Évértékelő közgyűlést tartottak Csanyteleken

2024.05.21

Évértékelő és beszámoló közgyűlésüket tartották a Csanyteleki Polgárőr és Tűzoltó Egyesület tagjai a Faluházban 2024 május 19-én, vasárnap délután.

A rendezvényt megtisztelte részvételével Erhard Gyula Csanytelek Nagyközség polgármestere, aki egyben az egyesület tagja is, Magony István r.alezredes a Csanyteleki rendőrőrs vezetője, Ménesi Zoltán t.alezredes a Szentesi Katasztrófavédelem kirendeltség mb. vezetője, Magyari Béla a Csongrád-Csanád Vármegyei Polgárőr Szervezetek Szövetsége tiszteletbeli elnöke, sajtóreferense.

Bernát János, az egyesület elnöke, köszöntötte a megjelenteket, majd beszámolt a 2023 évben végzett polgárőr feladatokról. Kiemelte, hogy nagyon jó a munkakapcsolatuk a rendőrséggel, a katasztrófavédelemmel és az önkormányzattal. A település közbiztoságának megőrzésében sokat tesz a polgárőrség, jelen vannak a különböző rendezvények biztosításában, az óvoda és iskola bál biztosításában, az iskolakezdéskor odafigyeltek az iskolásokra is, ősszel a temető környékét is felügyelték. A lakosságtól érkezett jelzéseket a rendőrség felé továbbították, amely közbiztonságot érintő dolog volt. Rendszeresen biztosították a futball mérkőzéseket is. Megemlítette, hogy pályázatokon nyertek, amelyet a megvalósított projektekre fordítottak, például a gépkocsira vonóhorgot szereltettek.

Az elnök elmondta még, hogy az önkormányzattal, a rendőrséggel, a helyi civil egyesületekkel és a környező településeken működő polgárőr egyesületekkel kiváló kapcsolatot ápolnak.

A tűzoltó csoport rendszeresen tartott foglalkozásokat, melyet Szilágyi Krisztián vezetésével tartottak meg. A végzett feladatokról beszámolt a közgyűlésnek. Együttműködési megállapodást kötöttek a Vajdasági Adorján község Önkéntes Tűzoltó Egyesületével is.

Györgyiné Mészáros Erzsébet gazdasági alelnök tartós betegsége miatt az elnök ismertette a közgyűléssel az egyesület 2023. évi egyszerűsített éves beszámolóját. Az egyesület több mint 2,5 millió forinttal gazdálkodott a múlt évben.

Kovács Andrea FB elnök ismertette a Felügyelő Bizottság 2023. évben végzett munkáját.

A beszámolókat és a 2024 évi költségvetési tervet a közgyűlés elfogadta egyhangúan.

Erhard Gyula, a település polgármestere, hozzászólásában megköszönte az egyesület tagjainak áldozatos munkáját, mely nagyban hozzájárul a község élhetőségéhez. A polgármester kiemelte a lakossággal való kiváló kapcsolattartást és az önvédelmi feladatok jó szintű megoldását.

Ménesi Zoltán a Szentesi Katasztrófa védelmi kirendeltség mb. vezetője megköszönte a múlt évben végzett munkát. A jövőben is segítik az egyesület munkáját. Reméli, hogy megérkezik a tűzoltó jármű és így megtud valósulni a terv, hisz sokat dolgozik a tagság érte, hogy ne essen a lendület, fiatalokat is meg tudják szólítani.

Magony István a Csanyteleki rendőrőrs parancsnoka megköszönte a meghívást, magam és a Csongrádi rendőrkapitányság vezetése nevében. Gratulált a beszámolókhoz, tartalmas és eredményes évet tudhat maga mögött a Csanyteleki Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó egyesület. Arra kéri az egyesületet, hogy mélyítsék tovább az együttműködést a rendőrséggel.

Ezután az elnök a kiválóan teljesített 3 fő polgárőröknek a munkájuk elismeréseként ajándékutalványt adott át.

Majd ezt követően baráti beszélgetésre és közös vacsora elfogyasztására került sor.

Fotó és szöveg: Magyari Béla