Évértékelő közgyűlést tartott a Csongrád- Csanád Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetsége

2022.05.28

Május 28-án, szombaton került megrendezésre a Csongrád- Csanád Megyei Polgárőr Szövetség közgyűlése

Batiz István, a megyei szövetség elnöke- a közgyűlés levezető elnöke- köszöntötte a megjelenteket, külön köszöntötte Dr. Szigeti Lászlót, az Országos Polgárőr Szövetség Gazdasági és Pénzügyi elnökhelyettesét, továbbá Szilassi-Horváth Jenő r. ezredest¸ a Csongrád- Csanád megyei Rendőr-főkapitányság rendőrfőkapitány-helyettesét.

Batiz István, a szövetség elnöke, a határozatképesség megállapítását követően javaslatot tett a levezető elnök, a jegyzőkönyvvezető és a hitelesítők személyére, a közgyűlés részéről más javaslat nem érkezett s a közgyűlés részéről elfogadásra kerültek a jelöltek, akik a jelölést elfogadták.

A szöveges beszámolóban a megyei elnök kiemelte a megye polgárőreinek kiemelkedő határvédelmi feladat ellátását, melyben a megyei egyesületek jelentős része szerepet vállalt és vállal jelenleg is. Kihangsúlyozta, hogy a koronavírus és a határhelyzet okozta többlet feladatokat a polgárőrök kimagasló módon teljesítették és teljesítik jelenleg is.

A szöveges beszámolót követően Tóth Zoltánné, a megyei szövetség gazdasági alelnök asszonya ismertette a 2021. év gazdálkodását, majd a 2022. év költségvetési tervezetét. Alelnök asszony továbbá felhívta az egyesületi vezetők figyelmét, a pénzügyi elszámolók határidőben történő benyújtására, illetve annak jogszabályi és tartalmi követelményeinek szigorú betartására.

Túró István, a felügyelő bizottság elnöke beszámolójában ismertette, hogy a megyei szövetség működésében teljes mértékben megfelelt a jogszabályi előírásoknak, a szövetség működésének ellenőrzése folyamatos és rendszeres volt a 2021. évben is.

Szilassi-Horváth Jenő, r. ezredes, tolmácsolta Főkapitány Úr köszönetét, a polgárőrök irányába. Hozzászólásában arról beszélt, hogy a határvédelemben a polgárőrök jelenléte elengedhetetlen s a szakmai kapcsolat a mindennapokban, a közösen végzett szolgálatokban kimagasló. Köszönetét fejezte ki a megye polgárőreinek s a további sikeres munkához jó egészséget kívánt.

Dr. Szigeti László az OPSZ önkormányzati alelnöke átadta az OPSZ elnökének, dr. Túrós Andrásnak az üdvözletét és köszönetét az elmúlt esztendőben végzett kiváló munkáért. Elmondta, hogy az idei országos polgárőr nap június 25-én, a Bács-Kiskun megyei Dunapatajon lesz megtartva, ahová ezúton is meghívja a megye polgárőreit.

A közgyűlés egyhangú szavazattal elfogadta a tavalyi évi elnökségi beszámolót, a gazdasági beszámolót és költségvetési tervet, illetve a felügyelő bizottsági beszámolót és az idei feladatok meghatározását.

Az ősszel lejáró elnökségi mandátumok kapcsán új Jelölő és Választási Bizottság megválasztása vált szükségessé. A JVB megválasztott tagjai Pintér Gábort az Újszegedi Polgárőr Egyesület tagját választották meg elnöküknek.

Jutalmak és elismerések átadásával zárult a közgyűlés, mely keretében 15 polgárőr munkáját ismerték el, tárgyjutalmak átadásával.

Hírszerkesztő: Horváth S. András

Fotó: Horváth S. András

Fotógaléria