Évértékelő közgyűlés volt Ópusztaszeren

2019.04.04

Szeri Polgárőr Egyesület megtartotta évértékelő közgyűlését a március 30 - án.

Mucsi Antal elnök köszöntötte a tagságot és a meghívott vendégeket. A közgyűlést megtisztelte jelenlétével Makra József polgármester, Batiz István a Csongrád Megyei Polgárőr Szövetség elnöke, Sejben Győző rendőr őrnagy a Baksi Rendőrőrs mb.vezetője, Bangó Péter a Kistelek Járási koordinátora és Antal Imre plébános, aki tiszteletbeli polgárőr is.


Elsőként a beszámoló következett, amelyet az elnök terjesztett a közgyűlés elé és részletesen beszámolt a 2018. évi tevékenységükről, elért eredményeikről. Megvitatták a 2018 - as év feladatait, a pénzügyi és gazdasági beszámoló, és a 2019 - es év terveikről is szó esett. Az elnök kiemelte, hogy az elmúlt évben is arra törekedtek, hogy az Ópusztaszer területén élők és a településre látogatók minél nagyobb biztonságban érezzék magukat.

Célul tűzték ki, hogy a rájuk bízott feladatokat minden körülmények között szakszerűen, törvényesen és humánusan hajtsák végre. A lakosság szubjektív biztonságérzetének fokozását, a közterületek rendjének fenntartását, a jogsértések visszaszorítását, a rendelkezésükre álló eszközökkel kívánták elérni.

Ezen felül céljaik megvalósításának érdekében együttműködtünk mindazokkal az állami, társadalmi és gazdálkodó szervezetekkel, magánszemélyekkel, hatóságokkal, melyek segítették az egyesület eredményes működését. Minden évben csatlakoztak, a Te Szedd mozgalomhoz, a település tisztábbá tétele érdekében.

A polgárőr egyesület polgárőrei a bel és külterületi járőrszolgálatban, rendezvény biztosításban és készenléti szolgálatban 2595 órában, rendőrökkel közösen 228 órában voltak jelen. Összesen több mint 2600 órát töltöttek szolgálatban. A gépjárművel összesen 9780 km-t tett meg. Folytatták az "Iskolai közösségi szolgálat" nevű kezdeményezést, mely a tanulók 50 órás közösségi szolgálatát hívatott segíteni.

Fontos volt a tanév kezdetén, az iskola környékén a közös szolgálat ellátása. A kegyeleti ünnepkor a temető és környékén töltött szolgálatok, amit a lakosság is megköszönt. Részt vettek az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban, a rendezvények biztosításában, ahol segítették a rendezvényre érkezők zavartalan parkolását.

A lakosság és az együtt működő szervezetek felöl érkező elvárásoknak és kéréseknek a tagság segítőkész közreműködésének köszönhetően 2018-ban is megfelelt az egyesület, tette hozzá az elnök.


Makra József polgármester megköszönte a polgárőrök önzetlen munkáját és biztosította őket a támogatásukról. Az önkormányzat maximálisan próbálja segíteni a polgárőrség munkáját, úgy erkölcsi, mint anyagi szinten. Szűkös anyagi lehetőségeihez mérten kiemelten támogatja munkájukat, mivel tudják, hogy az üzemanyag nem olcsó és a járőrözésekre a gépkocsikat tankolni kell.


Selyben Győző r. őrnagy is elismerően szólt az egyesület tevékenységéről. Megköszönte a polgárőrök önkéntes munkavégzését és elmondta, hogy nagyon jó az együttműködés a rendőrség és a polgárőrség között. Nagyon örül annak, hogy a Szeri Polgárőrség és a két körzeti megbízott (Szabó Zsolt és Varga József) nagyon jól együtt tud működni.


Batiz István elnök hozzászólásában kiemelte, nagyon őrül annak, hogy az egyesület jól működik. Elmondta, hogy lehetőségeik szerint támogatják a megye egyesületeit, köztük a Szeri Polgárőr Egyesületet, valamint jó munkájukért elismerő oklevelet, valamint egy plakettet adott át az egyesület vezetőjének.

Fotó: Erdélyi Jutka

Forrás: Magyari Béla