkormányzat a polgárőrség népszerűsítésében is szívesen segít, az elmúlt egy évben az ingyenes önkormányzati lapban, a Vásárhelyi Valóságban rendszeresen hírt adtak a polgárőrök tevékenységéről. Ennek révén van remény arra, hogy lesznek jelentkezők, akik vállalják a polgárőri munkát.

Sajnos az országban az elmúlt évtizedekben visszaesett az önkéntes tevékenység. Kérte a jelenlevőket, hogy saját barátaik, családtagjaik, ismerőseik körében toborozzanak új tagokat. Ebben az önkormányzat is próbál saját eszközeivel segíteni. A város részéről a közterület felügyelők mind a rendőrökkel, mind a polgárőrökkel szorosan együttműködve végzik munkájukat. Ez az együttműködés a jövőben is folytatódni fog. Bár a polgárőrök a végzett munkáért nem fogadhatnak el fizetséget, a város szeretné más módon, például tárgyjutalommal elismerni a munkájukat.

Az önkormányzat számít a lakosság és kiemelten a polgárőrök segítségére az illegális hulladék elhelyezés megszüntetésében, az elkövetők leleplezésében. Az utóbbi időben ugyanis érthetetlen módon nőtt ez a jelenség a városban, ez pedig évente több millió forintos kiadást jelent az önkormányzatnak.

A 2019-es esztendőre sok sikert és jó munkát kívánt, valamint hálásan megköszönte a polgárőrök előző évi tevékenységét.


Batiz István elnök úr köszöntötte a jelenlévőket. Hozzászólásában elmondta, hogy az OPSZ elnöksége feladatként határozta meg, hogy a 2019. évben arccal a közterületi szolgálat és a polgárőr egyesületek felé. Itt is, de országosan megfogalmazódott, hogy a 90 - es években a társadalmi munka felértékelődött, de elmondható az is, hogy a társadalmi munka veszített az értékéből nem csak itt, de országos viszonylatban is. Ez meglátszik a szolgálati órák csökkenése viszonylatában is. Elmondta még, hogy tetszett a polgármester úr hozzászólása is, hogy segíti a polgárőrség tevékenységét, akár tagtoborzással és források lehetőségének biztosításával és segítésével. A rendőrkapitány és a polgármester uraknak megköszönte azt a segítséget, amit a polgárőrség érdekében tettek és tenni fognak. A polgárőrség az önkormányzat és a rendőrség stratégiai partnere. A felvetődött technikai problémát az önkormányzattal és rendőrség segítségével reméli, hogy meg tudják oldani. Végül megköszönte a polgárőröknek a tavalyi évben végzett áldozatos munkájukat és gratulált a rendőrkapitány úrnak az elért eredményhez.

Ez után elismerések átadására került sor.

Emléklapot adott át 5 - 10 - 15 - 25 éves szolgálatért, Batiz István elnök, Márki-Zay Péter polgármester és Szula Ferenc elnök az egyesület jelenlevő tagjainak. Ötéves szolgálatért emléklapot 4 fő, tíz éves szolgálatért 1 fő, tizenöt éves szolgálatért 2 fő és huszonöt éves szolgálatért 2 fő kapott. A 25 éves szolgálatért emléklap kitüntetettjei értékes ajándéktárgyat vehettek át az egyesület elnökétől.

Márki-Zay Péter polgármester úr köszönő oklevelet adott át Szula Ferenc elnöknek valamint Dezső Ernő, Dezső Ernőné, Czakó László, Krucsai József, Tokovics Attila polgárőröknek.

Batiz István megyei elnök köszönő oklevelet és ajándék tárgyat adott át Szula Ferenc elnöknek.

Ezután az ünnepi ebéd, illetve ünnepi torta került elfogyasztásra és kötetlen beszélgetéssel ért véget a közgyűlés.

Fotó és forrás: Magyari Béla