Évet értékeltek Hódmezővásárhelyen

2020.03.01

A Hódmezővásárhelyi Polgárőr Egyesület február 29-én tartotta évértékelő közgyűlését a Kertvárosi Olvasókör nagytermében. A rendezvény a himnusz meghallgatásával kezdődött.

A rendezvényt megtisztelte jelenlétével, Dr. Tatár Zoltán, Hódmezővásárhely város aljegyzője, Galántai Zoltán r. alezredes, a Hódmezővásárhelyi Rendőrkapitányság Közrendvédelmi osztályvezetője aki polgárőr egyesület irányában összekötő, Dani Róbert r. őrnagy, bűnügyi osztályvezető, kapitányság vezető helyettes. Valamint Magyari Béla, a Csongrád Megyei Polgárőr Szövetség tiszteletbeli elnöke és Bereczki Lajos a Mindszent Város Polgárőr Egyesület elnöke.

Szula Ferenc, a polgárőr egyesület elnöke köszöntötte a megjelenteket, és elsőként kérte a jelenlevőket, hogy emlékezzenek azokra a tagokra, akik ma már nem lehetnek közöttük.

Ma is az egyesületet és tagjait az önkéntesség, az emberi jogok tiszteletben tartása, az ellenszolgáltatás nélkül végzett közösségi tevékenység, a bizalomra épülő felelősségvállalás jellemzi, - mondta az elnök. 

Ezután az elmúlt évi tevékenységet értékelte. Elmondta az elnök, hogy a polgárőr társaikkal közösen az éves szinten vállalt feladatok pályázati célkitűzéseit az alacsony taglétszám ellenére is teljesítették, az önkormányzattal és a rendőrséggel továbbra is nagyon jó kapcsolatot ápolnak. A városi lakóövezetben 24 fő, az Erzsébeti lakóövezetben 7 fő, a Szikáncsi és a Batidai lakóövezetben 14 fő polgárőr látja el a szolgálati feladatokat. A lakóövezetek önállóan szervezik meg a szolgálataikat a helyi igények alapján. A múlt évben 254 alkalommal 3454 órát voltak szolgálatban önállóan és a rendőrséggel közösen. A szolgálatok alatt 11804 km-t tettek meg a szolgálati járművekkel, ami statisztika szerint 1114 szolgálati órával több mint az előző évben. Az elnök ezt a pozitív előrelépést tavaly a rendőrségtől és a Hódmezővásárhelyi önkormányzattól kapott 2 db szolgálati jármű munkába állításával hozta összefüggésbe. Sajnos a rendőrséggel közös szolgálat, a tavalyihoz képest csökkent, mindössze 9 alkalom volt. Megpróbálták a tagtoborzást is, de sajnos továbbra sem lett eredményes mindössze 1 fő jelentkezett aki azután nem is állt szolgálatba. Az elnök elmondta még, hogy a helyi önkormányzat felé be van adva egy iroda és szolgálati helyiség igénye, mivel a mostani irodát a társasház lakói kerékpár tárolónak szeretnék használni a közeljövőben.

Az elnök köszönetet mondott az anyagi támogatóknak is, és elmondta hogy az egyesület működésének anyagi fedezete továbbra is biztosított. A várostól az előző évben is kaptak anyagi támogatást, amit az idei évben is várhatóan megkapnak. Valamint azt is, hogy támogatást kaptak a Mezőgazdasági minisztériumtól is a Külterületek biztonsága programhoz, ami az idén is folytatódik, mint ahogyan az eddig jól működött az iskola program is. Minden évben 2 iskolánál tudják biztosítani a kisiskolások biztonságos átkelését az utakon, illetve az iskolába jutást.

A közgyűlés programjának az egyéb pontjában az egyesület elnöke kezdeményezte a Szikáncsi külterületi csoport kiválását az egyesületből, hogy önálló egyesületet létrehozva folytassák tovább a polgárőr tevékenységüket, de a felek ellentmondása miatt ez a felvetés elnapolásra került.

A beszámolók végén a közgyűlés elfogadta a beszámolókat és a 2020 évi költségvetést.

Ez után elismerések átadására került sor.

Emléklapot adott át 10 - 15 - 25 éves szolgálatért, Szula Ferenc elnök az egyesület jelenlevő tagjainak. tíz éves szolgálatért 1 fő, tizenöt éves szolgálatért 1 fő és huszonöt éves szolgálatért 2 fő kapott.

A várostól is kaptak az aktív tagok köszönő oklevelet elismerésül önzetlen önkéntes munkájukért, amit a város aljegyzője Dr. Tatár Zoltán adott át Szula Ferenc elnöknek, valamint Czakó Lászlónak Dezső Ernőnek, Dezső Ernőnének, Nagy Józsefnek, és Tokovics Attilának.

Dr. Tatár Zoltán egyúttal megköszönte a polgárőröknek az önzetlen munkáját, és elmondta hogy a mai világban igen is hálásnak kell lenni akkor is ha csak havonta egyszer tud szolgálatba menni az ember. Azt is megemlítette még, hogy a város számára kiváltképpen fontos a polgári civil szervezetek munkája kiváltképpen a polgárőrségé, ezért fontosnak tartja, hogy a város mindenben támogassa a polgárőrséget az anyagi lehetőségeikhez képest.

Dani Róbert rendőr őrnagy köszöntötte a jelenlévőket majd elmondta hogy a rendőrségnek stratégiai partnere a polgárőrség. A polgárőr járőr szolgálatnak bűnmegelőzés területén is visszatartó ereje van - mondta el a közbiztonságra és a bűnmegelőzés jelentőségére utalva. A vásárhelyi kapitányság a megyei jogú városok kapitányságai között a felderítettség és a bűnügyi statisztika alapján továbbra is az élmezőnyben foglalja el a helyét, ami köszönhető a város lakosságának és a polgárőröknek is. Fontosnak tartja a közös szolgálatok ellátását is. Az elnök úrnak és a tagságnak is megköszönte azt a munkát, amivel hozzá járultak a város és a kapitányság jó eredményéhez.

Magyari Béla tiszteletbeli elnök köszöntötte a jelenlévőket. Hozzászólásában elmondta, hogy az OPSZ elnöksége feladatként határozta meg, hogy a 2020. év a külterületek biztonságának az éve. Elmondta még, hogy az egyesület beszámolója színvonalas és az tartalmazza az elvégzett feladatokat is. Végül Gratulált az egyesületnek a 2019 évben végzet feladatok színvonalas végzéséért.

Ezután az ünnepi ebéd, illetve ünnepi torta került elfogyasztásra és kötetlen beszélgetéssel ért véget a közgyűlés.

Fotó és írás: Csáki Ferenc

Hírszerző: Magyari Béla