Évértékelőt tartottak Csanyteleken

2023.05.15

A Csanyteleki Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó egyesület évet értékelő közgyűlést tartott május 14-én a faluházban.

A közgyűlést megtisztelte jelenlétével Erhard Gyula Csanytelek polgármestere, Kun József rendőr alezredes Csongrád Rendőrkapitányság vezetője, Kajtár István tűzoltó alezredes Csongrád Tűzoltó Parancsnokság. Magyari Béla Csongrád–Csanád Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetségének tiszteletbeli elnöke, Csanyteleki Rendőrőrs munkatársai és a környék beleli települések polgárőr vezetői.

Bernát János elnök köszöntötte a megjelenteket, majd beszámolt a 2022-ben végzett polgárőr feladatokról. Kiemelte, hogy nagyon jó a munkakapcsolatuk a rendőrséggel, a katasztrófavédelemmel és az önkormányzattal. A település közbiztoságának megőrzésében sokat tesz a polgárőrség, jelen vannak a különböző rendezvények biztosításában, az iskolakezdéskor odafigyeltek az iskolásokra is, ősszel a temető környékét is felügyelték. Rendszeresen biztosították a futball mérkőzéseket is. Elmondta még, hogy pályázatokon nyertek több mint egymillió forintot, amelyet a megvalósított projektekre fordítottak. A katasztrófavédelemtől kaptak egy új utánfutót, mejet a tűzoltó csoport fog használni. A tűzoltó csoport rendszeresen tartott foglalkozásokat, melyet Szilágyi Krisztián vezetésével tartottak meg. Részt vettek egy káresemény elhárításában is.

Egy esetben az egyik ifjú polgárőr tetten ért egy bolti tolvajt, amelyet visszatartott a rendőrség kiérkezéséig.

Györgyiné Mészáros Erzsébet gazdasági alelnök ismerteti a közgyűléssel az egyesület 2022. évi egyszerűsített éves beszámolóját.

A távollevő Kovács Andrea FB elnök helyett, Györgyiné Mészáros Erzsébet

Ismertette a Felügyelő Bizottság 2022. évben végzett munkáját.

A beszámolókat a közgyűlés elfogadta egyhangúan.

Kajtár István tűzoltó alezredes hozzászólásában köszöntötte a résztvevőket. Elmondta, hogy 2021-ben meghívást kaptam, akkor az átalakulás nehézségei mellett azt ígértem, hogy sokat fogunk dolgozni, és ma már elmondható hogy a tűzoltó tagozat tagjai egyben polgárőrök is.

2022-ben a tűzoltók közül 8 fő eredményes szakmai vizsgát tett.

2022-ben pályázatot nyújtottunk be volt, melynek eredménye a tűzoltó védő ruházat megszerzése. 2023-ban is pályázat írásban vagyunk , hisz a csoport már az sms riasztási csoportba került.

A polgárőrség a tűzoltó együttműködési megállapodás szerint a polgárőr autó kár helyszínen való megjelenéséhez elengedhetetlen a rádió felszerelés, mely értéke 500-600 ezer ft-, illetve a szolgálati autó utánfutó vonóhorog ügyében is pályázatot nyújtanak be.

Örül, hogy egy objektumon belül került elhelyezésre a tűzoltó, a rendőrség és a polgárőrség. Reméli sikerül megoldani a energia hozzájárulás anyagi forrását is. A csoportnak 1 fő szakvégzett tűzoltója is van Szilágyi Krisztián személyében.

Felajánlotta, hogy 2023. évben a tűzoltóságon hivatásos helyszínen közös szakmai napon vegyenek részt.

Határon átnyúló pályázat lehetőségét is ismertette, tűzoltó jármű beszerzésére vonatkozóan. A megyei szakmai vezetés támogató listáján csoport 23. van, hisz van akarás, lendület egyesületnél. 2. körben is bent maradt a Csanytelek pályázata és köszöni, hogy az önrészt az önkormányzat vállalja. Reméli, hogy 2025-ben megérkezhet az a jármű - megtudjon valósulni a terv, hisz sokat dolgozik a tagság érte, ne essen a lendület, fiatalokat is meg tudjunk szólítani.

Kun József rendőr alezredes megköszönte a meghívást, magam és a Csongrád megyei vezetés nevében. Gratulálok a beszámolókhoz, tartalmas és eredményes évet tudhat maga mögött a Csanyteleki Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó egyesület. Arra kéri az egyesületet, hogy mélyítsék tovább az együttműködést a Rendőrséggel. Köszöni az együttműködést azoknak, akik rendszeresen részt vesznek a járőrszolgálaton.

Csanyteleken 2022-ben a közbiztonság jó volt, nem szabad hátra dőlni, a közbiztonságért tenni kell, de önök nélkül nem megoldható. 2023 évre jó egészséget kívánok. Elnök úr 2023. évi tervéhez segítséget nyújtjuk.

Magyari Béla Csongrád –Csanád megyei Polgárőr Szervezetek Szövetségének tiszteletbeli elnöke a megyei Polgárőr Szövetség elnöke Batiz István megyei elnök úr nevében is köszöntötte a közgyűlést. "Köszönöm, hogy meghívtak a közgyűlésre. Gratulálok az egyesület 2022. évben végzett munkájához." Kiemelte, hogy nagyon szép szakmai beszámolót hallottunk, melyet a részletes és tartalmas gazdasági beszámoló, illetve a felügyelő bizottság elnökének beszámolója egészített ki, mely nemcsak a számokról, , hanem az ügyrendről, a jogszerű, szabályos működésről is szólt.

Javasolta az egyesületnek, hogy 2023. évi tervek közé vegyék fel a korábbi veszélyhelyzet alatt szerzett , a tényleges tevékenységek során formálódott , a bűn megelőzésen túl mutató új arculatot, melynek mondanivalóját szellemiségét a lehető legegyszerűbben és legtömörebben a "Gondoskodó Polgárőrség" jelmondat fejezi ki. Karolják fel az időseket. Az egyesületben minél több fiatalt vegyenek fel polgárőrnek

Gratulálok az egyesület vezetésének és további sikereket kívánok.

Erhard Gyula polgármester hozzászólásában kiemelte,volt egy vízió, kezd lassan beérni, bizonyitani és tenni kell érte. Egyre nehezebb helyzetben vannak az önkormányzatok pénzügyileg, de amit csak lehet - főleg a pályázatokat segítve vállaljuk, hisz ezzel a település gyarapodik.

2022 évben segítettük az időseket - az országos pályázaton keresztül okos készülékekkel lettek ellátva.

Az önkéntes embereket meg kell becsülni. Az a település erős fog lenni, ahol az önkéntesek segítik a munkát.

A Sólya pálya még nincs még kész , az engedélyeztetések még folynak, ha lesz hajó lelehet engedni, ezzel is a védekező munkát lehet segíteni.

Megköszöni a jelenlévők munkáját, amelyet az elmúlt évben végeztek, nagyon jó egészséget kívánt mindenkinek.

A közgyűlésen az elnök két főt jutalmazott kiemelkedő munkájuk elismeréseként:

Kovács Lóránt: akire mindenkor lehet számitani . Segített a bolti lopás esetén is, illetve rendszeresen szolgálatot ad, nemcsak ő, hanem két ifjú polgárőr fia is. Az elismerés az utánpótlás nevelésnek is szól.

Sallai György: egyesület tagja, - aki az Ady Endre utca és környékén rendszeresen figyelemmel kiséri az embereket, járműveket, illetve jelzi Kornél fiával együtt, ha olyan esetet lát, ami gyanús. Nagy figyelemmel az idősekre, vagyonvédelemre.

A végén egy vállalkozó felajánlásának köszönhetően közösen elfogyasztottak egy vacsorát, melyet baráti beszélgetés követett.

Fotó és szöveg Magyari Béla