Évértékelő közgyűlést tartottak Hódmezővásárhelyen

2022.05.01

Több mint négyezerszáz órát teljesítettek szolgálatban tavaly a Vásárhelyi polgárőrök. A Város biztonságának megőrzése mellett a munkájuk nagy részét a szolgálat és a rendezvények biztosítása tette ki. - hangzott el az egyesület április 30-i közgyűlésén.

Szula Ferenc elnök köszöntötte a megjelent polgárőröket és a vendéget.

A rendezvényt megtisztelte jelenlétével, Simon Tamás r. hadnagy a Hódmezővásárhely Rendőrkapitányság munkatársa.

Ezután az elmúlt évi beszámolót tartotta meg az elnök

Az elnök beszámolójában arról beszélt, hogy a pandémia, az ország más egyesületeihez hasonlóan, a Hódmezővásárhelyi polgárőrökre is plusz terhet rótt. Segítették a szociális hálózat munkáját és kiemelt figyelmet fordítottak a belterületen és a külterületeken élőkre, és a mezőgazdasági területekre is. Az iskola kezdés időszakában kiemelt figyelmet fordítottak a tanulok biztonságos közlekedésére, valamint a mindenszentek ünnepe kapcsán a temető környékének biztonságára is. Megemlítette még, hogy megyei és önkormányzati támogatásokból tudták biztositani a zökkenőmentes működést. Részt vállaltak a város bűnmegelőzési feladataiban és környezet védelem munkájában is.

Az egyesület az elmúlt évben is megőrizte biztonságos működését, sikeresen teljesítette vállalt feladatait.

A beszámolóból képet kaphattunk az elmúlt év végrehajtott feladatairól, a teljesített szolgálati órákról, a megtett kilométerekről és az együttműködésről a társ szervekkel. Ismertetésre került ennek az évnek a polgárőr egyesületre háruló feladatai is.

Sipos Tamás a rendőrség munkatársa hozzászólásában tájékoztatta a jelenlevőket a rendőrség munkájáról és az együttműködésről. A városi polgárőrség munkájáról elismerően szólt, és meg köszönte a munkájukat, amelyet a város közbiztonságáért tettek.

A jelenlévők közt kiosztásra kerültek az 5, 10, 15 éves polgárőr szolgálatért emléklapok.

Az elnök úr mindenkinek eredményes, esemény mentes évet kívánt zár szavában.

Fotó és szöveg: Tokovics Attila járási sajtóreferens

Hírszerkesztő: Magyari Béla