Figyelemfelhívás megismételt közgyűlések megtartásáról

2020.07.12

Felhívom a polgárőr egyesületek vezetőinek figyelmét, hogy az új Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) a korábbiaktól eltérően szabályozza a határozatképtelenség miatt megismételt közgyűléseket.

A Ptk. 3:76. § (3) bekezdése szerint:

"Ha a közgyűlés határozatképtelen, a megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelent tagok számára tekintet nélkül határozatképes, ha azt az eredeti időpontot legalább három és legfeljebb tizenöt nappal követő időpontra hívják össze."

Az idézett rendelkezésből következően határozatképtelenség esetén a közgyűlés nem tartható meg ugyanazon napon, a megismételt közgyűlésre legalább három, legfeljebb tizenöt nappal később kerülhet sor.

Batiz István

elnök